de Monserrat Vallve, Anna Maria
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

El recorregut acadèmic i professional realitzat fins avui, es podria resumir de la següent manera:

 

Experiència com a mestra d’escola en diferents escoles concertades de la ciutat de Barcelona.

Experiència en Formació Inicial de Mestres des de l’any 1992 amb dedicació total preferentment en matèries tals com Història i Antropologia de l’Educació, Didàctica i Organització Escolar, Pràcticum II, Pràcticum III, Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació.

Experiència en Formació Continuada de mestres impartint cursos en diverses edicions de  l’Escola d’Estiu i durant el curs acadèmic, assessorant centres educatius d’educació infantil, primària i secundària en aspectes relacionats amb la didàctica i l’organització escolar des de l’any 1992.

Participació en diversos programes internacionals gestionats des de la FPCEE Blanquerna com: Programa MOST, Comenius, Sòcrates, estada a Bolívia (Cochabamba) coorganitzada per la Fundació Blanquerna i Fe y Alegria, acollida de professors en diverses edicions i diversos programes,...

Experiència en avaluació de centres d’Educació Infantil amb IDEA.

Coautora de la col·lecció de llibres Pensant en els altres sobre la gestió de la convivència a l’escola, juntament amb alguns membres del grup de recerca PSiTIC.

Premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic 2011 per l’obra Set notes per a una formació del tacte educatiu.

Assessora de l’organització europea International Education per al disseny, desenvolupament i avaluació del programa European Citizenship for Secondary Schools des de l’any 2004, organització educativa que aplega aproximadament, segons l’edició, unes 30 escoles d’arreu del territori europeu.

Participació a la Société Francophone de Philosophie de l’Éducation (SOPHIED).

Membre del Seminari de Filosofia de l’Educació Octavi Fullat.

Membre de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona dins del grup d’Ètica i Educació.

 

Pel que fa a les motivacions en el camp de la investigació, les línies d’interès personal per a la recerca en l’àmbit de l’educació s’emmarquen en un treball des de la perspectiva transdisciplinar de fonamentació de l’acció i de la transformació educatives en diversos àmbits com poden ser: la història i l’antropologia de l’educació, la ciutadania, l’ètica i educació, la didàctica i l’organització escolar. Formo part del grup de recerca PSiTIC de la FPCEE Blanquerna.

 

 

Experiència internacional

Untitled

 

- Assessorament International Education (2004-2012).Assessora de l’organització europea International Education per al disseny, desenvolupament i avaluació del programa European Citizenship for Secondary Schools des de l’any 2004, organització educativa que aplega aproximadament, segons l’edició, unes 30 escoles d’arreu del territori europeu.

- Études Doctorales Éuropéens pour la réussite du Diplome Européen d'Études Approfondies. Faculté de Sciences de l'Éducation, Université de Rouen. Estada d'un curs acadèmic complet, 1994-1995. Cadre Européen Erasmus.

- Participació a la Société Francophone de Philosophie de l’Éducation (SOPHIED).

- Formació de directors de centres educatius de Bolivia per a la reforma del sistema educatiu, Cochabamba (Bolívia), 2010. Programa impulsat des de la Fundació Blanquerna.

- Participació en el programa MOST- MObility framework and STandard for Teacher (2004-2007), Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport  Blanquerna, URL, impartint el mòdul de Methodologies in school.programa impulsat des del vicedeganat de Relacions Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport  Blanquerna, URL.

- Participació en el disseny del curs Social skills a Gant, 2000 (Bèlgica) programa impulsat des del vicedeganat de Relacions Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport  Blanquerna, URL.

Premis

Untitled

 

Premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic 2011 per l’obra Set notes per a una formació del tacte educatiu.

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

- Membre de la Comissió de Docència de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, URL en el període 2008-2013.

- Comissió "Treball Final de Grau" en el marc del desplegament dels nous plans d'estudis dels graus en Educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna durant el curs 2011-2012.

- Cap de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar en diversos períodes entre els cursos acadèmics 1992-2009.

 

 

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
12/07/2011DOCTORAT EN PEDAGOGIAUniversitat Autònoma De Barcelona
21/09/1992LLICENCIATURA EN FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓUniversitat De Barcelona
18/07/1988Diplomatura de Professorat d'Educació General BàsicaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...