Corcelles Seuba, Mariona
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Experiència acadèmica

  • Professora al Grau d’Educació a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL (FPCEE Blanquerna-URL).

  • Professora al Màster Interuniversitari en Psiologia de l’Educació (MIPE) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL (FPCEE Blanquerna-URL).

  • Professora al Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, en la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL (FPCEE Blanquerna-URL).

  • Professora al Postgrau sobre Metodologies Innovadores a l’Aula de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL (FPCEE Blanquerna-URL).

  • Assessora psicopedagògica en l’àmbit d’innovació educativa a escoles d’infantil, primària i secundària. 

Experiència internacional

Untitled

Experiència internacional

2016 (2 setmanes): Visita a la professora Lynn McAlpine de l’Oxford University  (UK) per desenvolupar una part del projecte sobre laFormació de la identitat de l’investigador novell en ciències socials (I D I).

2012 (3 mesos):Professora visitant “Institute for Writing and Rhetoric” de Dartmouth College (New Hampshire, USA) dirigit per la Dra. Christiane Donahue. L’objectiu de l’estada va ser conèixer el funcionament del Centre d’Escriptura i els seus programes de millora de l’escriptura acadèmica dels estudiants universitaris (http://www.dartmouth.edu/~writing/). Estada subvencionada per la Universitat Ramon LLull.

2010 (1 mes): Professora visitant del “Center for Peer Learning” de la Dundee University (Scotland, UK) dirigit pel Dr. Keith Topping. L’objectiu de l’estada va ser conèixer el funcionament del Centre d’Aprenentatge entre Iguals (http://www.dundee.ac.uk/eswce/research/projects/cpl/) i organitzar el programa “Tutoria Recíproca on-line entre alumnes escocesos i catalans per a la millora de l'anglès i de l'espanyol a través de l'escriptura”. Estada subvencionada per la Generalitat de Catalunya (AGAUR - BE).

 

 

Premis

Premis 

Untitled

2011: “La construcció del pensament a l’aula. Filosofia, escriptura i treball cooperatiu” Premi al millor treball d’innovació educativa i investigació  Edu21. Centre d’Estudis Jordi Pujol.

http://www.edu21.cat/ca/continguts/738

http://www.jordipujol.cat/files/PREMI_Edu21.pdf

 

 

 

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació 

Untitled

2015-2017: Coordinadora del Grup d’Especial Interés sobre l’Aprenentatge cooperatiu a l’aula. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

2010- 2015: Coordinadora de la xarxa d’escoles d’Euskadi que participen en el programa d’innovació educativa “Llegim en parella: un programa de tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per la millora de la competència lectora” de l’equip GRAI (Grup de Recerca en Aprenentatge entre iguals) de la UAB.

2010-2012: Coordinadora de pràctiques de 2n del Grau d’Educació Primària a la UAB.

 

 

Altres mèrits

Researcher ID (Web of Science) : H-5722-2015

Researcher ID (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=52363646300  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6771-1251

 

COMITÉS CIENTÍFICS 

2013: Participació en el comitè científic del  “XII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura y IV Foro Iberoamericano de Literacidad y Aprendizaje”. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad de Puebla México

 

CONSELLS EDITORIALS 

Participació com avaluadora de les publicacions de les següents Revistes Científiques:

- Text & Talk (Cardiff University UK) ISSN: 1860-7349 (online)

- JOWR (Journal of Writing Research) ISSN: 2030-1006 (print) 2294-3307 (online)

- Creative Education.ISSN: 2151-4755 (print)  2151-4771 (online)

- Bellaterra Journal of Teaching & Learning language & Literature (BJTLLL). ISSN: 2013-6196.

- Perfiles Educativos ISSN: : 0185-2698 (print) 2448-6167 (online)

- Revista de Innovación Educativa. ISSN: 1665-2673 (online)

- Reviewer of papers and communications of the XII Latin American Congress for the Development of Reading and Writing and IV Ibero-American

- Literacy and Learning Forum (September 11-14, 2014). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP, Mexico.

- Revista Perfiles Educativos. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 

 

RECERCA

 

Acreditacions de Recerca i Sexenis

Acreditació Professor Lector AQU (2015): Q501YJGTM

Sexeni d'investigació: Sexeni 2018 AQU (2011-2017) VW1KK8H4Q 


Publicacions: Capítols de llibre i LLibres

Duran, D. (Coord.), Flores, M., Oller, M., Corcelles, M., Miquel, E., y Blanch, S. (2018). Llegim i escrivim en parella: Tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència comunicativa. Barcelona: Horsori.

Corcelles, M. y Oliva, A. (2016). La escritura colaborativa de textos académicos: Un proyecto en el aula de psicología de la educación (pp. 131-159). En Bañales, G; Vega, N. y Castelló, M. (Coord). Enseñar a leer y escribir en la educación superior. Manual de buenas prácticas basadas en la investigación. Ciudad de México: Asesoría en Tecnologías y Gestión Educativa. ISBN de la colección LEI: 978-607-8097-06-7

Corcelles, M., Castelló, M. & Mayoral, P (2015). El desarrollo de la voz del escritor: argumentar en los estudios de postgrado (pp. 115-131). En I. Ballano y I. Muñoz (coords.). La escritura académica en las universidades españolas. Bilbao: Deusto digital. ISBN: 978-84-15759-80-5

Blanch, S. & Corcelles, M. (2014). Reciprocidades. Sistemas de formación basados en la cooperación entre docentes. En C. Monereo (coord). Enseñando a enseñar en la Universidad. La formación del profesorado basada en Incidentes Críticos (pp.156-188). Barcelona: Octaedro. ISBN: 978-84-9921-468-9

Corcelles, M. & Pujadas, A. (2012) La construcció del pensament a l’aula. Filosofia, escriptura i treball cooperatiu. Barcelona. Barcanova. 

Corcelles, M. & Castelló, M. (2011). Learning Philosophy by writing in a community of learning. En M. Torrance (coord.) Learning to write effectively: Current Trends in European Writing Research. Brussels: OPOCE Publishers. 

Castelló, M.; Bañales, G.; Corcelles, M.; Iñesta, A. & Vega, N. (2011). La voz del autor en los textos académicos: construyendo la identidad como escritor. En C. Monereo, C. & J.I. Pozo, J.I. La Identidad en Psicologia de la Educacion: necesidad, utilidad y límites. (pp. 154-168). Narcea. Madrid. 

Corcelles, M. (2010). Escriure col·laborativament per aprendre filosofia en una comunitat d’aprenentatge. En O. Guasch & M. Milian, (Eds.) L’educació lingüística i literària en entorns multilingües. Recerca per a nous contextos (pp.63-85). Bellaterra. UAB Publicacions. 

Corcelles, M. (2010) Construir la veu filosòfica mitjançant l'escriptura col·laborativa: una comunitat d'aprenentatge de la filosofia al Batxillerat. Tesis Doctoral. DL: B.39059-2010

 

Publicacions: Articles

Duran, D., Corcelles, M., Flores, M., & Miquel, E. (2020). Changes in attitudes and willingness to use co-teaching through pre-service teacher training experiences. Professional Development in Education, 46 (5), 770-779. JCR: 1,258 Q3 Education & Educational Research.

Skakni, I., Calatrava Moreno, M., Corcelles, M., & McAlpine, L. (2019). Hanging tough: Post-PhD researchers dealing with career uncertainty. Journal of Higher Education Research and Development, 38(7),1489-1503. JCR: 2,006 Q1 Education & Educational Research. 

Corcelles, M.; Cano, M.; Liesa, E.; Gonzalez-Ocampo, G. & Castelló, M. (2019). Positive and negative experiences related to doctorate studies conditions. Higher Education Research & Development38(5), 922-939. JCR: 2,006 Q1 Education & Educational Research. 

Duran, D.; Corcelles, M.; Flores, M & Miquel, E. (2017). Enhancing Expectations of Cooperative Learning Use through Initial Teacher Training. International Journal of Educational Psychology, 6 (3), 278-300. SJR: 0,22 Q3 Education. 

Corcelles, M.; Cano, M.; Castelló, M. y Mayoral, M.(2017).Enseñar a escribir un artículo científico mediante la revisión colaborativa: percepciones de los estudiantes. Revista Signos, 50 (95). 337-360.  JCR: 0.196 Q4 Linguistics

Martínez-Fernández, J.R.; Corcelles, M.; Bañales, G.; Castelló, M., & Gutiérrez Braojos, C. (2016). Exploring conceptions about writing and learning: undergraduates´ patterns of beliefs and the quality of academic writing. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 14 (1), 107 – 130.  SJR:0,26 Q3 Education. 

Corcelles, M; Oliva, A.; Castelló, M. & Milian, M. (2015). Writing at university: are we on the same page?  C&E: Cultura y Educación, 27 (3), 534-568. JCR: 0.306 Q4 Education & Educational Research 

Corcelles, M. & Castelló, M.(2015). Learning philosophical thinking through collaborative writing in secondary education. Journal of Writing Research (JOWR),7 (1),157-200. SJR: 1.035 Q1 Education. 

Blanch, S.; Corcelles, M.; Duran, D.; Dekhinet, R & Topping, K. (2014). La escritura y corrección de textos a través de tutoría entre iguales, recíproca y virtual, para la mejora en inglés y español. Revista de Educación, 363, 309-339. JCR: 0.241 Q4 Education & Educational Research.

Corcelles, M. y Castelló, M. (2013). El aprendizaje de la Filosofía mediante la escritura y el trabajo en equipo: percepciones de los estudiantes de Bachillerato. Revista de Investigación en Educación, 11 (1), 150-169.

Castelló,M.; Iñesta, A. & Corcelles, M. (2013). Learning to write a research article: Ph.D.students'transitions between academic and scientific writing identity. Research in The Teaching of English, 47, 442-478. JCR: 0.556 Q3 Education & Educational Research. 

Corcelles, M.; Cano, M.; Bañales G. & Alicia, N. (2013). Enseñar a escribir textos científico-académicos mediante la revisión colaborativa: El trabajo final de grado en Psicología. Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U), 11 (1), 79-104.

Topping, K. J., Dehkinet, R., Blanch, S., Corcelles, M., & Duran, D. (2012). Paradoxical Effects of Feedback in International Online Reciprocal Peer Tutoring. Computers & Education, 61, 225-231. JCR: 2.775 Q1 Education & Educational Research. 

Castelló, M.; Corcelles, M.; Iñesta, A.; Bañales, G. y Vega, A. (2011). La voz del autor en la escritura académica: Una propuesta para su análisis. Revista Signos. Estudios de Lingüísitica, 44 (76), 105-117. JCR: 0.018. Q4 Linguistics

Martinez Fernandez, R.; Corcelles, M. & Cerrato, M. (2011). The Conceptions about Teamwork Questionnaire: design, reliability and validity with secondary students. Educational Psychology, 31(7), 857-871. JCR: 1.021 Q3 Psychology Educational.

 

Projectes d'investigació

2017-2020: Erasmus Researchers Identity Development: Strengthening Science in Society Strategies (RID-SSISS 2017-1-ES01-KA203-038303). Comisión Europea. IP: Dra. Montserrat Castelló.

2015-2017: Docència compartida com a instrument d'atenció a l'alumnat de primària i com a instrument d'aprenentatge entre Mestres. AGAUR (2015 ARMIF 00002). IP: Dr. David Duran

2014-2017: Formación de la identidad del investigador novel en ciencias sociales (I D I). PICT - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. MINE – MINECO (CSO2013-41108-R). IP: Dra. Montserrat Castelló.

2014-2015: Descobrint el rol docent en la societat del coneixement: les actuacions dels mestres en les situacions d'aprenentatge entre iguals. AGAUR (2014 ARMIF 00011). IP: Dr. David Duran

2010-2013: Formación de la identidad profesional del profesor a través del análisis de Incidentes Críticos (FI_PANIC). Ministerio de Ciencia e Innovación (EDU2010-15211/EDUC). IP: Dr. Carles Monereo.

2009-2012: European Research Network on Learning to Write Effectively. COST ACTION. ISO703 «ERN-LWE». IP: Dra. Montserrat Castelló.

2006-2009: Xarxa incentivadora de la recerca educativa- XIRE L'educació lingüística i literària en entorns plurilingües. AGAUR. IP: Dra. Anna Camps.

2007- 2010: Evaluación de las estrategias de cooperación y co-regulación en contextos educativos a través de tareas auténticas (EVACOOP). Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2007-60868/EDU). IP: Dr. Carles Monereo.

2004-2007: Evaluación del conocimiento estratégico a través de tareas auténticas (ECOESTA) Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2004-02458/EDUC). IP: Dr. Carles Monereo.

Conferències i participació en congressos

Oliva, A., Corcelles, M. & Castelló, M. (2016) Struggling for their own voice: What conflicts do postgraduate students face in argumentative writing. SIG Writing. EARLI. Liverpool. UK. 

Duran, D.; Blanch, S.; Corcelles, M.; Topping, K. & Dekhinet, R.  (2013). International Online Reciprocal Peer Tutoring for the improvement of linguistic abilities in Spanish. EARLI. Munich. Germany.

Iñesta. A.; Castelló, M. & Corcelles, M. (2013). Making sense of contradictions: Regulation Episodes in Ph.D. students‘ writing their first research. EARLI. Munich. Germany.

Iñesta, A.; Corcelles, M. & Castelló, M. (2012) Ph. D. students’ transitions between academic and scientific writing identity: learning to write a research article. EARLI. SIG Writing. Porto. Portugal.

Fuentealba, Mª O.; Corcelles, M. & Castelló, M. (2012) Collaborative writing: Co-regulation strategies of high school students to write an argumentative text. EARLI. SIG Writing. Porto. Portugal.

Corcelles, M.; Blanch, S. & Duran, D. (2012) Writing and correcting text through reciprocal and virtual peer tutoring, for improving English and Spanish. II Congreso Europeo de Tecnologías de la Información (TIES 12). Barcelona. Spain.

Cano, M.; Corcelles, M. & Castelló, M. (2012) Características y Funciones de las Ayudas en la Revisión Colaborativa de Textos Científico-Académicos. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona. Spain.

Corcelles, M. (2010). Learning Philosophy by collaborative writing in a community of learning. Biennial Meeting of European Association for Research on Learning and Instruction. SIG 10 and 21. Moving thought cultures of learning. Utrech. Holland.

Corcelles, M. (2010). Learning Philosophy by writing in a community of learning. 12th International Conference of European Association for Research on Learning and Instruction. Special Interest Group on Writing. Heidelberg. Germany. 

Cerrato, M. Corcelles, M. & Castelló, M. (2010). Academic voice in higher education writing: Helping undergraduate students revise their texts collaboratively. 12th International Conference of European Association for Research on Learning and Instruction. Special Interest Group on Writing. Heidelberg. Germany.

Fuentes, M., Cerrato, M., Corcelles, M. & Martinez-Fernandez, J. R. (2010). Regulation of motivation inside groups of learners. JURE. European Association for Research on Learning and Instruction. Frankfurt. Germany.

 

 
Titulacions
Data
Titulació
Universitat
28/09/2010Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (DIPE)Universitat Ramon Llull
28/09/2010Doctora en Psicologia Universitat Ramon Llull
21/11/2006LLicenciatura de FilosofiaUniversitat De Barcelona
13/07/2004Llicenciatura de Psicologia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...