Coderch Allué, Jorge
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Professor de la Facultat de Psicologia, Ciencies de l''Educació i de l''Esport Blanquerna en les següents asssignatures:

 • Gestió de la informació i TIC (2008-  )

 • Aplicacions educatives a Internet (1999-2009)

 • Noves tecnologies aplicades a l''educació (1998-2009)

 • El racó de l''ordinador a l''Educació infantil (1999-2001)

 • La informàtica com a suport del mestre (1995-1997)

 • Seminari Pràcticum I (1997-1998)

 • Seminari Pràcticum II (1995-1998)

 • La informàtica i el pensament de l''infant (1996-1998)

 Professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna en les següents asssignatures:

 • Gestió de la informació (2008-  )

 • Seminari 1. Argumentació (2008-  )

 • Seminari 2. Narració (2010-2012)

 • Informàtica (1995-2008)

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna

 • Coordinador de 1r  i 2n curs del Grau d'Educació Primària (actualitat)

 • Coordinador de 2n curs del Grau d'Educació Primària (2001-2012)

 • Membre del Servei d'orientació en l'ús de las TIC (1995 a l'actualitat)

 • Coordinador de pràctiques de Magisteri (1996-1998)

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
16/02/2012Màster en Educació i TIC (e-Learning)Universitat Oberta De Catalunya
17/07/1995Llicenciatura de Filosofia i Ciències de l'Educació Universitat Ramon Llull
17/07/1995Llicenciatura de Filosofia i Ciències de l'Educació Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...