Civís Zaragoza, Mireia
Perfil professional
Experiència professional

Untitled
  • Educadora en un CREA. Monitora i directora d'activitats de lleure.
  • Mestra d'Educació Infantil i Educació Primària.
  • Elaboració de materials didàctics.
  • Professora als estudis d'educació de la FPCEE Blanquerna
  • Assessoraments a escoles en gestió de la convivència.
  • Assessoraments en el desenvolupament de projectes socioeducatius comunitaris.
  • Estudis i recerques en educació tant de l'àmbit escolar com social amb el focus en la dimensió relacional i de capital social.
  • Publicacions diverses en relació a la recerca i assessoraments realitzats.
Experiència internacional

Participació en congressos, seminaris i reunions.
Premis

Untitled

Obtenció del 2n premi del III Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela (2003)

Obtenció del IV Premi d'assaig pedagògic del Col•legi Oficial de Pedagogs de Catalunya (2007)

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Coordinadora al Grau d'Educació Infantil (2011-2020)

Altres mèrits

Untitled

Membre Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 

Tesis dirigides i defensades: Dr. Jordi Díaz-Gibson (premi extraordinari de doctorat), Dra. Annabel Fontanet Caparrós, Dra. Susana López Solé (premi extraordinari de doctorat).

Tesis dirigides en curs: Sra Míriam Cos, Sra Carmen Albana Sanz.

Avaluadora revistes científiques: Educación XXI, Cultura y Educación, Revista de Educación, Revista Educació Social. Revista d'intervenció sòcioeducativa, Aloma,School Effectiveness and School Improvement, School Leadership and Management 

Tribunals de tesi: Sra. Cristina Corcoll, Sra.Teresa Ferrer, Sr. Pedro Sainz, 

Tribunal per a la defensa de la titularitat: Dra. Montserrat Prat 

Beques FI dirigides: Dr. Jordi Díaz-Gibson, Dra. Susana López Solé.

Membre de la Xarxa d'Experts del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya

Membre del Consell Social del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya (2008-2015)

Membre consell de Direcció Editorial Revista Aloma

Assessora al Pla Estratègic Barcelona Ciutat Educadora

Assessora al Consell d'Innovació Pedagògica de Barcelona

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
13/07/2005Doctorat en PedagogiaUniversitat Ramon Llull
19/04/1995Llicenciatura de Filosofia i Ciències de l'Educació-2n CicleUniversitat Ramon Llull
01/06/1992Diplomatura de Professorat d'EGB. Ciències Humanes Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...