Castejón Chico de Guzmán, Diego
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

 

Activitat professional principal- Funcionari de carrera de l'Administració local des del 15 de novembre de 1983. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Grup A1.

Llocs de treball desenvolupats entre d'altres:

* Cap del Servei de gestió tributaria

* Director dels serveis jurídics

* Director de recursos humans

*Durant més de 10 anys secretari de la Junta de govern de l'organisme autònom local "Institut Municipal d'Esports"

Advocat-  Experiència com a lletrat davant totes les jurisdiccions (social, civil, penal i contencioso administrativa)

Mediador- Experiència com a mediador del CEMICAL (Centre d'estudis, mediació i conciliació a l'Administració local). Centre creat per trobar solucions de mutu acord a conflictes a l'Administració Local.

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
30/12/1982Llicenciatura en dretUniversitat Autònoma De Barcelona
30/12/1982diego castejón chico de guzmánUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...