Cano Ortiz, Maribel
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

 Àmbit acadèmic i professional

1993- act.  Professora universitària. FPCEE Blanquerna. URL. Docent de materies relacionades amb Processos i Contextos Educatius, Psicologia de l'Educació, Treballs Fi de Grau, Dificultats d'aprenentatge, Intervenció en els Trastorns del Desenvolupament i Assessorament Psicopedagògic. Docent en els Màsters de Psicopatogia infantil i juvenil; Educació i llenguatge; i Màster en formació del professorat d'Eduacació Secundària. Màster en Psicopedagogia.

1995- 1998. Psicòloga del Dept. Orientació Psicopedagógica Escola Pia Sabadell.

1993- 1994. Psicòloga i logopeda al Centre de Psicologia i Llenguatge LOGOS.

1990- 1994. Psicòloga i assessora psicopedagògica a l'Escola Sant Nicolau de Sabadell.

1990- 1994. Psicòloga i assessora psicopedagògica a l'Escola Ramar de Sabadell.

1990- 1994. Psicòloga i assessora psicopedagògica a l'Escola Gresol.

1990- 1994. Psicòloga i assessora al centre de Psicologia Infantil CEPI de Terrassa.

1990- 1995. Despatx professional especialitzat en avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica, psicopedagògica i logopèdica en infanto-juvenil.

1989- 1992. Psicòloga, Peritatges psicològics als Jutjats de 1ª instància num. 5 i 7 de Sabadell.

1989-1990.  Psicòloga clínica infanto-juvenil a la Corporació Sociosanitària Parc Taulí de Sabadell.

1978- 1990. Formació i selecció de personal als "Centros Cormerciales Carrefour S.A."

Participació en projectes de recerca

2000- act. Membre de l'equip de recerca consolidat SINTE -Seminari Interuniversitari en Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge-.

2012- 2014. "Mapa de los sistemas públicos de orientación y apoyo escolar en las Comunidades Autónomas (II): Finalidades y funcionalidad. Comparación con los sistemas vigentes en la Unión Europea".

2009- 2011. "Seguimiento de la evolución de los distintos modelos institucionales de orientación en las comunidades autónomas españolas. Análisis de sus fundamentos y evaluación de su eficiencia en el apoyo a la calidad y equidad de la educación".

2009- 2011.  "La identidad profesional del profesor universitario a través del uso de los diarios profesionales".

2008- 2010. "El diseño de nuestras políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado en las comunidades autónomas".

2011- 2011. Disseny del projecte de 4t en el marc dels nous Plans d’Estudis.

2008- 2010. Ensenyar a escriure textos acadèmics: tutories per millorar l'escriptura de projectes de recerca en entorns virtuals i presencials.

2008- 2009. Seminari per desenvolupar les competències transversals en les diferents orientacions teòriques.

2009- 2011. Aprendre a revisar el projecte final de carrera amb el suport de tutories presencials.

2004- 2005. L'ús de la discussió en el treball cooperatiu al seminari.

2003- 2005. Aprendre a argumentar mitjançant el treball cooperatiu a la universitat.

2002- 2005. L'avaluació i l'escriptura a la universitat.

1989- 1993. Aportacions a l’estudi de l’ Encopresis.

 Experiència internacional

2008. Consultora en el Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior MECESUP del Govern de Xile.

2005-2008. Participació en el programa MOST- Mobility Framework and Standard for Teacher Trainees.

 

 

Experiència internacional

Untitled

 

2005-2008. Participació en el programa MOST- Mobility framework and STandard for Teacher ), Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport  Blanquerna, URL, pràcticum

2008. Consultora en el Programa de "Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior" MECESUP del Govern de Xile.

 

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

2000- 2007. Coordinadora del Dep. de Pràctiques de les llicenciatures de: Psicologia, Pedagogia, Psicopedagia, Ciències de l'Activitat Fisica i de l'Esport i la diplomatura de Logopèdia.

2000- 2003. Coordinadora del Postgrado en Llenguatge i Educació: estratègies metodològiques i recursos específics. FPCEE Blanquerna.

1998-2003. Cap de l'Àrea de Trastorns del Llenguatge en el desenvolupament. FPCEE Blanquerna.

 

Altres mèrits

Untitled

 Darreres publicacions

Cano, M.; Mayoral, P.; Liesa, E y Castelló, M. (2013). Valoración de las funciones del profesor de orientación educativa en Cataluña. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. (En prensa).

Cano, M. & Castelló, M. (2013). Estrategias argumentativas de los estudiantes universitarios en diferentes escenarios de aprendizaje. Rev. Infancia y aprendizaje (en prensa).

Cano, M. y Castelló, M. (2011). Polifonia e dialogismo nas práticas argumentativas dos estudantes universitários em resposta a diferentes demandas En Selma Leitäo, S; Maria Cristina Damianovic (orgs). Argumentaçao na escola: o conhecimiento em construçao. Sao Paulo (Brasil): Pontes editores.

Cano, M y Navarro, M.I (2003). Dificultades en el desarrollo del habla y del lenguaje oral en la infancia y la adolescencia. En Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje: Aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto. Barcelona: Masson.

Corcelles, M; Cano, M; Bañales G; Alicia, N. (2013). Enseñar a escribir textos científico-académicos mediante la revisión colaborativa: El trabajo final de grado en Psicología. En A. Camps & M. Castelló. Monográfico sobre escritura académica a la universidad. Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED_U). Vol.11 nº1 (Enero-Abril, 2013 (79-104).

Castelló, M (Coord); Quer, M.; Reyes, T; Mayoral, P; Cerrato, M; Pardo, M. y Cano, M. (2013). El caso de Cataluña. En C. Vélaz-de-Medrano (Dir.). Estudio de casos sobre las políticas públicas de orientación educativa en una muestra de seis CC.AA (1990-2010). Madrid: Ed. UNED. Pp.213-326.

Castelló, M (Coord); Quer, M.; Reyes, T; Mayoral, P; Cerrato, M; Pardo, M. y Cano, M. (2011). El caso de Cataluña. En C. Vélaz-de-Medrano (Dir.). Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes. Estudio múltiple de casos en una muestra de comunidades autónomas. Madrid: IFIIE. Ministerio de Educación. Pp. 179-200.

Castelló, M.; Liesa, E.; Cano, M.; Corcelles, M.; Iñesta, A. y Mayoral, P. (2009). Estrategias de estudio de los universitarios en la preparación de exámenes. En M. Castelló (2009). La evaluación auténtica en Enseñanza Secundaria y universitaria: investigación e innovación: Barcelona: Edebé.

Liesa, E., Castelló, M., Carretero, Mª R., Cano, M. y Mayoral, P. (2012). La atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria: valoraciones de los profesionales. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 16 (2), 451-468. Disponible a: http://www.ugr.es/~recfpro/rev162COL10.pdf

Liesa, E.; Cano, M; Sánchez, D. (2012). Dificultades de enseñanza y aprendizaje de las lenguas. En Badia, A. (coord). Dificutades de aprendizaje de los contenidos curriculares. Barcelona: Ed. UOC.

Revisor de publicacions científiques

Col·laboració com a revisor d’Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. FPCEE Blanquerna; des de 2010.

Membre de Comitès Científics i Oganitzadors

Presentació de treballs científics a diferents jornades i congressos d'àmbit internacional i nacional. Membre del comitè organitzador i científic de jornades d'àmbit nacional.

2013. XXII Congrés d’Estudiants Blanquerna. Joves investigadors, una aposta de país.

2007. VII congrés d'estudiants de la FPCEE Blanquerna. Societat i diàleg: la veu dels estudiants.

1997. 2n Simposi Nacional de Logopèdia: formació i professió. Entitats organitzadores: FPCEEB i l’Associació de Logopedes d’Espanya ALE/AELFA. 23, 24 i 25 d’octubre a l’Auditori Cardenal Jubany de Barcelona.

Membre del jurat

2000- act. XI Exporecerca Jove MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove. www.magmarecerca.org.

2002- 2004. Membre del jurat dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat.

2000. Membre del jurat en el IV Concurs d'Experiències Innovadores en l'àmbit de l'Educació.

Organització de Jornades

2006. Les emocions en les relacions laborals, terapèutiques i educatives.

2005. Construir la convivència: prevenció i intervenció en la violència. 

2004. Adaptació als canvis i els processos de dol.

2003. L'assessorament a les famílies com a estratègia per promoure canvis.

2002. Des de les conductes disruptives als trastorns de la conducta en la infància i l'adolescència.

2001. Signes d'alerta psicopatològics en les edats de 3 a 16 anys.

Grups de treball

2011-2012. Participació en la comissió "Treball Final de Grau" en el marc del desplegament dels nous plans d'estudis dels graus en Educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.

2000- 2006. Participació en el grup de treball estatal sobre la gestió del Pràcticum de Psicologia en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

1998-1999. Participació en el Projecte Educatiu de Sabadell (PES), creat per l'Ajuntament de Sabadell, en el grup Transició Escola-Treball

1997-1998. Participació en el grup de treball sobre Orientació Vocacional, Professional i Ocupacional de l'Ajuntament de Sabadell, dirigit pels responsables del Departament de Cooperació i Cultura de l'Ajuntament.

1995-1996. participació en el grup de treball sobre l'Atenció a la Diversitat, en l'Escola Pia de Sabadell. 

1995-1996. Participació en el disseny i desenvolupament d'un programa per a la prevenció de les dificultats en el llenguatge oral en les aules de preescolar de l'Escola Pia de Sabadell.

 

 

 

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
08/09/2013Postgrau en Estadítica Aplicada a les Ciències de la SalutUniversidad Nacional De Educación A Distancia (Uned)
17/12/2010Doctorat en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
22/06/1999Postgrau interuniversitari en Assessorament curricular en l'àmbit de les estratègies d'ensenyament i aprenentatgeUniversitat Autònoma De Barcelona
22/06/1994Postgrau en pertorbacions de llenguatge i audició. LogopèdiaUniversitat Autònoma De Barcelona
23/06/1988Llicenciatura en PsicologiaUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...