Campreciós Orriols, Meritxell
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

EXPERIÈNCIA DOCENT

Professora/tutora de Seminari del primer, segon i tercer curs del Grau en Psicologia de la FPCEE Blanquerna, URL (2015-Actualitat)

Professora a l'assignatura 'Avaluació i intervenció dels trastorns de la conducta alimentària' del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de la FPCEE Blanquerna, URL (2018-Actualitat)

Professora/Tutora de treballs finals de màster del Màster en Teràpia Familiar de la FPCEE Blanquerna, URL (2017-Actualitat)

Professora a Psychology in Action; Systemic Family Therapy, then and now del Summer School de la de la FPCEE Blanquerna, URL (2016)

 

EXPERIÈNCIA EN COORDINACIÓ

Coordinadora del Diploma d’especialització universitària en intervenció psicològica infantojuvenil en situacions de vulnerabilitat social de la FPCEE Blanquerna, URL (2020)

Coordinadora de l'assignatura 'Avaluació i intervenció dels trastorns de la conducta alimentària' del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de la FPCEE Blanquerna, URL (2018-Actualitat)

 

EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA

Membre del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF; AGAUR, 2017 SGR 876) de la FPCEE Blanquerna, URL

 

Publicacions

Campreciós, M., Vilaregut, A., Callea, T., & Mercadal, L. (publicado, en prensa). Clinical applicability of the Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) in eating disorders: marital and parental relationships in traditional family structures. Actas Españolas de Psiquiatría.

Roca, M., Vilaregut, A., Palma, C., Barón, F.J., Campreciós, M., & Mercadal, L. (2020). Basic family relations, parental bonding, and dyadic adjustment in families with a member with psychosis. Community Mental Health Journal 1-7.

Mollà, L., Günther-Bel, C., Vilaregut, A., Campreciós, M., & Matalí, J.Ll. (2020). Instruments for the Assessment of Coparenting: A Systematic Review. Journal of Child and Family Studies.

Vilaregut, A., Callea, A., Campreciós, M., Coletti, M., Mercadal, L., & Mateu, C. (2019). Measuring family relations: italian validation of the “Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas” (CERFB). Clinical Neuropsychiatry, 16, 2, 116-123

Campreciós, M. (2016). Validación y aplicabilidad clínica del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) en los trastornos de la conducta alimentaria (Tesis doctoral). Recuperada de TDR.

Campreciós, M., Vilaregut, A., Virgili, C., Mercadal, L. & Ibáñez, N. (2014). Relaciones familiares básicas en familias con un hijo con trastorno de la conducta alimentaria. Anuario de Psicología, 44, 311-326.

Duclos, J., Camprecios, M., Carrot, B., Lalanne, CH., Evhan Group clinical trial, & Godart, N. (2016). Eating Disorders International Conference 2016 Abstracts. WORKSHOP 5.5 Parental Expressed Emotion: Explanatory Factors in Anorexia Nervosa. European Eating Disorders Review, 24(4), E7-E7.

Ibañez, N., Linares, J.L., Vilaregut, A. Virgili, C., & Campreciós, M. (2012). Propiedades psicométricas del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB). Psicothema, 24, 489-494.

 

Congressos

Roca, M., Vilaregut, A., Campreciós, M., Frías, A., Mollà, L., Ferrer, M., Ribalta, T., & Günther, C. (2019). Relaciones Familiares Básicas en familias con un hijo/a con Trastorno límite de la personalidad. Aproximación diagnóstica a través del CERFB y el CERFBCoP. Ponència. XV Congreso Relates, Barcelona, Espanya.

Mercadal, L., Vilaregut, A., Callea, A., & Campreciós, M. (2019). Medición de las relaciones familiares: Validación española del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) en los trastornos relacionados con sustancias. Ponència. XV Congreso Relates, Barcelona, Espanya.

Mollà, L., Günther, C., Vilaregut, A., Campreciós, M., & Matalí, JL.(2019). Instruments for the Assessment of Coparenting: A Systematic Review. Pòster. 18th International Congress of European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), Vienna, Àustria.

Mollà, L., Vilaregut, A., Günther, C., Campreciós, M., Roca, M., & Matalí, JL. (2019). Construcción del Cuestionario de Evaluación de Relaciones familiares Básicas y Coparentalidad (CERFB-CoP). Pòster. XIX Jornadas de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR), Oviedo, Espanya.

Mollà, L., Günther, C., Vilaregut, A., Campreciós, M., & Matalí, JL. (2018). Instrumentos para evaluar la coparentalidad: una revisión sistemática. Pòster. 62º Congreso de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNyA), Palma de Mallorca, Espanya.

Mollà, L., Günther, C., Vilaregut, A., Campreciós, M., Camprodon, E., & Matalí, J. (2017). Review for the assessment of coparenting: A systemiatic review. Pòster. 3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, Sevilla, Espanya.

Duclos, J., Camprecios, M., Carrot, B., Lalanne, Ch., Evhan Group clinical trial, & Godart, N. (2016). Parental Expressed Emotion: Explanatory Factors in Anorexia Nervosa. Taller. The Eating Disorders International Conference 2016, London, United Kingdom.

Vilaregut, A., Coletti, M., Callea, A., Campreciós, M., Mercadal, L., & Carratala, E. (2016). Psychometric properties and validation of the Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) in Italian population. Ponència. 9th EFTA Congress, Athens, Greece.

Vilaregut, A., Campreciós, M., Virgili, C., & Mercadal, L. (2014). Utilidad diagnóstica a nivel relacional del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) en los trastornos de la conducta alimentaria. Pòster. II Congreso Nacional de Psicoterapia FEAP 2014, Barcelona, Espanya.

 Campreciós, M., Vilaregut, A., Virgili, C., & Mercadal, L. (2013). The Basic Family Relations Inventory (BFRI): Assessment of families with a child with an eating disorder. Ponència. 8th Congress of the EFTA, organitzat en cooperació amb la Associació de Teràpies Familiars i de Parella de Turquia, Istanbul, Turquia.

Mercadal, L., Vilaregut, A., Campreciós, M., & Virgili, C. (2013). Las Relaciones Familiares Básicas en familias con un hijo drogodependiente. Ponència. IX Congreso Internacional Relates, Bilbao, Espanya.

Campreciós, M., Vilaregut, A., Virgili, C., & Ibáñez, N. (2011). Las Relaciones Familiares Básicas en familias con un/a hijo/a con trastorno de la conducta alimentaria y un grupo control desde el modelo sistémico-relacional. Ponència. XXXII Congreso Nacional de Terapia Familiar, de la AVNTF, dins de la FEATF, Bilbao, Espanya.

 

EXPERIÈNCIA EN PSICOLOGIA CLÍNICA

Psicoterapeuta individual (infanto-juvenil i adults) i terapeuta familiar i de parella en l'àmbit privat (2010-Actualitat)

Psicòloga al Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu (2016-2018)


Experiència internacional

Untitled

Estada de recerca predoctoral i clínica de 3 mesos (Setembre 2014-Desembre 2014) al Service de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte de l'Institut Mutualiste Montsouris (IMM) de París, França sota la responsabilitat científica de la Dra. Nathalie Godart • Les relacions familiars i els trastorns de la conducta alimentària

Premis

Tercer premi Vila-Saborit al millor treball final de màster de Psicologia General Sanitària pel treball 'Validation and norms of a basic family relations inventory in Italian general population: Questionario di valutazione delle relazioni familiari di base'
Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Untitled

Col·legiada número 18612 al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya


Acreditacions professionals en psicologia clínica

Soci adjunt de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Societat Catalana de Teràpia Familiar (2016)

Terapeuta familiar acreditada per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF; 2017)

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
16/03/2017Màster Universitari en Psicologia General SanitàriaUniversitat Ramon Llull
24/02/2016Doctorat en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
27/05/2015Màster en Teràpia Familiar SistèmicaUniversitat Autònoma De Barcelona
21/10/2010Màster Universitari en Psicologia Clínica i de la SalutUniversitat Ramon Llull
03/07/2009Llicenciatura de Psicologia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...