Cifre León, Ignacio
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Psicòleg especialista en mètodes de recerca i doctor en psicologia.

Línies de recerca principals: Mètodes d'analisi i explotació de dades en ressonància magnètica, Malalties Neurodegeneratives, Dolor crònic i altres malalties derivades, construcció i validació d'instruments psicométrics, observació sistemàtica.

Professor de 'Fonaments del mètode científic: Estadística', 'Metodes de recerca: Observació sistemàtica i estudi de casos' i diversos mòduls de recerca vinculats al treball de final de grau i Masters oficials.

Grups de Recerca:

Investigador al grup de recerca reconegut 'Grup de comunicació i salut' (COMSAL) de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Investigador al grup de recerca 'Unidad de Investigación y Diagnóstico Neuropsicologico del Dolor Crónico' (UNIDOC) de la Universitat de les Illes Balears.

Investigador al 'Centro de estudios Multi-Disciplinarios en sistemas complejos y ciencias del cerebro (CEMSC3) de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Projectes de recerca:

Investigador principal en projecte PSI2017-82397-R, 'Conectividad funcional dinámica para objetivar cambios rápidos en la dinámica cortical humana en fMRI'.

Experiencia en projectes de recerca (2005SGR00098, SEJ2005-07310-C02-01/PSIC, PSI2009-09075, 2009SGR1492, PSI2012-32007, PSI2012-32007, PSI2013-48260-C3-1-R).

 

Publicacions en revistes internacionals ISI, alguns exemples:

Cifre, I., Flores, M. T. M., Ochab, J. K., & Chialvo, D. R. (2020). Revisiting non-linear functional brain co-activations: directed, dynamic and delayed. http://arxiv.org/abs/2007.15728

Cifre, I., Zarepour, M., Horovitz, S. G., Cannas, S. A., & Chialvo, D. R. (2020). Further results on why a point process is effective for estimating correlation between brain regions. Papers in Physics, 12(June), 120003. https://doi.org/10.4279/pip.120003

Santana, A. N., Cifre, I., de Santana, C. N., & Montoya, P. (2019). Using Deep Learning and Resting-State fMRI to Classify Chronic Pain Conditions. Frontiers in Neuroscience, 13(December), 1–13. https://doi.org/10.3389/fnins.2019.01313

Zamorano, A. M., Montoya, P., Cifre, I., Vuust, P., Riquelme, I., & Kleber, B. (2019). NeuroImage Experience-dependent neuroplasticity in trained musicians modulates the effects of chronic pain on insula-based networks – A resting-state fMRI study. NeuroImage, 202(March), 116103. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.116103

Terrasa, J. L., Alba, G., Cifre, I., Rey, B., Montoya, P., & Muñoz-García, M. A. (2019). Power Spectral Density and Functional Connectivity Changes due to a Sensorimotor Neurofeedback Training: A Preliminary Study. Neural Plasticity, 2019, 1–29. https://doi.org/10.1155/2019/7647204

Zamorano, A. M. A. M., Cifre, I., Montoya, P., Riquelme, I., & Kleber, B. (2017). Insula-based networks in professional musicians: Evidence for increased functional connectivity during resting state fMRI. Human Brain Mapping, 38(10), 4834–4849. https://doi.org/10.1002/hbm.23682

González-Roldán, A. M. A. M., Cifre, I., Sitges, C., & Montoya, P. (2016). Altered dynamic of EEG oscillations in fibromyalgia patients at rest. Pain Medicine (United States), 17(6), 1058–1068. https://doi.org/10.1093/pm/pnw023

Cifre, I., Sitges, C., Fraiman, D., Muñoz, M. Á. M. A., Balenzuela, P., González-Roldán, A., Martínez-Jauand, M., Birbaumer, N., Chialvo, D. R., & Montoya, P. (2012). Disrupted functional connectivity of the pain network in fibromyalgia. Psychosomatic Medicine, 74(1), 55–62. https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e3182408f04

Lucena, G., Cifre, I., Garayoa, J. A. C., & Aragonés, E. (2015). Perfil Clínico de Apego (PCA): elaboración de un sistema de categorías para la evaluación del apego. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’educació i de l’esport Blanquerna, 33(1), 57–68. http://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/view/293243

Camps-Pons, S., Castillo-Garayoa, J. A., & Cifre, I. (2014). Apego y psicopatología en adolescentes y jóvenes que han sufrido maltrato: implicaciones clínicas. Clinica y Salud, 25(1), 67–74. https://doi.org/10.1016/S1130-5274(14)70028-3

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

2013-2018: Coordinació Àrea Mètodes de recerca en Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, (FPCCE-Blanquerna).

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
13/03/2009Doctor en psicologiaUniversitat De Barcelona
01/07/2003Llicenciatura en PsicologiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...