Dalmau Montalà, Mariona
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

  - Becària post-llicenciatura al Servei Municipal d'Assessorament Psicopedagògic de l'Ajuntament de Sant Just Desvern (SEMAP). Conveni amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (1982 a 1983).

- Professional en pràctiques al Centre de Psiquiatria i Psicologia Infantil de l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona (1982-1985).

- Becària de recerca a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Projecte financiat pel Centro de Investigación y  Documentación Educativa del Ministerio de Eduación (CIDE) (1985 a 1987).

- Psicòloga en centre privat. Avaluació, suport psicopedagògic i treball amb famílies (1983 a 1989).

- Formadora de formadors: ICE de la Universitat de Barcelona (1985-86); Professora de postgrau en els  Estudis d'Educació Infantil. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-Universitat Ramon Llull (1997-2003).

- Assessora Psicopedagògica del centre educatiu Zürich-Schule de Barcelona (1989 a l'actualitat).

- Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-Universitat Ramon LLull (1986 a l'actualitat). Les matèries impartides estan vinculades a:  Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació; Trastorns del Desenvolupament i de l'Aprenentatge; Atenció a la Diversitat i Escola Inclusiva i Pràctiques.

- Investigadora en el grup de recerca Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius de la FPCEE Blanquerna-URL (1997-actualitat).

- Col·laboradora del Grup d'Estudi i Recerca en Educació Infantil  (GERI) de la FPCEE Blanquerna-URL (2004-2011).

- Col·laboradora del grup de recerca Psicologia, Persona i Context de la FPCEE Blanquerna-URL (2011-actualitat).

 

Experiència internacional

Untitled

- Membre del grup de treball Tramsmational study of the terminolology and concepts of Special Needs Education  in order to be closer in our practices. Grup de recerca i d'estudi interuniversitari: Newman College of Higher Education (Birmingham); Brarczi College (Budapest);    IUFM de Grenoble; IUFM de Clermont-Ferrand i FPCEE Blanquerna, Barcelona (2001- 2003).

- Estades en centres de recerca:  

  • Brarczi College. Eötvös University. Budapest. Hongria. Juny de 2002   
  • Institut Universitaire de Formation de Maîtres de l'Auvergne. Clermont-Ferrand. França. Novembre de 2002  
  • Insitut Universitarire de Formation de Mäîtres de Grenoble. Grenoble. França. Abril 2003 
Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

- Coordinadora Acadèmica dels estudis d'Educació Infantil. FPCEE Blanquerna. URL (1992-2000)

- Coordinadora Acadèmica dels estudis d'Educació Especial. FPCEE Blanquerna. URL (2000-2002)

- Coordinadora del estudis de postgrau per a mestres d'Educació Infantil. FPCEE Blanquerna URL (1997-2003) 

Altres mèrits

Untitled

-  Membre de la Comissió Interna d'Avaluació de la Qualitat dels Estudis de Magisteri d'Educació Infantil de la FPCEE  Blanquerna. URL. (AQU) (1988-1999). 

- Membre del comité organitzador i científíc de congressos i jornades d'àmbit internacional i nacional.

- Presentació de treballs científics a diferents jornades i congressos d'àmbit internacional i nacional.

- Autora i coautora de diversos articles publicats en diferents revistes especialitzades en psicologia i educació.

- Col·laboradora de revistes en qualitat de revisora científica d'articles per a la seva publicació.  

- Membre de tribunals per a l'avaluació de tesis, treballs de recerca i de màster i per a l'obtenció de la titularitat d'Universitat del professorat.

- Directora i codirectora de treballs de final de màster i de tesis doctorals.

-Membre de diverses comissions de treball per a l'elaboració de nous plans d'estudi: Magisteri Especialitat en Educació Infantil; Màster interuniversitari d'Educació Especial i Pràcticum dels estudis de Grau en Educació de la FPCEE Blanquerna.   

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
15/02/2005Doctora en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
30/03/1987Mestra de CatalàUniversitat De Barcelona
06/07/1983Filosofia i Ciències de l'Educació. PsicologiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...