Carrillo Alvarez, Elena
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Professora de la Facultat de Ciencies de la Salut. Grau de Nutrició Humana i Dietètica. Blanquerna. URL

Investigadora Principal - Grup de recerca Global Research on Wellbeing (GRoW)

Assessorament i educació nutricional individual, grupal i institucional.

Participació en el desenvolupament de projectes i recerques de l'àmbit socioeducatiu i comunitari relacionades amb la inseguretat alimentària i les desigualtats socials en salut.

Experiència internacional

 

- Coordinadora projecte Erasmus KA203 SIENHA: Strategic Innovative Educational Network for Healthy Ageing. 2020-2024.


- Team Lader - Programa Future Leader/Volunteer (FLV), que reconeix i orienta acadèmics emergents mundials dedicats a promoure activitats i estratègies de vida saludable. 2017-2019.

- Coordinador de dominis per al desenvolupament de la "Cistella d'aliments saludables" en el projecte pilot cap a una metodologia comuna per als pressupostos de referència a Europa, finançat per la Comissió Europea, DG Ocupació, Afers Socials i Inclusió. 2014-2015.

- Visiting Scholar, Departament of Social and Behavioral Sciences Harvard School of Public Health 2013-2014.

- Membre del consorci del projecte de recerca del 7è Programa Marc de la UE "Millorar: pobresa, política social i innovació", 2012-2016. http://improve-research.eu/

- Coach i professor del programa intensiu Erasmus: "Qualitat de la ingesta d'aliments i exclusió social". Barcelona, 20-30 de març de 2012 i Anvers, 17-29 de març de 2014.

 

Premis

Untitled

Sexennis:

-       Avaluació positiva AQU (2012-2017)

 

Premis:

-     Premi a les millors presentacions 1st Future Leader Volunteer Congress, Cape Town, 2019.

-     Accéssit Premi PAAS categoría Recerca, Generalitat de Calalunya. Barcelona, 2016.

-     Premi Extraordinari de Doctorat, Programa Educació, Universitat Ramon Llull, 2016,

-     Premi a la millor tesi doctoral defensada en el curs 15-16, atorgada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, Novembre 2017.

-     Premi a les millors presentacions II Congress of the CODINUCAT. Bellaterra, 2015.

-     Premi a les millors presentacions IX Congress of the SENC. Barcelona, 2012.

-     Premi a les millors presentacions, Vth DIETS Conference. Barcelona, 2011

-     Premi  de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació al treball “el món l’alimentació i jo, 2008

-     Premi al millor expedient acadèmic, NHiD, Universitat Ramon Llull, 2007.

-     Beca a l’Excel·lència Acadèmica, Universitat Ramon Llull, 2004.

 

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Cordinadora Simulacions - Grau en Nutrició Humana i Dietètica. 2020- actualitat.

Coordinadora 4t curs - Grau en Nutrició Humana i Dietètica a la FCSB-URL. 2017-2020.

Coordinadora de relacions internacionals del Grau en Nutrició Humana i Dietètica a la FCSB-URL. 2015-2020.

Altres mèrits

Untitled

Main research areas:

(1) Social determinants of obesity, especially Social Capital

(2) Healthy Eating promotion in low-income families and

(3) Educative Governance Networks, which connect social, health and educational organizations and empower communities to succeed in front of today’s comprehensive challenges.

 

Recent publications:

Carrillo-Álvarez, E., Caro-García, E., Cayssials, V., & Jakszyn, P. (2020). Application of nutrient profile models to compare products offered in ‘healthy’ vs ‘conventional’ vending machines in a Spanish hospital environment. Public Health, 179, 135–146. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.10.007

Rodríguez-Monforte, M., Fernández-Jané, C., Martin-Arribas, A., Costa-Tutusaus, L., Sitjà-Rabert, M., Ramírez-García, I., … Carrillo-Alvarez, E. (2020). Interventions across the Retirement Transition for Improving Well-Being: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(12), 4341. https://doi.org/10.3390/ijerph17124341

Carrillo-Álvarez, E., Villalonga-Olives, E., Riera-Romaní, J., & Kawachi, I. (2019). Development and validation of a questionnaire to measure family social capital. SSM - Population Health, 8, 100453-. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100453

Rodríguez-Monforte, M., Fernández-Jané, C., Martin-Arribas, A., Sitjà-Rabert, M., Canet Vélez, O., Sanromà-Ortiz, M., … Rodríguez-Monforte M Fernández-Jané C. (2019). Interventions across the retirement transition for improving well-being: a scoping review protocol. BMJ Open, 9(9), e030484-. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-030484

Carrillo-Álvarez, E., Penne, T., Boeckx, H., Storms, B., Goedemé, T., Carrillo-Álvarez, E., … Goedemé, T. (2018). Food Reference Budgets as a Potential Policy Tool to Address Food Insecurity: Lessons Learned from a Pilot Study in 26 European Countries. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16(1), 32–44. https://doi.org/10.3390/ijerph16010032

Carrillo Álvarez, E., Kawachi, I., & Riera Romaní, J. (2018). Neighborhood Social Capital and Obesity: a systematic review of the literature. Obesity Reviews, (20), 119–141.

Carrillo-Álvarez, E., Riera-Romaní, R., & Canet-Vélez, O. (2018). Social influences on adolescents’ dietary behavior in Catalonia, Spain: A qualitative multiple-cases study from the perspective of social capital. Appetite, 123(1), 289–298.

Carrillo, E., Kawachi, I., Riera, J., Alvarez, E. C., Kawachi, I., & Romani, J. R. (2017). Family Social Capital and Health: a systematic review and redirection. Sociology of Health and Illness, 39(4). https://doi.org/10.1111/1467-9566.12506

Carrillo Alvarez, E. (2017). Obesity Patophysiology: current perspectives. In World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source.

Carrillo, E., Riera, J., Carrillo Álvarez, E., & Riera Romaní, J. (2017). Measuring social capital: further insights. Gaceta Sanitaria, 31(1), 57–61. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2011.11.033

Carrillo-Álvarez, E., & Riera-Romaní, J. (2017). Childhood Obesity Prevention: Does Policy Meet Research? Evidence-Based Reflections upon the Spanish Case. MOJ Public Health, 6(2). https://doi.org/10.15406/mojph.2017.06.00167

Riera, J., Longás, J. (coordinadors. ., Boadas, B., Civís, M., Andrés, T., González, F., … Longás, E. (2013). Programa Caixaproinfància. Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social. (2a edició).

Carrillo, E., Cussó, I. & Riera, J. (2016). Development of the Spanish Healthy Food Reference Budget for an adequate social participation at the mínimum. Public Health Nutrition, online first. doi:10.1017/S1368980016001026

Carrillo, E. (2016). Empirical approach to the effect of social capital on the lifestyle, eating habits and weight status of a sample of Catalan adolescents. A specific focus on the family environment in different socioeconomic contexts (doctoral dissertation). Universitat Ramon Llull. Available at: http://www.tdx.cat/handle/10803/352222

Carrillo, E., Pintó, G., Cussó, I. & Riera, J. (2015). Development of a common methodology for reference budgets – The Spanish food basket. Brussels: European Commission.

Storms, B., Penne, T., Carrillo, E., Boechx, H., Stockman, S., Pintó, G. and Goedemé, T. (2015).  The food basket (63-103). In: Tim Goedemé, Bérénice Storms, Tess Penne & Karel Van den Bosch (eds.). The development of a methodology for comparable reference budgets in Europe - Final report of the pilot Project. Brussels: European Commission.

Goedemé, T., Penne, T., Storms, B., Boeckx, H., Schuerman, N. and Carrillo, E.  (2015). The food basket analysed in more detail (104-139). In: Tim Goedemé, Bérénice Storms, Tess Penne & Karel Van den Bosch (eds.). The development of a methodology for comparable reference budgets in Europe - Final report of the pilot Project. Brussels: European Commission.

Civís, M.; Díaz-Gibson, J., Carrillo, E. & Cortada, M. (2015). Leadership and Educative Governance: towards a new network model. Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria, 2, 59-83.

Carrillo, E. & Riera, J. (2013). An approach to the current state of childhood obesity and its prevention from a social health care perspective. State of the art and recommendations. Educación Social: Revista de intervención socioeducativa, 52, 33-66.

Riera, J. et al. (2011). The Proinfancia Program: A model for the promotion and holistic development of childhood in poverty and social vulnerability situations. Barcelona, Obra Social “la Caixa”.

Civís, M.; Díaz-Gibson, J. & Carrillo, E. (2011). Publication in influential English language journals: an examination of articles on social and educational subjects. Temps d’educació, 41, p. 165-184.

Carrillo, E. (2008). “The world, food and me”. Teaching material for secondary schools. Available at www.prevenció.cat and award-winner of the 2008 Catalan Association of Food Sciences Prize.


Dario, N., Lovro, S., Carrillo, E., Emeljanovas, A., Mienziene, B., Milanovic, P., Radisavlevic, J., Kawachi, I. (submitted for pulication). Are Mediterranean diet, physical activity and family social capital trust associated with higher levels of self-rated health among secondary-school students in Lithuania and Serbia? A population-based cross-sectional study.

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
16/06/2022Grau en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
20/01/2016Doctorat en EducacióUniversitat Ramon Llull
20/09/2010Màster Universitari en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació SocioeducativaUniversitat Ramon Llull
23/06/2010Grau en Nutrició Humana i DietèticaUniversitat Ramon Llull
15/07/2008Màster Oficial en Pedagogia Social i ComunitàriaUniversitat Ramon Llull
17/07/2007Diplomatura de Nutrició humana i dietèticaUniversitat Ramon Llull
Postgrau en Teràpia Breu de Resolució de Problemes (model Palo Alto)

Carregant dades ...