Civís Zaragoza, Mireia
Perfil professional
Experiència professional

Untitled
  • Mestra d'Educació Infantil i Efucació Primària.
  • Educadora en un CREA. Monitora i directora d'activitats de lleure.
  • Elaboració de materials didàctics.
  • Assessoraments a escoles en gestió de la convivència.
  • Assessoraments en el desenvolupament de projectes socioeducatius comunitaris.
  • Estudis i recerques en educació tant de l'àmbit escolar com social
  • Publicacions diverses en relació a la recerca i assessoraments realitzats.
Experiència internacional

Premis

Untitled

Obtenció del 2n premi del III Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela (2003)

Obtenció del IV Premi d'assaig pedagògic del Col•legi Oficial de Pedagogs de Catalunya (2007)

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Coordinadora al Grau d'Educació Infantil (2011-2016)

Altres mèrits

Untitled

Membre de la Xarxa d'Experts del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya

Membre del Consell Social del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya

Membre consell Editorial Revista Aloma

Avaluadora revistes científiques

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
13/07/2005Doctorat en PedagogiaUniversitat Ramon Llull
19/04/1995Llicenciatura de Filosofia i Ciències de l'Educació-2n CicleUniversitat Ramon Llull
01/06/1992Diplomatura de Professorat d'EGB. Ciències Humanes Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...