Castro Naval, Elena
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

•    En l’actualitat desenvolupo les tasques de coordinadora de SEM.S.A a les Regions Sanitàries de Lleida i Alt Pirineu – Aran.

•    Des d’octubre de 2010 a octubre de 2011 vaig desenvolupar les tasques de Coordinadora de SEM.S.A a la Regió Sanitària de Alt Pirineu – Aran.

•    Des del mes de gener de 2006 fins desembre de 2010 vaig treballar al servei d’urgències de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i guàrdies SEM.S.A en la mateixa base.

•    Del mes de juliol 2006 fins octubre de 2010 vaig treballar a la Unitat de Suport Vital Avançat de la  base SEM.S.A. de Sort a jornada completa, menys els mesos d’octubre 2007 fins abril de 2008 que vaig estar a mitja jornada.

•    Durant el desembre del 2004, fins desembre del 2005 vaig desenvolupar funcions d’adjunta de direcció en l’empresa d’ambulàncies Servei d’Emergències de Catalunya S.A. i en Ambulàncies del Pirineu del Principat d’Andorra, fent alhora trasllats de pacients greus i crítics tant en UCI. terrestres com àrees.

•    Des del juny del 2000 fins desembre del 2004 vaig treballar com a diplomada en infermeria al servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a on es treballa amb el Model Andorrà de Triatge i el seu sistema informatitzat.

•    Durant el mateix període i integrat en el mateix servei d’urgències vaig realitzat serveis primaris amb el S.U.M (Servei d’Urgències Mèdiques) i trasllats secundaris amb la Creu Roja Andorrana.

•    Del juny del 2001 al novembre del 2002 he treballat al servei d’urgències de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, fent alhora trasllats secundaris SEM.

•    Durant la temporada d’hivern 1999-2000, vaig treballar al centre mèdic de pistes de Pas de la Casa – Grau Roig.

•    He treballat 8 mesos al servei de medicina interna de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, durant els mesos de novembre de l’any 1999 fins el mes de juny del 2000, ambdós inclosos

 

Experiència internacional

Untitled

•    Durant el desembre del 2004, fins desembre del 2005 vaig desenvolupar funcions d’adjunta de direcció en l’empresa Ambulàncies del Pirineu del Principat d’Andorra, fent alhora trasllats de pacients greus i crítics tant en UCI. terrestres com àrees.

•    Des del juny del 2000 fins desembre del 2004 vaig treballar com a diplomada en infermeria al servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a on es treballa amb el Model Andorrà de Triatge i el seu sistema informatitzat.

•    Durant el mateix període i integrat en el mateix servei d’urgències vaig realitzat serveis primaris amb el S.U.M (Servei d’Urgències Mèdiques) i trasllats secundaris amb la Creu Roja Andorrana.

•    Durant la temporada d’hivern 1999-2000, vaig treballar al centre mèdic de pistes de Pas de la Casa – Grau Roig.

•    He treballat 8 mesos al servei de medicina interna de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, durant els mesos de novembre de l’any 1999 fins el mes de juny del 2000, ambdós inclosos

Premis

Untitled

- Primer premi del Colegi Oficial d'Infermeria de Lleida amb la presentació " Utilización del Lenguaje Estandarizado en registro de Enfermería en el Área de Urgencias prehospitalarias " octubre 2008

- Premi adhoc al juny de 2010 de la Filial de l’Alt Urgell pel treball” Cumplimentación del protocolo de enfermeria en neumonias adquiridas en la comunidad en el servicio de urgencias de un hospital comarcal.

 

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

•    En l’actualitat desenvolupo les tasques de coordinadora de SEM.S.A a les Regions Sanitàries de Lleida i Alt Pirineu – Aran.

•    Des d’octubre de 2010 a octubre de 2011 vaig desenvolupar les tasques de Coordinadora de SEM.S.A a la Regió Sanitària de Alt Pirineu – Aran.

•    Durant el desembre del 2004, fins desembre del 2005 vaig desenvolupar funcions d’adjunta de direcció en l’empresa d’ambulàncies Servei d’Emergències de Catalunya S.A. i en Ambulàncies del Pirineu del Principat d’Andorra, fent alhora trasllats de pacients greus i crítics tant en UCI. terrestres com àrees.

 

Altres mèrits

Untitled

Altres cursos de formació

•    Assistència i participació als simulacres:

-“Pla Especial per a Emergències Aeronàutiques de Catalunya        AEROCAT”, realitzat a l’Aeroport Pirineus el 21 d’Octubre de 2011

-“Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT”, realitzat a    l’Estació d’Esquí de la “Molina” gener de 2011 i 2012

-“Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT”, realitzat a l’Estació d’Esquí de “Port Ainé” any 2012

•    Assistència al curs Formació de Portaveus impartit per SEM.S.A amb una durada de 4 hores al mes de febrer de 2012.

•    Realització dels cursos d’assessor i avaluador de 120 hores certificat per d’Institut Català de les Qualificacions Professionals.

•    Durant els mesos d’octubre a desembre de 2011 vaig realitzar el curs de 60 hores en el curs “ Introducció a la investigació en Infermeria” organitzat pel Col·legi d’Infermeria de Lleida.

•    Realització del curs “ Direcció en Emergències” modalitat on-line entre els mesos d’abril a juliol de 2011 amb una duració de 70 hores

•    Al juny de 2011, re certificació d’Instructors de SVB i DEA.

•    Al mes de juny de 2011 Certificat d’assistència al curs “Marc general de Relacions Laborals” amb un total de 12 hores lectives impartit per SEM.S.A

•    Maig de 2011 realització del Programa de Desenvolupament Directiu amb 25 hores de durada, expedit per la Consultoria Bareus.

•    Formació de conducció de seguretat amb una durada de 4 hores al mes de maig de 2011, impartit per l’empressa “Técnicas Especiales de Conducción Eigenbauer”

•    Al mes de maig de 2011 vaig assistir al curs “ Finances per a no financers” realitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb una durada de 20 hores lectives.

•    Al mes d’abril de 2011 vaig assistir al curs “ Estructura Organitzativa de l’Administració de la Generalitat” realitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb una durada de 4 hores lectives

•    Curs de Instructors en Suport Vital Bàsic i DEA, otorgat pel Consell Català de Ressucitació, que va tenir lloc al mes de juny de a Puigcerdà.

•    Curs SVIP ( Suport Vital Intermig Pediàtric ) al mes de juny de 2010 que va tenir lloc a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

•    Al mes de juny de 2010 vaig fer el  4º curs de Formació d’Instructors en Seguretat Clínica per a Serveis  Urgències, realitzat per SANED.

•    Assistència al taller “ Técnicas Sanitárias Básicas de rescate en lugares de difícil acceso “ realizado en junio de 2010 en el Congreso de las SEMES.

•    Curs AITP ( atenció inicial al trauma pediàtric ) maig del 2010 realitzat a Vall d’Hebrón de Barcelona.

•    Assistència a les jornades d’actualització “ Llei i les urgències: Obligacions i repercussions legals” organitzades per la Societat Catalana de Medicina d’urgències i Emergències, celebrades a l’abril de 2009.

•    Assistència al mes d’Octubre de 2009 al curs de Formació en la LOPD: “ Llei orgànica de protecció de dades “ realitzat pel servei de formació del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).

•    Assistència al curs de Power Point de 15 hores de durada realitzat pel servei de formació del SEM,.

•    Assistència al curs de Emergències en psiquiatria i atenció a pacient víctima de maltractament el mes de març de 2009 amb 8 hores de durada realitzat pel servei de formació del SEM.

•    Suport Vital Avançat en neonatologia, acreditat pel Consell Català de Ressucitació (CCR)maig del 2009.

•    Suport Vital Avançat en pediatria, acreditat pel CCR al juny del 2009.

•    Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT) acreditat pel CCR l’any 2009.

•    Taller d’embenats d’extremitats Inferiors juliol de 2009 fet a la FSH de la Seu d’Urgell

•    Suport vital Avançat (SVA) acreditat pel CCR , de 20 h de durada al març de 2008.

•    Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA) acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) l’any 2007.

•    Al mes de Gener del 2007  vaig fer el curs de PHTLS(Soporte vital básico y avanzado en el trauma prehospitalario ) amb un total de 17,3 crèdits CFC.

•    Assistència a sessions clíniques del servei d’urgències amb una durada de 12 hores durant l’any 2007 i 12h hores durant l’any 2008.

•    Durant l’any 2006-2007 vaig realitzar a l’ICE ( Institut de Ciències de l’Educació ) de Lleida el CAP ( Curs d’Adaptació Pedagògica)

•    Curs en Tècniques de Resolució de Conflictes de 20 hores de durada l’any 2006 impartit en la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

•    Curs de Introducció a la Informàtica de la Salut amb 5 hores lectives durant el curs 2005/2006 a l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra.

•    Diploma de Llengua Catalana amb el nivell B atorgat pel Ministeri d’educació, Joventut i Esports del Govern d’Andorra l’any 1999.

•    Certificat del nivell C de la Junta permanent de Català de la Generalitat de Catalunya l’any 1999.

Assistència a Jornades i Congressos

•    Al maig de 2011 assistència a les jornades d’actualització “Activació codi aturada. Suport vital”.

•    Assistència al XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias el mes de març de 2011

•    Presentació de la comunicació “ Registro de enfermería en el dolor torácico según el modelo bifocal de la pràctica clínica en el ámbito de la prehospitalaria” en el XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias el mes de març de 2011

•    Vaig assistir i participar al mes de juliol de 2010 a les Jornada d’estiu de la professió d’infermeria. Universitat d’estiu  Ramon Llull  a Puigcerdà.

•    Al mes de març de 2010 , vaig assistir i participar al 17è Congrés de urgències i emergències que va tenir lloc a Sant Fruitós del Bages (Manresa).

•    Assistència a la sessió Informativa al mes de novembre de 2010, sobre el Decret 82/2010 de Protecció Civil, que va tenir lloc a la Seu d’Urgell

•    Al mes de gener de 2010 assistència a les Jornades d’Hipotèrmia Accidental organitzat per la Fundació de Puigcerdà i d’Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya

•    Al mes de novembre de 2009, vaig assistir al IV Congrés de la Associació d’Infermeria Catalana que  va tenir lloc a Lleida.

•    Assistència al exercici pràctic i simulacre de emergències que va tenir lloc a l’Institut Públic de Catalunya al juny de 2008

•    Durant l’octubre de 2008, vaig assistir al VII Simposium Internacional de Diagnósticos de Enferemeria organitzat per AENTDE a Barcelona.

•    Assistència a la Jornada de “Accidentes laborales de tráfico” de la Càtedra Mutual CYCLOPS UPC, realitzat el setembre de 2003

•    Assistència Al 1r Congrés Andorrà de Medicina d’Urgències i Emergències  durant l’octubre de 2001.

•    Realització del taller de “Reanimació cardiopulmonar en Pediatria” de 8 hores l’any 2000 dins de la 8a Jornada dels Serveis d’Urgències dels Hospitals de Catalunya.

Comunicacions, ponències, pòsters i publicacions.

•    Presentació del pòster “Aplicación del lenguaje estandarizado en enfermería en la emergencia pre hospitalaria” en el Congrés de la Catalana urgencies i emergències any 2012.

•    Premi adhoc al juny de 2010 de la Filial de l’Alt Urgell pel treball” Cumplimentación del protocolo de enfermeria en neumonias adquiridas en la comunidad en el servicio de urgencias de un hospital comarcal

•    Vaig assistir i defensar al Congres de las Semes a Pamplona el passat mes de juny de 2010 el póster “Registro de enfermería según el modelo bifocal de la pràctica clínica en el ámbito prehospitalario

•    Al maig vaig assistir al Congrés Internacional Aentde/NandaI fent de moderadora “de Sesión de comunicaciones orales “al mes de maig de 2010

•    Durant la passada edició de la Universitat d’estiu Ramon Llull que va tenir lloc a Puigcerdà vaig participar a la taula rodona  “ Professió d’infermeria: present i futur “

•    Al Congrés de les SEMES del passat mes de juny vaig presentar un pòster oral amb el títol “Registro de enfermería según el modelo bifocal de la práctica clínica en el ámbito prehospitalario”

•    Durant el 17è Congrés de urgències i emergències que va tenir lloc a Manresa d’aquest any vaig presentar la comunicació tipus pòster, amb el títol “ Cumplimentación del protocolo de enfermería en neumonías adquiridas en la comunidad en el servicio de urgencias de un hospital comarcal “

•    Actualment estic col·laborant en la creació de les noves guies assistencials  d’infermeria en el SEM.

•    Vaig presentar la comunicació “ Utilización del Lenguaje Estandarizado en Registros de Enfermería en el Área de Urgencias Prehospitalarias” en el VII Simposium Internacional de Diagnósticos de Enferemeria organitzat per AENTDE a Barcelona l’octubre de 2008

•    Durant el 1er Congrés Andorrà de Medicina d’Urgències i Emergències  durant l’octubre de 2001 vaig presentar la comunicació oral: Anàlisi del funcionament inicial del sistema de triatge basat en l’escala canadenc.

Docència

•    Durant el curs 2010  amb una durada de 20 hores  i en els cursos 2011-12 i 2013  he impartit  classes de simulacions, amb una durada de 80 hores cada curs,a 2n de Grau d’infermeria a la Universitat Blanquerna de Barcelona.

•    Docència al curs de SVB i DEA realitzat a la FSH de la Seu d’Urgell al juny de 2012 de 6 hores lectives.

•    Dues hores de docència: “Sistemes d’Emergència Mèdiques” al mes de novembre de 2012 a la Universitat de Lleida.

•    Dues hores de docència: “Sistemes d’Emergència Mèdiques” al mes de novembre de 2011 a la Universitat de Lleida.

•    Docència al curs de SVB i DEA realitzat a la FSH de la Seu d’Urgell  a l’octubre de 2010 de 6 hores lectives.

•    Al mes de juny de 2010 durant les Jornades de la Universitat d’estiu Ramon Llull  de Puigcerdà vaig fer de docent al mòdul primers auxilis: problemes respiratoris.

•    Durant els cursos 2010, 2011 i 2012 vaig fer classes  de : “Llenguatge estandaritzat al pacient crític” al Màster d’Atenció integral al pacient crític de la Universitat de Barcelona.

•    Al mes de febrer de 2010 he impartit classes de teorico-pràctiques de: suport vital avançat, embenats i traqueotomies a la Universitat Blanquerna de Barcelona.

•     Al mes d’abril de 2010 he donat classes de RCP bàsica i avançada a l’hospital de la Seu d’Urgell pel personal sanitari.

•    Al curs 2009 he donat diversos cursos de RCP bàsica a l’hospital de la Seu d’Urgell pel personal sanitari.

•    Durant l’any 2009 vaig fer de docent a la sessió clínica: “Riscos Laborals a la Emergència Extrahospitalària” realitzada a la FSH de la Seu d’Urgell.

•    L’Any acadèmic 2007/2008 he realitzat un total de 20 hores de teoria en l’assignatura de infermeria de l’Adult II a segon curs i 31 hores en l’assignatura de història, models  i tendències d’infermeria en el 3r curs.

•    El desembre de 2007 vaig fer de docent a la sessió clínica: “Assistència prehospitalària  al politraumatitzat del servei d’Urgències” realitzada a la FSH de la Seu d’Urgell.

•    L’Any acadèmic 2006/2007 he realitzat un total de 20 hores de teoria en l’assignatura de infermeria de l’Adult II a segon curs.

•    L’Any acadèmic 2005/2006 he realitzat un total de 20 hores de teoria en l’assignatura de infermeria de l’Adult II a segon curs i a primer curs i 10 hores de teoria impartint l’assignatura d’Infermeria de l’Adult II a segon curs més 7 hores de classes teòrico-pràctiques.

•    L’Any acadèmic 2004/2005 he realitzat un total de 20 hores de teoria més 20 hores de seminaris clínics impartint  l’assignatura d’Infermeria de l’Adult II a segon curs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
01/09/2009Master Oficial en paciente Crítico y en emergenciasUniversitat De Barcelona
01/09/2009Master: Bases, procedimientos y Tàcnicas aplicadas al cuidado del paciente crítico y de emergenciasUniversitat De Barcelona
24/10/2005Lenguaje Estandarizado en EnfermeriaUniversitat D'andorra
18/06/2004Nivell Superior en l'especialitat de Seguretat en el Treball, Ergonomia i psicologia AplicadaUniversitat Politècnica De Catalunya
01/09/2001Post grado en Emergencias pre hospitalariasUniversitat Del Bages
Diplomat en InfermeriaUniversitat D'andorra

Carregant dades ...