Cabedo Sanromà, Josep
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Curs 1993-94

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.E, E.F, E.I, E.M, E.P.

Magisteri E.E, E.F.

Magisteri E.M.

Magisteri E.Ll.E.

Magisteri E.P.

Magisteri E.P.

1er

1er

1er

1er

1er

1er

Comunicació corporal

Educació física i didàctica I

Educació física i didàctica

Educació física i didàctica

Educació física i didàctica

Educació física i didàctica

 

CURS 1994-95

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.E, E.F, E.I, E.M, E.P.

Magisteri E.F.

Magisteri E.M.

Magisteri E.P, E.I.

Magisteri E.Ll.E.

Magisteri E.F.

 

1er

1er

1er

1er

1er

1er

 

Comunicació corporal

Educació física i didàctica I

Educació física i didàctica

Educació física i didàctica

Educació física i didàctica

Del joc lliure al joc codificat: esports col•lectius

 

CURS 1995-96

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.E, E.F, E.I, E.M, E.P.

Magisteri E.F.

Magisteri E.M.

Magisteri E.P, E.I.

Magisteri E.Ll.E.

Magisteri E.F.

 

1er

1er

1er

1er

1er

1er

Comunicació corporal

Educació física i didàctica I

Educació física i didàctica

Educació física i didàctica

Educació física i didàctica

Del joc lliure al joc codificat: esports col•lectius

 

 

CURS 1996-97

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.E, E.F, E.I, E.M, E.P.

Magisteri E.F, E.I, E.M, E.P

Magisteri E.F, E.I, E.P.

Magisteri E.F, E.P

1er

1er

1er

1er

 

Comunicació corporal: Tècniques de parlar en públic

Activitats a la natura

Educació física i didàctica I

Del joc lliure al joc codificat: esports col•lectius

 

 

CURS 1997-98

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.E, E.M, E.P, E.Ll.E

Magisteri E.F, E.P

Magisteri E.F

 

1er

1er

1er

Comunicació corporal: Tècniques de parlar en públic

Del joc lliure al joc codificat: esports col•lectius

Practicum III

 

 

CURS 1998-99

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.E, E.M, E.P, E.Ll.E

Magisteri E.F,

Magisteri E.F

 

1er

1er

1er

Comunicació corporal: Tècniques de parlar en públic

Del joc lliure al joc codificat: esports col•lectius

Practicum I

 

CURS 1999-2000

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.E, E.M, E.P, E.Ll.E

Magisteri E.F,

Magisteri E.F

 

1er

1er

1er

Comunicació corporal: Tècniques de parlar en públic

Del joc lliure al joc codificat: esports col•lectius

Practicum I

 

CURS 2000-01

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.E, E.M, E.P, E.Ll.E

Magisteri E.F,

Magisteri E.F

 

1er

1er

1er

Comunicació corporal: Tècniques de parlar en públic

Iniciació als esports col•lectius

Practicum I

 

CURS 2001-02

 

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.E, E.M, E.P, E.Ll.E, E.I

Magisteri E.E, E.M, E.P, E.Ll.E, E.F,

LCAFE

 

1er

1er

2n

Tècniques de parlar en públic

Tècniques de parlar en públic

Practicum i Seminari I

 

 

CURS 2002-03

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

Magisteri E.I, E.M, E.P, E.Ll.E,

LCAFE

LCAFE

LCAFE

LCAFE

 

1er

1er

1er

1er

2n

 

Tècniques de parlar en públic

Aprenentatge motor

Seminari III

Seminari IV

Practicum i Seminari II

 

 

CURS 2003-04

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

LCAFE

LCAFE

LCAFE

LCAFE

 

1er

1er

1er

2n

Aprenentatge motor

Seminari III

Seminari IV

Practicum i Seminari I

 

 

CURS 2004-05

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

LCAFE

LCAFE

LCAFE

Magisteri E.F

 

1er

1er

2n

1er

Aprenentatge motor

Seminari IV

Practicum i Seminari I

Aprenentatge i desenvolupament motor

 

 

CURS 2005-06

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

LCAFE

LCAFE

LCAFE

Magisteri E.F

 

1er

2n

2n

1er

Aprenentatge motor

Practicum i Seminari I

Practicum i Seminari II

Aprenentatge i desenvolupament motor

 

 

CURS 2006-07

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

LCAFE

LCAFE

LCAFE

Magisteri E.F

 

1er

2n

2n

1er

Aprenentatge motor

Practicum i Seminari I

Practicum i Seminari II

Aprenentatge i desenvolupament motor

 

 

CURS 2007-08

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

LCAFE

LCAFE

LCAFE

Magisteri E.F

 

1er

2n

2n

1er

Aprenentatge motor

Practicum i Seminari I

Practicum i Seminari II

Aprenentatge i desenvolupament motor

 

 

CURS 2008-09

 

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

LCAFE

LCAFE

LCAFE

Magisteri E.F

 

1er

2n

2n

1er

Aprenentatge motor

Practicum i Seminari I

Practicum i Seminari II

Aprenentatge i desenvolupament motor

 

 

CURS 2009-10

 

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA

LCAFE

LCAFE

LCAFE

Magisteri E.F

 

1er

2n

2n

1er

Aprenentatge motor

Practicum i Seminari I

Practicum i Seminari II

Aprenentatge i desenvolupament motor

 

 

CURS 2010-11

 

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA/MATÈRIES

LCAFE

LCAFE

LCAFE

Magisteri E.F

LCAFE 

Magisteri

LCAFE

1er

2n

2n

1er

1er

1er

2n

Aprenentatge motor

Practicum i Seminari I

Practicum i Seminari II

Aprenentatge i desenvolupament motor

Fonament dels esports I

Processos i contextos educatius I

Fonaments de la motricitat i les seves manifestacions

 

CURS 2011-12

 

ESTUDI

CICLE

ASSIGNATURA/MATÈRIES

LCAFE

LCAFE

LCAFE

LCAFE

LCAFE 

Magisteri

LCAFE

1er

2n

2n

2n

1er

1er

2n

Aprenentatge motor

Practicum i Seminari I

Practicum i Seminari II

Bases teòriques de l'entrenament esportiu

Fonament dels esports I

Processos i contextos educatius I

Fonaments de la motricitat i les seves manifestacions

 

CURS 2012-13

 

ESTUDI

CICLE

MATÈRIES

LCAFE

LCAFE

LCAFE

Magisteri

LCAFE

2n

2n

2n

2n

2n

Fonaments de la motricitat i les seves manifestacions

Bases teòriques de l'entrenament esportiu

Treball final de grau

Treball final de grau

Pràcticum I

 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

 

  • 1996-2000. Coordinador dels estudis de Magisteri de l'especialitat d'Educació Física, de la facultat de Psicologia i Ciències de l'educació i de l'Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
  • 2000-2004. Coordinador dels estudis de Magisteri de l'especialitat d'Educació Física, de la facultat de Psicologia i Ciències de l'educació i de l'Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

 

Altres mèrits

Untitled
  • Elaboració del “Document d’Identitat dels estudis Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport”, de la FPCEE Blanquerna, URL, publicat el mes de febrer de 2002.
  • Elaboració del “Document d’Identitat dels estudis de Magisteri”, de la FPCEE Blanquerna, URL, publicat el mes de març de 2000.

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
Llicenciat en Educació FísicaUniversitat De Barcelona
Doctor en Filosofia i Ciències de l'EducacióUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...