Costanzi, Marcela Sandra
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

 

2006 - act. Professora, Universitat Ramon LLull, Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna, Assignatures de l'àrea de l'educació matemàtica i la seva didàctica.

 

2006 – 2008 Professora, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l’Educació “Didàctica de la Matemàtica”, Graduat en Ciències de l’Educació (Pedagogía – ECTS); “Didàctica de la Matemàtica I i II”, Magisteri, Educació Infantil.

 

2002 - 2009 Formadora, Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  • Metodologia de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. (Institut de Ciències de l’Educació,  Universitat Autònoma de Barcelona, curs 2002-2003).
  • Llegir i escriure.: la construcció d’un aprenentatge. (Institut de Ciències de l’Educació,  Universitat Rovira i Virgili, curs 2002-2003).
  • Metodología constructivista en l’àrea de llengua. (Institut de Ciències de l’Educació,  Universitat Autònoma de Barcelona, curs 2003-2004).
  • Aprenentatge de la matemática a infantil i primària. (Unitat de Formació de Formadors, Universitat Politécnica de Catalunya, curs 2003 –2004).
  • Aprenentatge de la matemàtica a Infantil i Primària. (Institut de Ciències de l’Educació,  Universitat de Barcelona, curs 2004 - 2005).
  • Aprendre matemàtiques. (Institut de Ciències de l’Educació,  Universitat Autònoma de Barcelona, curs 2004-2005).
  • Càlcul i resolució de problemes. (Institut de Ciències de l’Educació,  Universitat de Barcelona, curs 2004 - 2005).
  • Aprofundir en la metodologia de les matemàtiques. (Institut de Ciències de l’Educació,  Universitat Autònoma de Barcelona, curs 2005-2006).
  • Llenguatge matemàtic. (Institut de Ciències de l’Educació,  Universitat Autònoma de Barcelona, curs 2003-2004/ 2004-2005/ 2005-2006).
  • Metodologia de treball. (CRP Sarrià, curs 2008-2009)

 

2007 - act. Pedagoga de l'Equip d'Atenció a la Diversitat. Institut escola Costa i Llobera.

 

2003 - 2006 Tècnica de Voluntariat, Creu Roja, Castelldefels

 

1982 - 2001 Professora en col·legis primaris i secundaris a càrrec de diferents àrees: Castellà, Anglès, Formació ètica i ciutadana, Lògica, Filosofia, Psicologia, Orientació vocacional, Orientació i tutories, Projectes d'Investigació. Buenos Aires, Argentina

 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

2010 - 2019 Coordinadora de l'àrea d'Educació Matemàtica, Universitat Ramon LLull, Facultat de Psicología i Ciències de l’Educació, Blanquerna.

1996 -1999 Coordinadora 3r cicle de EGB, Institut Wellspring, Buenos Aires

1994 -1999 Gestió de projectes

Col·laboració en el disseny d'Avantprojectes d'Ordenança i Projectes de llei de la Legislatura de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, entre ells:

o Programa de Salut escolar per a nens i joves dels cicles d'ensenyament primari i secundària.

o Treball d'orientació escolar: promoció i protecció de la salut.

o Treball assistencial orientat a la comunitat.

o Tallers d'educació per a la salut.

o Assessorament familiar.

o Equips de suport escolar.

 Projectes desenvolupats individualment que van generar la creació de departaments:

o Projecte d'Orientació i tutoria per a alumnes de 3º cicle d'EGB.

o Projecte d'Orientació Vocacional i/o laboral per a adolescents.

 

1988 - 1989 Directora d'escola primària, Institut Villate, Buenos Aires

 

Altres mèrits

Untitled

Projectes de recerca

ARAFI Educació matemàtica dels alumnes immigrants: Identificació de necessitats en la formació inicial de mestres i propostes d’actuació (2007-ARAFI1-00022). Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió

 

EMiCS Educació Matemàtica i Context Sociocultural (EMiCS) – Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya. Grup de Recerca UAB. (2005SGR-00211 i 2009SGR-00590). Direcció General de Recerca, Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió

 

Publicacions

Costanzi, M., Gorgorio, N., i Prat, M. (2012) Pre-service teachers’ representations of school mathematics and immigrant children. In E. Hjörne et al. (eds.) Learning, Social Interaction and Diversity – Exploring School Practices (pp. 203-211) Sense Publishers

Conferències

2008 Comunicació: “Matemàtica y alumnos de magisterio: aproximación a las representaciones sociales subyacentes” IX Encuentro de estudiantes de Doctorado y Master en Didàctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales, Universitat Autónoma de Barcelona, 16 d’abril de 2008

 

2009 Presentació de resultats en la “IV Jornada de Recerca i Immigració”. Secretaria per a la Immigració, Departament d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. 30 de junio de 2009.

 

2010 Co-autora del pòster: “Pre-service teachers’ representations os school mathematics and inmigrant children as mathematics learners”. SIG- meeting Moving through cultures of learning, Universiteit Utrecht, Holanda, 2 i 3 de setembre de 2010.

 

2012 Conferència de cloenda: “Los retos de la cratividad en el proceso de innovación”, IV Forum Internacional Innovación y creatividad, Escuelas Creativas, Universitat de Barcelona, 28 de junio de 2012

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
23/09/2008Màster oficial: recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciènciesUniversitat Autònoma De Barcelona
27/12/2001Profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la EducaciónUniversidad De Buenos Aires
19/10/1992Licenciada en Ciencias de la EducaciónUniversidad De Buenos Aires

Carregant dades ...