Civís Zaragoza, Mireia
Perfil professional
Experiència professional

Untitled
  • Educadora en un CREA. Monitora i directora d'activitats de lleure.
  • Mestra d'Educació Infantil i Educació Primària.
  • Elaboració de materials didàctics.
  • Professora als estudis d'educació de la FPCEE Blanquerna
  • Assessoraments a escoles en gestió de la convivència.
  • Assessoraments en el desenvolupament de projectes socioeducatius comunitaris.
  • Estudis i recerques en educació tant de l'àmbit escolar com social amb el focus en la dimensió relacional i de capital social.
  • Publicacions diverses en relació a la recerca i assessoraments realitzats.
Experiència internacional

Participació en congressos, seminaris i reunions.
Premis

Untitled

Obtenció del 2n premi del III Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela (2003)

Obtenció del IV Premi d'assaig pedagògic del Col•legi Oficial de Pedagogs de Catalunya (2007)

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Coordinadora al Grau d'Educació Infantil (2011-2020)

Altres mèrits

Untitled

Membre Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 

Tesis dirigides i defensades: Dr. Jordi Díaz-Gibson (premi extraordinari de doctorat), Dra. Annabel Fontanet Caparrós, Dra. Susana López Solé (premi extraordinari de doctorat).

Tesis dirigides en curs: Sra Míriam Cos, Sra Carmen Albana Sanz.

Avaluadora revistes científiques: Educación XXI, Cultura y Educación, Revista de Educación, Revista Educació Social. Revista d'intervenció sòcioeducativa, Aloma,School Effectiveness and School Improvement, School Leadership and Management 

Tribunals de tesi: Sra. Cristina Corcoll, Sra.Teresa Ferrer, Sr. Pedro Sainz, 

Tribunal per a la defensa de la titularitat: Dra. Montserrat Prat 

Beques FI dirigides: Dr. Jordi Díaz-Gibson, Dra. Susana López Solé.

Membre de la Xarxa d'Experts del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya

Membre del Consell Social del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya (2008-2015)

Membre consell de Direcció Editorial Revista Aloma

Assessora al Pla Estratègic Barcelona Ciutat Educadora

Assessora al Consell d'Innovació Pedagògica de Barcelona

Publicacions (darrers 10 anys):

Revistes:

Díaz-Gibson, J., Civís, M., Longás, J., & López, A. M. (2010). The Study of Educative Network Organizations in the City of Barcelona: The Nou Barris District. International Journal of Knowledge Society Research, 1(2), 26-37. 

Díaz, J., & Civís, M. (2011). Redes Socioeducativas promotoras de capital social en la comunidad: un marco teórico de referencia. Cultura y Educación, 23(3), 415-429.

Civís, M., Díaz-Gibson, J., & Carrillo, E. (2011). La publicació en revistes d’impacte en llengua anglesa: una aproximació als articles de temàtica socioeducativa. Temps d'Educació, 41, 165-184.

Díaz-Gibson, J., Cívis, M., & Longás, J. (2013). La gobernanza de redes socioeducativas: claves para una gestión exitosa.Teoría de la educación. 25 (2), 213-230

Longás, J. L., Civís, M., & Riera, J.  (2013). Refuerzo escolar e inclusión educativa: propuesta teórico-práctica a partir de la experiencia de apoyo al éxito escolar del programa CaixaProinfancia. Revista de Educación Inclusiva, 6(2), 106-124.

Díaz-Gibson, J., Civís, M., & Guàrdia, J. (2014). Strengthening education through collaborative networks: leading the cultural change. School Leadership & Management, 34(2), 179-200.

Civís, M. & Longás, J. (2015). La colaboración interinstitucional como respuesta al desafío de la inclusión socioeducativa. Análisis de 4 experiencias de trabajo en red a nivel local en Cataluña. Educación XX1, 18(1), 213-236.

Díaz-Gibson, J., Civís, M., Cortada, M., & Carrillo, E. (2015). El liderazgo y la gobernanza colaborativa en proyectos educativos comunitarios. Pedagogía social: revista interuniversitaria, (26), 59-83.

Longás, J., Riera, J., & Civís, M. (2016). Asesoramiento al programa CaixaProinfancia; evaluación del cambio hacia un modelo de acción socioeducativa. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, (28), 85-98.

Díaz-Gibson, J., Civís, M., Daly, A. J., Longás, J., & Riera, J. (2017). Networked leadership in educational collaborative networks. Educational Management Administration & Leadership, 45(6), 1040-1059.

Civís, M., López, S., & Díaz-Gibson, J. (2017). El capital social dels estudiants del darrer curs de Magisteri. Una aproximació a les seves xarxes socials en el marc de la facultat. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 10(1), 34-56.

Carrillo, E., Civís, M., Andrés, T., Longás, E., & Riera, J. (2018). Condicionantes del éxito y fracaso escolar en contextos de bajo nivel socioeconómico. REXE: Revista de estudios y experiencias en educación, 2(1), 75-94.

López, S., Civís, M., & Díaz-Gibson, J. (2018). Improving interaction in teacher training programmes: the rise of the social dimension in pre-service teacher education. Teachers and Teaching, 24(6), 644-658.

López Solé, S., Civís, M., & Díaz-Gibson, J. (2018). Capital social y redes sociales de maestros: Revisión sistemática. Revista de Educación, 381, 223-247.

López, S., Civís, M., & Molina, J. L. (2018). La influencia del capital social en el desarrollo profesional de maestros noveles: una aproximación con métodos mixtos desde el análisis de redes sociales. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado,22(2), 111-132.

Díaz-Gibson, J. , Civís, M., Fontanet, A., López, S., & Prats, M. A. (2019). La visión de los directores de escuela sobre el impulso de la innovación educativa en Cataluña/School head teachers' views of the drive towards educational innovation in Catalonia. Cultura y Educación: Culture and Education, 31(3), 655-670.

Civis, M., Díaz-Gibson, J., López, S., & Moolenaar, N. (2019). Collaborative and innovative climates in pre-service teacher programs: The role of social capital. International Journal of Educational Research, 98, 224-236.

Civís, M., Díaz-Gibson, J., Fontanet, A., & López, S. (2019). The teacher of the 21st century: professional competencies in Catalonia today. Educational Studies, 1-21.

Liou, Y. H., Daly, A. J., Downey, C., Bokhove, C., Civis, M., Diaz-Gibson, J., & Lopez, S. (2020). Efficacy, explore, and exchange: Studies on social side of teacher education from England, Spain, and US. International Journal of Educational Research, 99, 1-14.

Díaz-Gibson, J., Daly, A., Miller-Balslev, G., & Civís, M. (2020). The SchoolWeavers tool: supporting school leaders to weave learning ecosystems. School Leadership & Management, 1-18.

Civís, M., & Díaz-Gibson, J. (2021). Validación de microestrategias en la Netedu Tool: una herramienta para conectar ecosistemas educativos. Culture and Education (en premsa)

 

Llibres:

Riera, J., Longás, J., Boadas, B., Civís, M., Andrés, T., González, F., Cussó, I., Fontanet, A., Carrillo, E., Puig, E., Botella, Ll., & Longás, E. (2013). Programa CaixaProinfància. Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social/ Programa CaixaProinfancia Modelo de promoción y desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Barcelona: Obra Social ”la Caixa”.

Puig, C. (coord). (2013).Model d’Acció Social/Modelo de Acción Social. Programa CaixaProinfància. Barcelona: Obra Social ”la Caixa”

Civís, M. i Longás, J.(coords). (2013). Guia del Reforç Educatiu / Guía del Refuerzo Educativo. Programa CaixaProinfància. Barcelona:  Obra Social ”la Caixa”

Botella, Ll., & Longás, J.(coords). (2013).Guia d’Atenció Psicoterapèutica /Guía de Atención Psicoterapéutica. Programa CaixaProinfancia.  Barcelona: Obra Social ”la Caixa”.

Díaz-Gibson, J.; Civís, M.; Longás, J., & Riera, J. (2017). Projectes d’innovació educativa comunitària: ingredients d’èxit i reptes. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Longás, J. &  Civís, M. (2019). Xarxes de corresponsabilitat socioeducativa. Dins Riera, J.(Ed.), Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

 

Projectes de recerca (darrers 5 anys):


Títol del projecte/contracte: Avaluació de les xarxes pilot del Programa CaixaProinfancia

Empresa/Administració finançadora: OSCA - Obra Social de 'La Caixa'

Import : 5.000,00    Durada, des de: 2015    fins: 2016 Investigador/s responsable/s: Jordi Longás Mayayo

Nombre d'investigadors participants: 3

Títol del projecte/contracte: Evaluacion del impacto de los factores familiares, comunitarios y pedagogicos de las trayectorias de exito escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza relativa Tipus de contracte/Programa: PNIF - Programa Nacional de Investigación Fundamental

Número de projecte/contracte: EDU2012-39497-C04-01    Import : 23.400,00    Durada, des de: 2013    fins: 2016  Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani Nombre d'investigadors participants: 15

Títol del projecte/contracte: Grup de recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC

Tipus de contracte/Programa: SGRC - Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR) Número de projecte/contracte: 2014SGR0743    Import: 30.000,00   Durada, des de: 2014    fins: 2016 Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

Títol del projecte/contracte: NetEduProject

Tipus de contracte/Programa: AJRE - Ajuts a la Recerca

Número de projecte/contracte: APR-FPCEE1516/09    Import : 1.250,00  Durada, des de: 2015  fins: 2016 Investigador/s responsable/s: Mireia Civís Zaragoza Nombre d'investigadors participants: 6

Títol del projecte/contracte: Evaluación de los pilotos del Programa CaixaProinfancia

Empresa/Administració finançadora: OSCA - Obra Social de 'La Caixa'  Import : 12.000,00    Durada, des de: 2015    fins: 2016

Investigador/s responsable/s: Jordi Longás Mayayo; Jordi Riera Romaní Nombre d'investigadors participants: 10

Títol del projecte/contracte: Estudi/anàlisi de la base de dades “centres educatius” de l'Estudi Ocupadors 2014 de l'AQU

Empresa/Administració finançadora: AQSU - Agència per a la Qualitat del Sistema Unversitari a Catalunya Import : 7.500,00    Durada, des de: 2016    fins: 2016

Investigador/s responsable/s: Mireia Civís Zaragoza

Títol del projecte/contracte: NetEduProject

Tipus de contracte/Programa: APR - Ajuts Projectes de Recerca URL Número de projecte/contracte: 2017-URL-proj-005    Import : 21.000.000,00    Durada, des de: 2017  fins: 2017 Investigador/s responsable/s: Mireia Civís i Zaragoza Nombre d'investigadors participants: 6

Títol del projecte/contracte: NetEduProject

Tipus de contracte/Programa: APR - Ajuts Projectes de Recerca URL Número de projecte/contracte: 2019-URL-proj-014    Import : 13.000,00    Durada, des de: 2019    fins: 2019

Investigador/s responsable/s: Mireia Civís i Zaragoza Nombre d'investigadors participants: 5

Títol del projecte/contracte: Projectes Educatius Col·laboratius i Comunitaris emergents: iniciatives en el territori català

Empresa/Administració finançadora: FBOF - Fundació Jaume Bofill Import : 6.000.000,00    Durada, des de: 2016    fins: 2017

Investigador/s responsable/s: Mireia Civís i Zaragoza Nombre d'investigadors participants: 6

Títol del projecte/contracte: Direcció i disseny crida d'Educació Comunitària

Empresa/Administració finançadora: FBOF - Fundació Jaume Bofill  Import : 23.000.000,00    Durada, des de: 2016    fins: 2018 Investigador/s responsable/s: Mireia Civís i Zaragoza; Jordi Díaz-Gibson Nombre d'investigadors participants: 6

Títol del projecte/contracte: NetEduProject

Tipus de contracte/Programa: AJRE - Ajuts a la Recerca Número de projecte/contracte: APR-FPCEE1920/01    Import : 1.800,00    Durada, des de: 2019    fins: 2020

Investigador/s responsable/s: Mireia Civís Zaragoza Nombre d'investigadors participants: 6

Títol del projecte/contracte: Avaluació Projecte Xarxes per al Canvi

Empresa/Administració finançadora: 05016 - Consorci d'Educació de Barcelona Import : 6.000,00    Durada, des de: 2019    fins: 2020 Investigador/s responsable/s: Mireia Civís Zaragoza i Jordi Díaz-Gibson

Nombre d'investigadors participants: 2

Títol del projecte/contracte: NetEduProject

Tipus de contracte/Programa: APR - Ajuts Projectes de Recerca URL

Número de projecte/contracte: 2020-URL-proj-043    Import : 12.000,00    Durada, des de: 2020    fins: 2020 Investigador/s responsable/s: Mireia Civís i Zaragoza Nombre d'investigadors participants: 5

Títol del projecte/contracte: NetEduProject

Tipus de contracte/Programa: AJRE - Ajuts a la Recerca Número de projecte/contracte: APR-FPCEE2021/01    Import : 2.400,00    Durada, des de: 2020    fins: 2021

Investigador/s responsable/s: Mireia Civís Zaragoza Nombre d'investigadors participants: 4

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
13/07/2005Doctorat en PedagogiaUniversitat Ramon Llull
19/04/1995Llicenciatura de Filosofia i Ciències de l'Educació-2n CicleUniversitat Ramon Llull
01/06/1992Diplomatura de Professorat d'EGB. Ciències Humanes Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...