Duran Hortolà, Mario
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

ACTIVITAT DOCENT

 • Graus i Diplomatures universitàries des de l'any 1993 fins a l'actualitat. Professor de l'àrea de Farmacologia impartint la docència d'aquesta assignatura en les titulacions d'Infermeria i Fisioteràpia a la URL. Des de l'any 2003, Professor de la matèria básica Química Aplicada a les titulacions de Nutrició Humana i Dietètica a la URL.

 • Llicenciatures: Professor colaborador de la assignatura Farmacocinètica a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. (Any 1997)

 • Máster Oficials:

ÀMBITS D'INTERÉS La interrelació de la Farmacologia amb la Fisioteràpia i la Nutrició. Metodologies docents per afavorir l'aprenentatge presencial i a distància de la Farmacologia i la Química. La gestió de la qualitat i de centres universitaris. Proves d'accés a la Universitat.

Experiència internacional

Untitled

ORGANISMES I XARXES INTERNACIONALS

 • Representació institucional de la Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-URL a ENPHE (European Network Physiotherapy Higher Education) des de l'any 1997 fins a l'any 2016.
 • Representació institucional dela Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-URL a DIETS  des de l'any 1997 fins a l'any 2016.

MOBILITAT

 • January 2010. Erasmus Mobility teaching in Belgium. Institut D'enseignement supérieur Parnasse Deux-Alice. "Pharmacology for physiotherapists".  

 • January 2011. Erasmus Mobility teaching in Lisbon. EsTeSL. "Pharmacology for physiotherapists".  

 • January 2012. Erasmus Mobility teaching in Lisbon. EsTeSL. "Pharmacology for physiotherapists".  

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

GESTIÓ INSTITUCIONAL  

 • Des del gener 2010 fins a l'agost 2016, Degà de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.  

 • Des de l’any 1998 fins l'any 2009 Director del centre Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

 • 1995 al 1997 Sots-director del centre Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull 1996 – 1997 Cap d’Estudis d’Infermeria i Fisioteràpia. Funcions de responsabilitat dels Caps de Departament. 1994 Secretari Acadèmic de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna.

GESTIÓ  DE LA QUALITAT

 • Coordinador de Qualitat dels centres universitaris de la Fundación Blanquerna (desde 2018)

 • Membre de la UQIAD de la URl, en qualitat d'expert, des de l'any 2007. fins a l'actualitat.

 • President de la Comissió d'evaluació de títols de Ciències de la Salut de la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). (2014)
 • Avaluador de programes de grau (Verifica) per la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). CER: Comissió de Ciències de la Salut.(Des de l'any 2008)
 • Avaluador de programes de postgraus/máster de l'Agència per a la Qualitat del sistema Universitari Català (AQU). (Any 2005).

ORGANISMES I XARXES NACIONALS

 • Membre de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioteràpia de España des de l'any 208 fins a l'any 2016.
 • Membre de la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Fisioteràpia de España des de l'any 1997 fins a l'any 2008. Havent desenvolupat diversos càrrecs a la Junta.

 

Altres mèrits

Untitled

PUBLICACIONS

 • Co-autor "Libro blanco del título de grado en Enfermeria" (2004). Editado por ANECA.

 • Co-autor "Libro blanco del título de grado en Fisioterapia" (2004). Editado por ANECA.

 • Co-autor "Libro blanco del título de grado en Ciencia y tecnologia de los alimentos y Nutrición humana y dietética" (2006). Editado por ANECA.

 • Editor i autor del llibre "Farmacología para Fisioterapeutas" editat per  Editorial Médica Panamericana. (2008).

 • Editor i autor del llibre "Farmacología para Nutricionistas" editat per  Editorial Médica Panamericana. (2010).

 • Co-autor  del Informe "Análisis de los planes de estudio en Ciencias de la Salud" (2013). Editado por ANECA.

 • Editor i autor del llibre "Fundamentos de farmacologia para fisioterapeutas" editado por Editorial Médica Panamericana (2018). 

 • Publicacions en revistes d'àmbit docent en ciències de la salut.

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
01/11/2002Doctor en farmàciaUniversitat De Barcelona
30/06/1996Llicenciat en farmàciaUniversitat De Barcelona
30/06/1979Llicenciat en ciències químiquesUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...