Corcoll López, Cristina
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

 

1996-1999: Professora ajudant a la Facultat de Traducció i Interpretació (Universitat Pompeu Fabra).

1999-2008: Professora d'anglès a l'escola IPSI, de Barcelona. Experiència com a docent a Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

2007 -  : Professora del Departament de Llengües Estrangeres de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

2005-2008: Coordinació d'anglès extraescolar a l'etapa d'Educació Infantil a l'escola IPSI, a Barcelona.

2009-2010: Cap d'àrea d'anglès dels estudis de Magisteri, Blanquerna.

2014 -  : Coordinadora del Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària.

Altres mèrits

Publicacions més rellevants dels darrers 5 anys

 1. Corcoll López, C. 2019. Plurilingualism and using languages to learn languages: a sequential approach to deal effectively with language diversity. Innovation in Language Learning and Teaching.

  Índex d'impacte (SCI/SSCI/AHCI):   SJR (Scimago Journal Rank): 0,456  

  Quartil i àrea temàtica (SCI/SSCI/AHCI): Quartil i àrea temàtica de SJR: Language and linguistics Q1 / Linguistics and Language Q1 / Education Q2 

  ISSN: 1750-1229

 2. Corcoll López, C. &González Davies, M. 2018. Prácticas plurilingües en el aula de lengua adicional: del concepto a la realidad. Textos de didáctica de la lengua y la literatura, 81, juliol, 31-38.

  CARHUS PLUS 2018: grup D (Educació);  ICDS (2018) 4,4; CIRC classificació D (Clasificación Ciencias Sociales); Latindex (características cumplidas: 31)

  ISSN: 1133-9829

 3. Corcoll López, C. & Flores, C. (2018) "Early Languages". IN: Sutherland, H. & Mukadam, Y. (Eds.) Supporting Todders' Wellbeing in Early Years Settings. Strategies and Tools for Practitioners and Teachers (pp. 161-177). London: Jessica Kingsley Publishers.

 4. Corcoll López, C. & Mitchell, J.-Smith. (2019) “Pre-school education”. IN: Laviosa, S. & González-Davies, M. (Eds.) The Routledge Handbook of Translation and Education (pp. 65-80). London: Routledge. 

 5. Corcoll López, C. ; González Davies, M. 2015. "Switching Codes in the Additional Language Classroom". ELT Journal, 71/1, 67-77.

  ISSN: 0951-0893

Participació a projectes amb finançament competitiu

Diseño y experimentación de un modelo didáctico para el fomento de la competencia plurilingüe en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.

Tipus de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: MINE - MINECO. Ministerio de Economía y Competitividad

Número de projecte/contracte: EDU2012-38452  

Durada, des de:2012 fins: 2016

Investigador/s responsable/s: Olga Esteve Ruescas 


Enhancing the Education and Wellbeing of Disadvantaged Toddlers through the development of training and materials to support Early Years Practitioners

Tipus de contracte/Programa: ERAP - ERASMUS PLUS

Empresa/Administració finançadora: UNER - Unió Europea

Número de projecte/contracte: 2015-1-UK01-KA201-013431

Durada, des de: 2015 fins: 2018

Investigador/s responsable/s: Helen M. Sutherland (Kingston University)

 

Estudio exploratorio del impacto del Enfoque Plurilingüe Integrador en centros educativos como modelo orientativo para el profesorado en el aprendizaje de lenguas adicionales 

Tipus de contracte: RETO - Programa Estatal de I D i Orientada a los Retos de la Sociedad

Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Número de projecte/contracte: FFI2015-63741-R

Durada, des de: 2016 fins: 2019

Investigador/s responsable/s: Maria González Davies


Titulacions
Data
Titulació
Universitat
12/07/2005Diplomatura de Mestre de Llengua EstrangeraUniversitat Ramon Llull
12/11/1996Traducció i InterpretacióUniversitat Pompeu Fabra
Doctorat en Ciències de l'EducacióUniversitat Ramon Llull

Carregant dades ...