Corcelles Seuba, Mariona
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

2015-2017: Docència compartida com a instrument d'atenció a l'alumnat de primària i com a instrument d'aprenentatge entre mestres ( 2015 ARMIF 00002) Subvencionat per l’AGAUR. Investigador Principal: Dr. David Duran

2014-2017: Formación de la identidad del investigador novel en ciencias sociales (I D I). PICT - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. MINE - MINECO. Subvencionat pel Ministeri d’ Economia i Competitivitat (CSO2013-41108-R). Investigadora Principal: Dra. Montserrat Castelló.

2014-2015: Descobrint el rol docent en la societat del coneixement: les actuacions dels mestres en les situacions d'aprenentatge entre iguals (2014 ARMIF 00011). Subvencionat per la AGAUR. Investigador Principal: Dr. David Duran

2010-2013: Formación de la identidad profesional del profesor universitario a través del análisis de Incidentes Críticos (FI_PANIC). Subvencionat pel “Ministerio de Educación” (EDU2010-15211/EDUC). Investigador Principal: Dr. Carles Monereo.

2008-2013: Aprendre a revisar el projecte final de carrera amb el suport de tutories presencials (I-II). Projecte MQD subvencionat per la FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Investigadora Principal: Dra. Montserrat Castelló.

2009-2012: European Research Network on Learning to Write Effectively. COST ACTION. ISO703 « ERN-LWE ». Investigadora Principal: Dra. Montserrat Castelló.

2009-2010: International online reciprocal peer tutoring to promote modern language development by writing in primary schools.  Subvencionat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad de Dundee. Investigadors Principals: Dr. David Durán i Dr. Keith Topping.

2007-2010: L’escriputura i el treball cooperatiu com a eines per l’aprenentatge de la filosofía al Batxillerat. Projecte de Tesi Doctoral. Subvencionat per la Generalitat de Catalunya (AGAUR).

2007- 2010: Evaluación de las estrategias de cooperación y co-regulación en contextos educativos a través de tareas auténticas (EVACOOP). Subvencionat pel “Ministerio de Educación” (SEJ2007-60868/EDU). Investigador Principal: Dr. Carles Monereo.

 

PUBLICACIONS: Articles

Duran, D., Corcelles, M. & Flores, M. (in press). Enhancing Expectations of Cooperative Learning Use through Initial Teacher Training. International Jourmal of Psychology.

Corcelles, M.; Cano, M.; Castelló, M. y Mayoral, M. (2017). Enseñar a escribir un artículo científico mediante la revisión colaborativa: percepciones de los estudiantes. Revista Signos, 50 (95).

Martínez-Fernández, J.R.; Corcelles, M.; Bañales, G.; Castelló, M., y Gutiérrez Braojos, C. (2016). Exploring conceptions about writing and learning: undergraduates´ patterns of beliefs and the quality of academic writing. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 14 (1), 107 - 130.

Corcelles, M. & Castelló, M. (2015). Learning philosophical thinking through collaborative writing in secondary education. Journal of Writing Research, 7(1), 157-200 .

Corcelles, M; Oliva, A.; Castelló, M.; Milian, M. (2015). Writing at university: are we on the same page?. Cultura y Educación, 27 (3), 534 - 568.

Blanch S., Corcelles, M., Duran, D., Dekhinet, R. & Topping, K. (2014). La escritura y corrección de textos a través de tutoría entre iguales, recíproca y virtual, para la mejora en inglés y español. Revista de Educación, 363, 309-333.

Corcelles, M. & Castelló, M. (2013). El aprendizaje de la filosofía mediante la escritura y el trabajo en equipo: Percepciones de los estudiantes de bachillerato. Revista de Investigación en Educación. 11 (1), 150-169.

Corcelles, M.; Cano, M.; Bañales, G. & Vega, N. (2013). Enseñar a escribir textos científico-académicos mediante la revisión colaborativa: El trabajo final de grado en Psicología. REDU-Revista de Docencia Universitaria 11 (1), 79-105.

Iñesta, A.; Castelló, M. & Corcelles, M. (2013). Ph. D. students’ transitions between academic and scientific writing identity: learning to write a research article. Research in the Teaching of Writing. 47 (4), 442-477.

Topping, K. J., Dehkinet, R., Blanch, S., Corcelles, M., & Duran, D. (2012) Paradoxical Effects of Feedback in International Online Reciprocal Peer Tutoring. Computer Education, 61, 225-231.

Castelló, M.; Corcelles, M.; Iñesta, A.; Bañales, G. y Vega, A. (2011). La voz del autor en la escritura académica: Una propuesta para su análisis. Revista Signos. Estudios de Lingüísitica, 44 (76), 105-117.

Martinez Fernandez, R.; Corcelles, M. & Cerrato, M. (2011) The Conceptions about Teamwork Questionnaire: design, reliability and validity with secondary students. Educational Psychology, 31, 857-871.

 

PUBLICACIONS: Capítols de llibre

Corcelles, M. y Oliva, A. (2016). La escritura colaborativa de textos académicos: Un proyecto en el aula de psicología de la educación. En Bañales, G; Vega, N. y Castelló, M. (Coord). Enseñar a leer y escribir en la educación superior. Manual de buenas prácticas basadas en la investigación (pp. 131 – 159). Ciudad de México: Asesoría en Tecnologías y Gestión Educativa.

Corcelles, M., Castelló, M. & Mayoral, P. (2015).  El desarrollo de la voz del escritor: argumentar en los estudios de postgrado. En Inmaculada Ballano, Itziar Muñoz (coords.). La escritura académica en las universidades españolas. Bilbao: Deusto digital.

Blanch, S. & Corcelles, M. (2014). Reciprocidades. Sistemas de formación basados en la cooperación entre docentes. A C. Monereo (coord). Enseñando a enseñar en la Universidad. La formación del profesorado basada en Incidentes Críticos (pp.156-188). Barcelona: Octaedro.

Corcelles, M. & Castelló, M. (2011). Learning Philosophy by writing in a community of learning. A M. Torrance (coord.) Learning to write effectively: Current Trends in European Writing Research. Brussels: OPOCE Publishers.

Castelló, M.; Bañales, G.; Corcelles, M.; Iñesta, A. & Vega, N. (2011). La voz del autor en los textos académicos: construyendo la identidad como escritor. A C. Monereo, C. & J.I. Pozo, J.I. La Identidad en Psicologia de la Educacion: necesidad, utilidad y límites. (pp. 154-168). Narcea. Madrid.

Corcelles, M. (2010). Escriure col·laborativament per aprendre filosofia en una comunitat d’aprenentatge. A O. Guasch & M. Milian, (Eds.) L’educació lingüística i literària en entorns multilingües. Recerca per a nous contextos (pp.63-85). Bellaterra. UAB Publicacions.

Corcelles, M  &  Cerrato, P. (2009) Cap. 7. Evaluar las evaluaciones en Griego.  A  Monereo, C. (coord.) Pisa como Excusa. Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza. Barcelona. Graó.

Corcelles, M., Gómez, I. &  Nuñez, M. (2009) Cap. 8. Actividades de Evaluación en el ámbito de Matemáticas. A Monereo, C. (coord.) Pisa como Excusa. Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza. (pp. 163-172). Barcelona. Graó.

Gómez, I.; Corcelles, M. & Canals, M. (2009) Cap. 9. Actividades de Evaluación en el ámbito de Ciencias Naturales. A  Monereo, C. (coord.) Pisa como Excusa. Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza. (pp. 173-193).  Barcelona. Graó.

Castelló, M., Liesa, E., Cano, M., Iñesta, A., Mayoral, P. & Corcelles, M. (2007). Estrategias de estudio de los universitarios en la preparación de exámenes. A M. Castelló (Coord.) La evaluación auténtica en enseñanza secundaria y universitaria: investigación e innovación. (pp. 33-53). Barcelona: Innova, Edebé. 

 

PUBLICACIONS: Llibres

Duran, D. (Coord.); Blanch, S.; Corcelles, M.; Fons, M.; Flores, M.; Oller, M.; Merino, E.;  Miquel, E. i Utset, M. (2013). Llegim i escrivim en parella. Un programa de tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència lectora. Universitat Autònoma de Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació en col•laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Duran, D. (Coord.); Blanch, S.; Corcelles, M.; Fons, M.; Flores, M.; Oller, M.; Merino, E.;  Miquel, E.; Utset, M. i Valdebenito, V. (2013). Jornada Estatal sobre Llegim en parella. Barcelona: ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84-89489-96-7.

Corcelles, M. & Pujadas, A. (2012) La construcció del pensament a l’aula. Filosofia, escriptura i treball cooperatiu. Barcelona. Barcanova. DL: B-30923-2012. http://www.jordipujol.cat/files/PREMI_Edu21.pdf

Duran, D. (coord.); Blanch, S.; Corcelles, M.; Fernandez, M.; Flores, M.; Kerejeta, B.; Moliner, L.; & Valdebenito, V. (2012) Bikoteka Irakurtzen. Berdinen ateko tutoretza-programa, ikastle eta familiekin irakurtzeko gaitasuna hobetzeko. Eusko Jaurlaritza. Gobierno Vasco. ISBN: 978-84-547-3189-5.

Duran, D. (coord.); Blanch, S.; Corcelles, M.; Flores, M.; Oller, M.; Utset, M. & Valdebenito, V. (2011) Leemos en pareja. Un programa de tutoría entre iguales, con implicación familiar, para la mejora de la competencia lectora. BCN. Horsori. ISBN: 978-84-96108-97-4

Corcelles, M. (2010) Construir la veu filosòfica mitjançant l'escriptura col•laborativa: una comunitat d'aprenentatge de la filosofia al Batxillerat. Tesi Doctoral. : http://www.tdx.cat/TDX-0923110-124327. DL: B.39059-2010

 

PUBLICACIONS: Ressenyes de llibres

Corcelles, M. (2016). Book Review: Topping, K., Duran, D. & Van Keer, H. (2016). Using Peer Tutoring to improve Reading Skills. A practical guide for teachers. New York. Revista de Educación, 373, 130-135.

Corcelles, M. (2013). Ressenya del llibre “Duran, D. i Monereo, C. (2012). Entramado. Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Barcelona. Horsori.” Revista Articles. De didàctica de la llengua i de la Literatura, 60, 113-116.


COMUNICACIONS A CONGRESSOS INTERNACIONALS

Oliva, A., Corcelles, M. & Castelló, M. (2016) Struggling for their own voice: What conflicts do postgraduate students face in argumentative writing. SIG Writing. EARLI. Liverpool. UK. 

Duran, D.; Blanch, S.; Corcelles, M.; Topping, K. & Dekhinet, R.  (2013). International Online Reciprocal Peer Tutoring for the improvement of linguistic abilities in Spanish. EARLI. Munich. Germany.

Iñesta. A.; Castelló, M. & Corcelles, M. (2013). Making sense of contradictions: Regulation Episodes in Ph.D. students‘ writing their first research. EARLI. Munich. Germany.

Iñesta, A.; Corcelles, M. & Castelló, M. (2012) Ph. D. students’ transitions between academic and scientific writing identity: learning to write a research article. EARLI. SIG Writing. Porto. Portugal.

Fuentealba, Mª O.; Corcelles, M. & Castelló, M. (2012) Collaborative writing: Co-regulation strategies of high school students to write an argumentative text. EARLI. SIG Writing. Porto. Portugal.

Corcelles, M.; Blanch, S. & Duran, D. (2012) Writing and correcting text through reciprocal and virtual peer tutoring, for improving English and Spanish. II Congreso Europeo de Tecnologías de la Información (TIES 12). Barcelona. Spain.

Cano, M.; Corcelles, M. & Castelló, M. (2012) Características y Funciones de las Ayudas en la Revisión Colaborativa de Textos Científico-Académicos. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona. Spain.

Corcelles, M. (2010). Learning Philosophy by collaborative writing in a community of learning. Biennial Meeting of European Association for Research on Learning and Instruction. SIG 10 and 21. Moving thought cultures of learning. Utrech. Holland.

Corcelles, M. (2010). Learning Philosophy by writing in a community of learning. 12th International Conference of European Association for Research on Learning and Instruction. Special Interest Group on Writing. Heidelberg. Germany.

Cerrato, M. Corcelles, M. & Castelló, M. (2010). Academic voice in higher education writing: Helping undergraduate students revise their texts collaboratively. 12th International Conference of European Association for Research on Learning and Instruction. Special Interest Group on Writing. Heidelberg. Germany.

Fuentes, M., Cerrato, M., Corcelles, M. & Martinez-Fernandez, J. R. (2010). Regulation of motivation inside groups of learners. JURE. European Association for Research on Learning and Instruction. Frankfurt. Germany.

 

PARTICIPACIÓ EN COMITÈS CIENTÍFICS DE CONGRESSOS

2013: Participació en el comitè científic del  “XII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura y IV Foro Iberoamericano de Literacidad y Aprendizaje”. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad de Puebla México.

PARTICIPACIÓ EN CONSELLS EDITORIALS DE PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

 

2013: Participació com a avaluadora de les publiacions de la “Revista Perfiles Educativos. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación”.

 

 

ASSESSORAMENTS / CONSULTORIES

2017

La innovació a l’aula: metodologies competencials (20h).Escola Immaculada Concepció. Gavà. SAIP, FPCEE Blanquerna. URL.

Metodologies pel treball per competències a l’aula (20h). Escola Verge de la Salut. Sant Feliu de Llobregat.  SAIP, FPCEE Blanquerna. URL. 

2016

Assessorament sobre el treball cooperatiu a l’aula (10h). Escola Immaculada Concepció. Barcelona. SAIP, FPCEE Blanquerna. URL.

Assessorament sobre el treball integrat de les llengües: el portafoli lingüísitic (10h). Escoles Jesuïtes. Barcelona. SAIP, FPCEE Blanquerna. URL.

El treball cooperatiu a l’aula (20 h). Escola Sagrado Corazón de Jesús. Terrassa. SAIP, FPCEE Blanquerna. URL.

2015

L’aprenentatge cooperatiu a l’aula (15h). CEIP Cérvola Blanca. Tous.

Academic Writing Workshop (10h). ESCAAN Escuela Internacional.  Sitges.

2014

Seminario semi-presencial Bikoteka Irakutzen (Leemos en pareja) (60h). Berritzegune Barakaldo. Gobierno Vasco.

Formació sobre aprenentatge cooperatiu (15h). Salesians St. Roc de Barcelona.

Taller sobre aprendizaje cooperativo entre docentes (8h). Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI). Santander. Xunta de Galicia.

2013

Seminario semi-presencial Bikoteka Irakutzen (Leemos en pareja) (60h). Berritzegune Barakaldo. Gobierno Vasco.

Assessorament en estratègies d’ensenyament i aprenentatge de l’escriptura acadèmica “Diseño e implementación de un centro de asesoría integral a la escritura que fortalezca competencias lingüísticas en los estudiantes de la Universidad de Tarapacá (código UTA1109)” Universidad de Tarapacà. Arica. Xile.

2012

Seminario semi-presencial Bikoteka Irakutzen (Leemos en pareja) (60h). Berritzegune Bilbao. Gobierno Vasco.

L’aprenentatge cooperatiu com estratègia inclusiva a l’aula. (15h). IES Molí de la Vila. Capellades. CRP de l’Anoia. PFZ. Generalitat de Catalunya.

Disseny i avaluació de pràctiques cooperatives a l’aula. (15h). IES Ferran Tallada. Barcelona. CRP Horta Guinardó. Pla de Formació de la  Zona (PFZ). Generalitat de Catalunya.

L’aprenentatge cooperatiu a l’aula. (15h). IES Les Corts. Barcelona. CRP de les Corts. PFZ. Generalitat de Catalunya.

Les pràctiques cooperatives a l’aula. (10h). CEIP Jacint Verdaguer. Barcelona. CRP Sants. PFZ. Generalitat de Catalunya.

L’aprenentatge cooperatiu a l’aula (15h). CEIP Arc Iris. Barcelona. CRP Horta Guinardó. PFZ. Generalitat de Catalunya.

Assessorament a l’equip de coordinació de Primària i Secundària de l’Escola Enric Granados de Barcelona (6h). CRP de Sants. PFZ. Generalitat de Catalunya.

Assessorament a l’equip de Mestres d’Educació Especial a l’escola del Mar de Barcelona (6h). Escola del Mar de Barcelona. PFZ. Generalitat de Catalunya.

L’aula com a comunitat d’aprenentatge: l’aprenentatge cooperatiu i les activitats autèntiques com a recursos per construir una aula inclusiva (30h). Escola d’estiu FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

2011

Seminario semi-presencial Bikoteka Irakutzen (Leemos en pareja) (60h). Berritzegune Bilbao. Gobierno Vasco.

L’aprenentatge cooperatiu com estratègia inclusiva a l’aula (20h). CEIP Jacint Verdaguer. Barcelona. CRP de Sants. PFZ. Generalitat de Catalunya.

L’aprenentatge cooperatiu a l’aula (20h). CEIP Tres Pins. Barcelona. CRP Sants. PFZ. Generalitat de Catalunya.

L’aprenentatge cooperatiu a l’aula (20h). CEIP Jovellanos. Barcelona. CRP Nou Barris. PFZ. Generalitat de Catalunya.

L’aprenentatge cooperatiu com estratègia inclusiva a l’aula (10h). CEIP Estel. Barcelona. CRP Nou Barris. PFZ. Generalitat de Catalunya.

L’aprenentatge cooperatiu (I) (15h). IES Ferran Tallada. Barcelona. CRP Horta Guinardó. PFZ. Generalitat de Catalunya.

L’aprenentatge cooperatiu a l’aula (15h). Escola Salesians de Badalona. SAIP. Universitat Ramon Llull.

2010

Seminario Semi-Presencial 'Leemos en pareja'. Un programa de tutoría entre iguales, con alumnos y familias, para la mejora de la comptencia lectora. (38h). C.P.R. 'Juan de Lanuza' Zaragoza.

L’aprenentatge cooperatiu com estratègia inclusiva a l’aula (15h). Escola d’estiu FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Estratègies cooperatives de comprensió lectora (20h). CEIP Jacint Verdaguer. Barcelona. CRP Sants. PFZ. Generalitat de Catalunya.

L’aprenentatge cooperatiu a l’aula (15h). Col•legi Josep María de Badalona. SAIP. Universitat Ramon Llull.

L’aprenentatge cooperatiu com estratègia inclusiva a l’aula (15h). CEIP Dolors Montserdà. CRP Sant Gervasi. PFZ. Generalitat de Catalunya.

L’aprenentatge cooperatiu (15h). CEIP Estel. Barcelona. CRP Horta Guinardó. PFZ. Generalitat de Catalunya

2009

Proyectos en el aula: desarrollo por competencias (15h). Cursos de Verano. Pamplona. Universidad Pública de Navarra.

Seminario Semi-Presencial 'Leemos en pareja'. Un programa de tutoría entre iguales, con alumnos y familias, para la mejora de la comptencia lectora. (38h). C.P.R. 'Juan de Lanuza' Zaragoza.

Taller sobre el treball cooperatiu (15h). EAP Sarrià-Sant Gervasi. BCN.PFZ. Generalitat de Catalunya.

Taller sobre el treball cooperatiu. (5h). CRP Sants. PFZ.ICE UAB.

Taller de formación sobre Trabajo Cooperativo (6h). Jornadas sobre convivencia. Vitória. Gobierno Vasco.

Taller sobre el treball cooperatiu. (6h). CRP Nou Barris.PFZ. Generalitat de Catalunya. PFZ.ICE UAB.

Sessió formativa sobre treball cooperatiu (5h). Escola Salesians Horta (BCN). SAIP. Universitat Ramon Llull.

2008

Curs sobre estratègies d'ensenyament, aprenentatge i avaluació per atendre a la diversitat de l'aula. (10h). Escola Salesians St. Ermengol (Andorra). SAIP. Universitat Ramon Llull.

Assessorament sobre Treball Cooperatiu (20h). CEIP el Carmel. CRP El Carmel. PFZ. Generalitat de Catalunya.

Assessorament sobre Treball Cooperatiu (20h). Escola Virolai (BCN). CRP El Carmel. PFZ. Generalitat de Catalunya.

Assessorament sobre Estratègies d'ensenyament i d'aprennetatge (20h). Escola Pia (Terrassa). SAIP. Universitat Ramon Llull.

Sesión de formación sobre Trabajo Cooperativo (6h). Jornadas sobre convivencia. Gobierno Vasco (Vitória).

Curso sobre Tutoria entre iguales. (6h). CiefP. Torrelavega (Santander).

 

 PARTICIPACIÓ EN SEMINARIS CIENTÍFICS

2013: Segundo Seminario de Escritura Académica en las Universidades Españolas. Barcelona. FPCEE Universitat Ramon LLull.

2012:    Lynn McAlpine, PhD.: “Developing an indentity as academic: teaching, writing and investigating”. Barcelona. FPCEE Universitat Ramon LLull.

2011:    Training School. Contrasting National Data in Writing Research: Cultures and Interventions Universitat de Lodz (Poland). European COST Action IS0703 "ERN-LWE"

2011: Selma Leitao, PhD.: “Dialogic Argumentation”. Barcelona. FPCEE Universitat Ramon LLull. 

 

Experiència internacional

Untitled

 

ESTADES DE RECERCA

2016 (2 setmanes): Visita a la professora Lynn McAlpine de l’Oxford University  (UK) per desenvolupar una part del projecte sobre la Formació de la identitat de l’investigador novell en ciències socials (I D I).

2012 (3 mesos):    Professora visitant de l’“Institute for Writing and Rhetoric” de Dartmouth College (New Hampshire, USA) dirigit per la Dra. Christiane Donahue. L’objectiu de l’estada va ser conèixer el funcionament del Centre d’Escriptura i els seus programes de millora de l’escriptura acadèmica dels estudiants universitaris (http://www.dartmouth.edu/~writing/). Estada subvencionada per la Universitat Ramon LLull.

2010 (1 mes):    Professora visitant del “Center for Peer Learning” de la Dundee University (Scotland, UK) dirigit pel Dr. Keith Topping. L’objectiu de l’estada va ser conèixer el funcionament del Centre d’Aprenentatge entre Iguals (http://www.dundee.ac.uk/eswce/research/projects/cpl/) i organitzar el programa “Tutoria Recíproca on-line entre alumnes escocesos i catalans per a la millora de l'anglès i de l'espanyol a través de l'escriptura”. Estada subvencionada per la Generalitat de Catalunya (AGAUR - BE).

 

 

Premis

Untitled

2011: “La construcció del pensament a l’aula. Filosofia, escriptura i treball cooperatiu” Premi al millor treball d’innovació educativa i investigació  Edu21. Centre d’Estudis Jordi Pujol.

http://www.edu21.cat/ca/continguts/738

http://www.jordipujol.cat/files/PREMI_Edu21.pdf

 

 

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

2015-2017: Coordinadora del Grup d’Especial Interés sobre l’Aprenentatge cooperatiu a l’aula. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

2010- 2015: Coordinadora de la xarxa d’escoles d’Euskadi que participen en el programa d’innovació educativa “Llegim en parella: un programa de tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per la millora de la competència lectora” de l’equip GRAI (Grup de Recerca en Aprenentatge entre iguals) de la UAB.

2010-2012: Coordinadora de pràctiques de 2n del Grau d’Educació Primària a la UAB.

 

 

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
28/09/2010Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (DIPE)Universitat Ramon Llull
28/09/2010Doctora en Psicologia Universitat Ramon Llull
21/11/2006LLicenciatura de FilosofiaUniversitat De Barcelona
13/07/2004Llicenciatura de Psicologia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...