de Monserrat Vallve, Anna Maria
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Vicedegana d'Educació i de Programes Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna - Universitat Ramon Llull des de febrer 2013

Experiència en Formació Inicial de Mestres des de l’any 1992 amb dedicació total preferentment en matèries tals com Història i Antropologia de l’Educació, Didàctica i Organització Escolar, Pràcticum II, Pràcticum III, Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació.

Experiència en Formació Continuada de mestres impartint cursos en diverses edicions de  l’Escola d’Estiu i durant el curs acadèmic, assessorant centres educatius d’educació infantil, primària i secundària en aspectes relacionats amb la didàctica i l’organització escolar des de l’any 1992.

Participació en diversos programes internacionals gestionats des de la FPCEE Blanquerna com: Programa MOST, Comenius, Sòcrates, estada a Bolívia (Cochabamba) coorganitzada per la Fundació Blanquerna i Fe y Alegria, acollida de professors en diverses edicions i diversos programes,...

Experiència en avaluació de centres d’Educació Infantil amb IDEA.

Experiència com a mestra d’escola en diferents escoles concertades de la ciutat de Barcelona.

Coautora de la col·lecció de llibres Pensant en els altres sobre la gestió de la convivència a l’escola, juntament amb alguns membres del grup de recerca PSiTIC.

Premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic 2011 per l’obra Set notes per a una formació del tacte educatiu.

Assessora de l’organització europea International Education per al disseny, desenvolupament i avaluació del programa European Citizenship for Secondary Schools des de l’any 2004, organització educativa que aplega aproximadament, segons l’edició, unes 30 escoles d’arreu del territori europeu.

Participació a la Société Francophone de Philosophie de l’Éducation (SOPHIED).

Membre del Seminari de Filosofia de l’Educació Octavi Fullat.

Membre de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona dins del grup d’Ètica i Educació.

Participació en un projecte de recerca amb finançament extern

  • Projecte de recerca internacional : “Ètica del do i Educació”. Liderat per Grup de recerca PSITIC. Participació: Universitat El Salvador (Argentina) Universidad San Buenaventura (Colombia), Universitat de Barcelona. 

  • Projecte de recerca estatal: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad en el Marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Téctica de Innovación 2013-2016. Convocatoria 2017. Proyecto I D i retos 2017 (MINECO) “Innovación e inclusión de la muerte en la educación” (IIME) Ref: EDU2017-85296-R. Directores responsables de la investigación: Universidad Autónoma de Madrid.


 • Contribucions a congressos:

  •  “Europe, Democracy and Education”. Comunicació Congres Europeu d’Escoles d’Ensenyaments Secundaris. Vught (The Netherlands), 2017

  • European Citizenship: A EUROPEAN NETWORK BETWEEN SCHOOLS & UNIVERSITIES. COMENIUS ASSOCIATION SEMINAR. Strasbourg, January 29-31, 2020


 • Referee en revistes indexades:

Ramon Llull Journal of Applied Ethics (indexada a Scopus) “Ética del professorado” Editorial Herder, Càtedra Ethos URL i Institut Borja de Bioètica.


 • Formar part de comitès científics de congressos:

  • Comitè Científic 1r Simposi Barcelona – Educació – Canvi. 2016

  • Comitè Científic 2n simposi Barcelona – Educació – Canvi. 2017

  • Comitè Científic 3r Simposi Barcelona – Educació – Canvi. 2018

  • Comitè Científic 4t Simposi Barcelona – Educació – Canvi. Març 2020


 • Projectes de transferència:

  • L’oferta Formativa de la Basílica de la Sagrada Família. Fase I: Detecció i ananàlisi de necessitats, 2017

  • L’oferta Formativa de la Basílica de la Sagrada Família. Fase II: Exploració i anàlisi de les possibilitats de treball en xarxa entre professionals del món educatiu i artístic-cultural en projectes integrats d’educació patrimonial, 2018

  • Disseny del Projecte Educatiu de la Basílica de la Sagrada Família. Encàrrec a partir del conveni signat, 2019

  • International Education: European Citizenship for Secondary Schools in Europe, (Göttingen, Pordenone, Tilburg, Wavre),2016-2019

  • Identity and Democracy in Europe (Vught, Göttingen, Wavre), 2016-2019

  • Values in the construction of Identity, International Education, 2016-2019

  • Pèrdues, dol i mort en el context educatiu. Formació de mestres de les escoles IMEB

  • Metodologies innovadores a l’escola. Escola Montserrat. Innovació del projecte, 2016

  • “Infància i dol”. Escola Fructuós Gelabert, 2018

  • “Acollir i acompanyar el dol”. Escola Garbí, 2017

Pel que fa a les motivacions en el camp de la investigació, les línies d’interès personal per a la recerca en l’àmbit de l’educació s’emmarquen en un treball des de la perspectiva transdisciplinar de fonamentació de l’acció i de la transformació educatives en diversos àmbits com poden ser: la història i l’antropologia de l’educació, la ciutadania, l’ètica i educació, la didàctica i l’organització escolar. Formo part del grup de recerca PSiTIC de la FPCEE Blanquerna.

 

 

Experiència internacional

Untitled

 

- Assessorament International Education (2004-2012).Assessora de l’organització europea International Education per al disseny, desenvolupament i avaluació del programa European Citizenship for Secondary Schools des de l’any 2004, organització educativa que aplega aproximadament, segons l’edició, unes 30 escoles d’arreu del territori europeu.

- Études Doctorales Éuropéens pour la réussite du Diplome Européen d'Études Approfondies. Faculté de Sciences de l'Éducation, Université de Rouen. Estada d'un curs acadèmic complet, 1994-1995. Cadre Européen Erasmus.

- Participació a la Société Francophone de Philosophie de l’Éducation (SOPHIED).

- Formació de directors de centres educatius de Bolivia per a la reforma del sistema educatiu, Cochabamba (Bolívia), 2010. Programa impulsat des de la Fundació Blanquerna.

- Participació en el programa MOST- MObility framework and STandard for Teacher (2004-2007), Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport  Blanquerna, URL, impartint el mòdul de Methodologies in school.programa impulsat des del vicedeganat de Relacions Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport  Blanquerna, URL.

- Participació en el disseny del curs Social skills a Gant, 2000 (Bèlgica) programa impulsat des del vicedeganat de Relacions Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport  Blanquerna, URL.

Premis

Untitled

 

Premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic 2011 per l’obra Set notes per a una formació del tacte educatiu.

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

- Membre de la Comissió de Docència de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, URL en el període 2008-2013.

- Comissió "Treball Final de Grau" en el marc del desplegament dels nous plans d'estudis dels graus en Educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna durant el curs 2011-2012.

- Cap de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar en diversos períodes entre els cursos acadèmics 1992-2009.

 

 

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
12/07/2011DOCTORAT EN PEDAGOGIAUniversitat Autònoma De Barcelona
21/09/1992LLICENCIATURA EN FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓUniversitat De Barcelona
18/07/1988Diplomatura de Professorat d'Educació General BàsicaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...