Corbella Santoma, Sergi
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Psicòleg especialista en psicologia clínica, psicoterapeuta (acreditat per la FEAP) i doctor en psicologia.

Compagina l'atenció clínica al centre IDAPP (Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica) amb la tasca docent com a professor titular de la Universitat Ramon Llull.

Ha publicat nombrosos articles en revistes científiques i llibres sobre avaluació i intervenció en psicologia clínica i investigació en psicoteràpia.

Experiència internacional

Untitled

Professor en diferents màsters i postgraus nacionals i internacionals (Universitat d’Oporto, Portugal; UNED, Espanya; Universitat de Belgrano i Fundación Aigle, Argentina, entre d’altres).

 

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Degà de la FPCEE Blanquerna (2017-2021)

Vicedegà d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica (2012-2017)

Director del Grau de Psicologia (2008-2012).

Membre de diferents comissions de  Blanquerna, la Universitat Ramon Llull, de la Direcció General d'Universitats (de Catalunya) i de les conferències de degans de psicologia i educació (2010-2021)

Coordinador de l’àrea de Mètodes d'Investigació de la FPCEE Blanquerna (2005-2012).

Director de la Universitat d'estiu Ramon Llull (2008-2010).

Coordinador Clínic d'IDAPP (Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica) (2004-Act.).

Altres mèrits

Untitled

Investigador principal i coordinador internacional del Projecte de recerca sobre l'Estil Personal del Terapeuta (Therapist's Personal Style Project) des del 2007.

Investigador del Projecte Systematic Treatment Sellection de la Stanford University (2001-2006).

 

Algunes publicacions:

Publicacions en revistes

 

 

 

Autors (p.o. de signatura): GRAU, G., CEBRIÀ, J., CASAS, O., CORBELLA, S., CASTELLVÍ, VILLA, G., BERTRÁN, G. y SEGURA, J.

Títol: Qué hacer con un brote psicótico con agitación psicomotriz

Revista: 000016 - Medicina Integral

Nombre d'autors: 8            Posició dins dels autors:

Volum: 30 Número: 7 Pàgines, inicial: 190 final: 197 Any: 1997 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0210-9433

Clau: Article       Codi Article: 000895       Ordre: 001       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): GRAU, G., CEBRIÀ, J., CASAS, O., CORBELLA, S., CASTELLVÍ, VILLA, G., BERTRÁN, G. y SEGURA, J.

Títol: La hiperfrecuentación: un síndrome que requiere tratamiento (I)

Revista: 000016 - Medicina Integral

Nombre d'autors: 8            Posició dins dels autors:

Volum: 31 Número: 7 Pàgines, inicial: 280 final: 286 Any: 1997 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0210-9433

Clau: Article       Codi Article: 000896       Ordre: 002       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): GRAU, G., CEBRIÀ, J., CASAS, O., CORBELLA, S., CASTELLVÍ, VILLA, G., BERTRÁN, G. y SEGURA, J.

Títol: La hiperfrecuentación: un síndrome que requiere tratamiento (II)

Revista: 000016 - Medicina Integral

Nombre d'autors: 8            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: Mayo Pàgines, inicial: 49 final: 53 Any: 1998 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0210-9433

Clau: Article       Codi Article: 000894       Ordre: 003       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S., Cebrià, J., Segura, J. Crusat, M. y Casas, O.

Títol: El enfermo y su familia. Medicina Integral.

Revista: 000016 - Medicina Integral

Nombre d'autors: 5            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: 33 Pàgines, inicial: 83 final: 90 Any: 1999 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0210-9433

Clau: Article       Codi Article: 002338       Ordre: 004       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Pacheco, M. y Corbella, S.

Títol: Les dimensions temporal i espacial en la construcció narrativa de la identitat personal: Implicacions per a la psicoteràpia.

Revista: 200056 - Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació

Nombre d'autors: 2            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: 4 Pàgines, inicial: 33 final: 42 Any: 1999 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 1138-3194

Clau: Article       Codi Article: 002339       Ordre: 005       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

Base de dades d'indexació: ICDS       Factor d'impacte: 1.478       Nombre de citacions:

 

 

Autors (p.o. de signatura): Botella, L.; Pacheco, M.; Herrero, O.; Corbella, S.

Títol: Investigación en psicoterapia: El estado de la cuestión

Revista: 200504 - Boletín de Psicología. ISSN 0212-8179

Nombre d'autors: 4            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: 69 Pàgines, inicial: 19 final: 42 Any: 2000 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0212-8179

Clau: Article       Codi Article: 001497       Ordre: 006       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

Base de dades d'indexació: ICDS       Factor d'impacte: 4.672       Nombre de citacions:

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.; Botella, L.

Títol: Trastorno obsesivo-compulsivo: La duda, ¿aliada o enemiga?

Revista: 200127 - Revista de Psicoterapia ISSN 1130-5142

Nombre d'autors: 2            Posició dins dels autors:

Volum: 11 Número: 42-43 Pàgines, inicial: 161 final: 174 Any: 2000 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 1130-5142

Clau: Article       Codi Article: 001501       Ordre: 007       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/257922141_Trastorno_obsesivo_compulsivo_la_duda_aliada_o_enemiga" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/257922141_Trastorno_obsesivo_compulsivo_la_duda_aliada_o_enemiga</a>

Base de dades d'indexació: ICDS       Factor d'impacte: 2.043       Nombre de citacions:

 

 

Autors (p.o. de signatura): Cebria, J., Casas, O., Corbella, S., Crusat, M., Manzano, E., Segura, J.

Títol: Personality and burnout. The burnout syndrome in a First Care GP Population related with personality factors

Revista: 911670 - International Journal of Psychology INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 35 (3-4): 79-79

Nombre d'autors: 6            Posició dins dels autors:

Volum: 35 Número: --- Pàgines, inicial: 79 final: 79 Any: 2000 Lloc de publicació: FRANÇA ISSN: 0020-7594

Clau: Article       Codi Article: 002340       Ordre: 008       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Cebrià, J. y Corbella, S.

Títol: La síndrome del burnout. El pes de la personalitat.

Revista: 200302 - Annals de Medicina

Nombre d'autors: 2            Posició dins dels autors:

Volum: 84 Número: --- Pàgines, inicial: 90 final: 92 Any: 2001 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0210-7465

Clau: Article       Codi Article: 001413       Ordre: 009       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Cebrià, J.; Segura, J.; Corbella, S.; Sos, P.; Comas, O.; García, M.; Rodríguez, C.; Pardo, J.M.; Pérez, J.

Títol: Rasgos de personalidad y burnout en médicos de familia

Revista: 914446 - Atencion Primaria

Nombre d'autors: 9            Posició dins dels autors:

Volum: 27 Número: 7 Pàgines, inicial: 459 final: 468 Any: 2002 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0212-6567

Clau: Article       Codi Article: 000619       Ordre: 010       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

Enllaç electrònic:

Base de dades d'indexació: IHCD       Factor d'impacte: 0.683       Nombre de citacions:

 

 

Autors (p.o. de signatura): Fernandez-Alvarez, H., Garcia, F., LoBianco, J., & Corbella, S.

Títol: Questionnaire on the Peronal Style of the Therapist PST-Q.

Revista: 911267 - Clinical Psychology & Psychotherapy

Nombre d'autors: 4            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: 10 Pàgines, inicial: 116 final: 125 Any: 2003 Lloc de publicació: ANGLATERRA ISSN: 1063-3995

Clau: Article       Codi Article: 002337       Ordre: 011       Ordre Rellevància: 02       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic:

Base de dades d'indexació: Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 0.519       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: PSYCHOLOGY, CLINICAL, 71 de 83

 

 

Autors (p.o. de signatura): Rodríguez, C.; Cebrià, J.; Corbella, S.; Segura, J.; Sobrequés, J.

Títol: Rasgos de personalidad y malestar psíquico asociados a los pacientes hiperfrecuentadores de consultas de atención primaria

Revista: 200193 - MEDIFAM

Nombre d'autors: 5            Posició dins dels autors:

Volum: 13 Número: 3 Pàgines, inicial: 143 final: 150 Any: 2003 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN:

Clau: Article       Codi Article: 000615       Ordre: 012       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

Enllaç electrònic:

Base de dades d'indexació: IHCD       Factor d'impacte: 0.16       Nombre de citacions:

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.; Botella, L.

Títol: La alianza terapéutica: Historia, investigación y evaluación

Revista: 914384 - Anales de Psicologia ISSN: 0212-9728

Nombre d'autors: 2            Posició dins dels autors:

Volum: 19 Número: 2 Pàgines, inicial: 205 final: 221 Any: 2003 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0212-9728

Clau: Article       Codi Article: 001490       Ordre: 013       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/40219901_La_Alianza_Terapeutica_historia_investigacion_y_evaluacion" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/40219901_La_Alianza_Terapeutica_historia_investigacion_y_evaluacion</a>

Base de dades d'indexació: ICDS       Factor d'impacte: 5.381       Nombre de citacions:

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.; Beutler, L.E.; Fernández-Álvarez, H.; Botella, L.; Malik, M.L.; Lane, G.; Wagstaff, N.

Títol: Measuring coping style and resistance among Spanish and Argentine samples: Development of the Systematic Treatment Selection Self-Report in Spanish

Revista: 907006 - Journal of Clinical Psychology ISSN 0021-9762

Nombre d'autors: 7            Posició dins dels autors:

Volum: 59 Número: 9 Pàgines, inicial: 921 final: 932 Any: 2003 Lloc de publicació: ESTATS UNITS D'AMÈRICA ISSN: 0021-9762

Clau: Article       Codi Article: 001491       Ordre: 014       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/6162485_Measuring_coping_style_and_resistance_among_Spanish_and_Argentine_samples_Development_of_the_Systemat" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/6162485_Measuring_coping_style_and_resistance_among_Spanish_and_Argentine_samples_Development_of_the_Systemat</a>

Base de dades d'indexació: Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 0.996       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: 12/984

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.; Botella, L .

Títol: Psychometric properties of the Spanish version of the Working Alliance Theory of Change Inventory (WATOCI).

Revista: 912307 - Psicothema ISSN 0214 - 9915 CODEN PSOTEG

Nombre d'autors: 2            Posició dins dels autors:

Volum: 16 Número: 4 Pàgines, inicial: 702 final: 705 Any: 2004 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0214-9915

Clau: Article       Codi Article: 001488       Ordre: 015       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/215550601_Psychometric_properties_of_the_Spanish_version_of_the_Working_Alliance_Theory_of_Change_Inventory_W" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/215550601_Psychometric_properties_of_the_Spanish_version_of_the_Working_Alliance_Theory_of_Change_Inventory_W</a>

Base de dades d'indexació: Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 0.558       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY, 57 de 100

 

 

Autors (p.o. de signatura): Botella, S.; Corbella, S.

Títol: Neurobiología de la autorregulación afectiva, patrones de apego y compatibilidad en la relación terapeuta-paciente

Revista: 200127 - Revista de Psicoterapia ISSN 1130-5142

Nombre d'autors: 2            Posició dins dels autors:

Volum: 16 Número: 61 Pàgines, inicial: 77 final: 104 Any: 2005 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 1130-5142

Clau: Article       Codi Article: 003103       Ordre: 016       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/257877024_Neurobiologia_de_la_autorregulacion_afectiva_patrones_de_apego_y_compatibilidad_en_la_relacion_tera" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/257877024_Neurobiologia_de_la_autorregulacion_afectiva_patrones_de_apego_y_compatibilidad_en_la_relacion_tera</a>

Base de dades d'indexació: ICDS       Factor d'impacte: 2.043       Nombre de citacions:

 

 

Autors (p.o. de signatura): Botella, L.; Corbella, S.; Belles, L.; Pacheco, M.; Gómez, A.M.; Herrero, O.; Ribas, E.; de Pedro, N.

Títol: Predictors of therapeutic outcome and process

Revista: 912344 - Psychotherapy Research ISSN 1050-3307 print/ISSN 1468-4381 online

Nombre d'autors: 8            Posició dins dels autors:

Volum: 18 Número: 5 Pàgines, inicial: 535 final: 542 Any: 2008 Lloc de publicació: ESTATS UNITS D'AMÈRICA ISSN: 1050-3307

Clau: Article       Codi Article: 005209       Ordre: 017       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/23281101_Predictors_of_therapeutic_outcome_and_process" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/23281101_Predictors_of_therapeutic_outcome_and_process</a>

Base de dades d'indexació: Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 1.75       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: PSYCHOLOGY, CLINICAL: 41 de 88

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.; Fernández-Álvarez, H.; Saul, L.; García, F.; Botella, L.,

Títol: Estilo Personal del Terapeuta y Dirección de Intereses

Revista: 201277 - Apuntes de Psicología ISSN 0213-3334

Nombre d'autors: 5            Posició dins dels autors: 01

Volum: 26 Número: 2 Pàgines, inicial: 281 final: 289 Any: 2008 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0213-3334

Clau: Article       Codi Article: 006592       Ordre: 019       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/28299882_Estilo_personal_del_terapeuta_y_direccion_de_intereses" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/28299882_Estilo_personal_del_terapeuta_y_direccion_de_intereses</a>

Base de dades d'indexació: Inrecs       Factor d'impacte: 0.234       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: Segon quartil de la llista de Inrecs

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.

Títol: Estil Personal, valors i aliança

Revista: 201273 - Ambits de psicopedagogia: revista catalana de psicopedagogia i educació,

Nombre d'autors: 1            Posició dins dels autors: 01

Volum: --- Número: 24 Pàgines, inicial: 6 final: 10 Any: 2008 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN:

Clau: Article       Codi Article: 006593       Ordre: 020       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.; Balmaña, N.; Fernández-Álvarez, H.; Saúl, L.; Botella, L.; García, F.

Títol: Estilo Personal del Terapeuta y teoría de la mente

Revista: 200505 - Revista Argentina de Clínica Psicológica. ISSN 0327-6716

Nombre d'autors: 6            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: 18 Pàgines, inicial: 125 final: 133 Any: 2009 Lloc de publicació: ARGENTINA ISSN: 0327-6716

Clau: Article       Codi Article: 006594       Ordre: 021       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/216685734_Estilo_Personal_del_Terapeuta_y_Teoria_de_la_Mente" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/216685734_Estilo_Personal_del_Terapeuta_y_Teoria_de_la_Mente</a>

Base de dades d'indexació: Science Citation Index (SCI); Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 0.366       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: PSYCHOLOGY: 69 de 71; PSYCHOLOGY, CLINICAL: 93 de 93

 

 

Autors (p.o. de signatura): Soares, L.; Botella, L; Corbella, S.

Títol: The co-constructed therapy alliance and the technical and tactical quality of the therapist interventions in psychotherapy

Revista: 201603 - European Journal of Psychotherapy & Counselling ISSN 1364-2537 print/ISSN 1469-5901 online

Nombre d'autors: 3            Posició dins dels autors:

Volum: 2 Número: 12 Pàgines, inicial: 172 final: 187 Any: 2010 Lloc de publicació: ANGLATERRA ISSN: 1364-2537

Clau: Article       Codi Article: 007695       Ordre: 022       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/228858528_The_co-constructed_therapy_alliance_and_the_technical_and_tactical_quality_of_the_therapist_interve" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/228858528_The_co-constructed_therapy_alliance_and_the_technical_and_tactical_quality_of_the_therapist_interve</a>

 

 

Autors (p.o. de signatura): Botella, L.; Corbella, S.

Títol: Alianza terapéutica evaluada por el paciente y mejora sintomática a lo largo del proceso terapéutico

Revista: 200504 - Boletín de Psicología. I.S.S.N. 0212-8179

Nombre d'autors: 2            Posició dins dels autors: 02

Volum: --- Número: 101 Pàgines, inicial: 21 final: 33 Any: 2011 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0212-8179

Clau: Article       Codi Article: 007696       Ordre: 023       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N101-2.pdf" target="_blank">http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N101-2.pdf</a> / <a href="https://www.researchgate.net/publication/257876129_Alianza_terapeutica_evaluada_por_el_paciente_y_mejora_sintomatica_a_lo_largo_del_proceso_terapeutic" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/257876129_Alianza_terapeutica_evaluada_por_el_paciente_y_mejora_sintomatica_a_lo_largo_del_proceso_terapeutic</a>

Base de dades d'indexació: inrecs       Factor d'impacte: 0.261       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: Primer quartil en inrecs

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S. i Gómez, A.

Títol: Características de las familias adoptivas que facilitan la adaptación y consideraciones sobre los aspectos facilitadores de la integración

Revista: 200056 - Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació

Nombre d'autors: 2            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: 27 Pàgines, inicial: 51 final: 66 Any: 2010 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 1138-3194

Clau: Article       Codi Article: 007697       Ordre: 024       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

Enllaç electrònic:

Base de dades d'indexació: Inrecs       Factor d'impacte: 0.02       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: Posició 56 a Inrecs

 

 

Autors (p.o. de signatura): Carvalho, H.,Corbella, S. & Matos, P

Títol: Confirmatory factor analysis of the Portuguese brief version of the Personal Style of the Therapist Questionnaire (PST-Q)

Revista: 200505 - Revista Argentina de Clínica Psicológica.

Nombre d'autors: 3            Posició dins dels autors: 02

Volum: 20 Número: 1 Pàgines, inicial: 79 final: 90 Any: 2011 Lloc de publicació: ARGENTINA ISSN: 0327-6716

Clau: Article       Codi Article: 007698       Ordre: 025       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="http://www.aigle.org.ar/" target="_blank">http://www.aigle.org.ar/</a>

Base de dades d'indexació: Science Citation Index (SCI); Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 0.366       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: PSYCHOLOGY: 69 de 74; PSYCHOLOGY, CLINICAL: 103 de 110

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.; Botella, L.; Gómez, A.; Herrero, O.; Pacheco, M.

Títol: Características psicométricas de la versión española del Working Alliance Inventory-Short (WAI-S)

Revista: 914384 - Anales de Psicologia ISSN edición impresa: 0212-9728. ISSN edición web: 1695-2294

Nombre d'autors: 5            Posició dins dels autors: 01

Volum: 27 Número: 2 Pàgines, inicial: 298 final: 301 Any: 2011 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0212-9728

Clau: Article       Codi Article: 007881       Ordre: 026       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/215550602_Psychometric_propierties_of_the_Spanish_version_of_the_Working_Alliance_Inventory-Short_WAI-S" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/215550602_Psychometric_propierties_of_the_Spanish_version_of_the_Working_Alliance_Inventory-Short_WAI-S</a> / <a href="http://revistas.um.es/analesps" target="_blank">http://revistas.um.es/analesps</a>

Base de dades d'indexació: Science Citation Index (SCI); Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 1.338       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: PSYCHOLOGY: 65 de 74; PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY: 84 de 124

 

 

Autors (p.o. de signatura): Herrero, O.; Rodríguez, E; Botella, L.; Corbella, S.; Gómez, A.M.; Pacheco, M.

Títol: Percepción de las pacientes con cáncer de mama sobre aspectos de ayuda en psicoterapia de grupo

Revista: 201683 - Análisis y Modificación de Conducta ISSN: 0211-7339

Nombre d'autors: 6            Posició dins dels autors: 04

Volum: 36 Número: 153-154 Pàgines, inicial: 43 final: 62 Any: 2010 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0211-7339

Clau: Article       Codi Article: 010426       Ordre: 027       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/257875904_Percepcion_de_las_pacientes_con_cancer_de_mama_sobre_aspectos_de_ayuda_en_psicoterapia_de_grupo" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/257875904_Percepcion_de_las_pacientes_con_cancer_de_mama_sobre_aspectos_de_ayuda_en_psicoterapia_de_grupo</a> / <a href="http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6068/Percepcion_de_los_pacientes_con_cancer.pdf?sequence=2" target="_blank">http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6068/Percepcion_de_los_pacientes_con_cancer.pdf?sequence=2</a>

Base de dades d'indexació: INRECS       Factor d'impacte: 0.235       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: Segundo cuartil

 

 

Autors (p.o. de signatura): Saúl, L.A.; López-González, M.A.; Moreno-Pulido, A.; Corbella, S.; Compañ, V.; Feixas, G

Títol: Bibliometric Review of the Repertory Grid Technique: 1998–2007

Revista: 911806 - Journal of Constructivist Psychology

Nombre d'autors:            Posició dins dels autors:

Volum: 25 Número: 2 Pàgines, inicial: 112 final: 131 Any: 2012 Lloc de publicació: ANGLATERRA ISSN: 1072-0537

Clau: Article       Codi Article: 010615       Ordre: 028       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic:

Base de dades d'indexació: Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 0.594       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: PSYCHOLOGY, CLINICAL: 109 de 114

 

 

Autors (p.o. de signatura): Lossa, L.; Corbella, S.; Botella, L.

Títol: Estilo de apego del paciente en la construcción de la alianza terapéutica

Revista: 200504 - Boletín de Psicología. ISSN 0212-8179

Nombre d'autors: 3            Posició dins dels autors: 02

Volum: --- Número: 105 Pàgines, inicial: 91 final: 103 Any: 2012 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 0212-8179

Clau: Article       Codi Article: 010616       Ordre: 029       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

Enllaç electrònic: <a href="http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N105-6.pdf" target="_blank">http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N105-6.pdf</a> / <a href="https://www.researchgate.net/publication/257876216_Estilo_de_apego_del_paciente_en_la_construccion_de_la_alianza_terapeutica" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/257876216_Estilo_de_apego_del_paciente_en_la_construccion_de_la_alianza_terapeutica</a>

Base de dades d'indexació: In recs      

 

 

Autors (p.o. de signatura): Consoli, A., Corbella, S. & Morgan, M.

Títol: International Engagement as Oxygen:Héctor Fernández-Álvarez – Argentina

Revista: 912252 - Personality and Social Psychology Bulletin

Nombre d'autors:            Posició dins dels autors:

Volum: 17 Número: 7 Pàgines, inicial: 39 final: 42 Any: 2013 Lloc de publicació: ESTATS UNITS D'AMÈRICA ISSN: 0146-1672

Clau: Article       Codi Article: 011960       Ordre: 030       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic:

Base de dades d'indexació: Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 2.515       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: PSYCHOLOGY, SOCIAL, 7 de 60

 

 

Autors (p.o. de signatura): Soares, L.; Botella, L.; Corbella, S.; Lemos, M. S.; Fernández, M.

Títol: Diferentes estilos de clientes y construcción de la alianza con un terapeuta

Revista: 200505 - Revista Argentina de Clínica Psicológica. ISSN 0327-6716

Nombre d'autors: 5            Posició dins dels autors: 03

Volum: 22 Número: 1 Pàgines, inicial: 27 final: 36 Any: 2013 Lloc de publicació: ARGENTINA ISSN: 0327-6716

Clau: Article       Codi Article: 011961       Ordre: 031       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/257876230_Diferentes_estilos_de_clientes_y_construccion_de_la_alianza_con_un_terapeuta" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/257876230_Diferentes_estilos_de_clientes_y_construccion_de_la_alianza_con_un_terapeuta</a>

Base de dades d'indexació: Science Citation Index (SCI); Social Science Citation Index (SSCI)       Factor d'impacte: 0,096       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: PSYCHOLOGY: 71 de 74; PSYCHOLOGY, CLINICAL: 110 de 111

 

 

Autors (p.o. de signatura): Feixas, G.; Bados, A.; García-Grau, E.; Montesano, A.; Dada, G.; Compañ, V.; Aguilera, M.; Salla, M.; Soldevilla, J. M.; Trujillo, A.; Paz, C.; Botella, L.; Corbella, S.; Saúl-Gutiérrez, L. A.; Cañete, J.; Gasol, M.; Ibarra, M.; Medeiros-Ferreira, L.; Soriano, J.; Ribeiro, E.; Caspar, F.; Winter, D.

Títol: Efficacy of a dilemma-focused intervention for unipolar depression: Study protocol for a multicenter randomized controlled trial

Revista: 913541 - Trials

Nombre d'autors: 22            Posició dins dels autors: 13

Volum: 14 Número: 144 Pàgines, inicial: 1 final: 11 Any: 2013 Lloc de publicació: ANGLATERRA ISSN: 1745-6215

Clau: Article       Codi Article: 015575       Ordre: 032       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/236851775_Efficacy_of_a_dilemma-focused_intervention_for_unipolar_depression_Study_protocol_for_a_multicenter" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/236851775_Efficacy_of_a_dilemma-focused_intervention_for_unipolar_depression_Study_protocol_for_a_multicenter</a>

Base de dades d'indexació: Science Citation Index (SCI)       Factor d'impacte: 2.117       Nombre de citacions:

 

 

Autors (p.o. de signatura): Pere Torán-Monserrat1, Jordi Cebrià-Andreu, Josep Arnau-Figueras1, Jordi Segura-Bernal, Anna Ibars-Verdaguer1, Josep Massons-Cirera, Mª Carmen Barreiro-Montaña, Sandra Santamaria-Bayes, Esther Limón-Ramírez6, Juan José Montero-Alia, Carles Pérez-Testor, Guillem Pera-Blanco1, Laura Muñoz-Ortiz1, Carolina Palma-Sevillano, Gerard Segarra-Gutiérrez and Sergi Corbella

Títol: Level of distress, somatisation and beliefs on health-disease in newly arrived immigrant patients attended in primary care centres in Catalonia and definition of professional competences for their most effective management: PROMISE Project

Revista: 914500 - Bmc Family Practice BMC Family Practice 2013, 14:54

Nombre d'autors:            Posició dins dels autors:

Volum: 14 Número: 54 Pàgines, inicial: 1 final: 8 Any: 2012 Lloc de publicació: ANGLATERRA ISSN: 1471-2296

Clau: Article       Codi Article: 011963       Ordre: 033       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="http://hdl.handle.net/2072/336034" target="_blank">http://hdl.handle.net/2072/336034</a>

Base de dades d'indexació: Science Citation Index (SCI)       Factor d'impacte: 1.609       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, 59 de 155; PRIMARY HEALTH CARE, 9 de 18

 

 

Autors (p.o. de signatura): Feixas, G.; Evans, C.; Trujillo, A.; Saúl, L. A.; Botella, L.; Corbella, S.; González, E.; Bados, A.; García-Grau, E; López-González, M. A.

Títol: La versión española del CORE-OM: Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure

Revista: 200127 - Revista de Psicoterapia ISSN 1130-5142

Nombre d'autors: 10            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: 89 Pàgines, inicial: 109 final: 135 Any: 2012 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 1130-5142

Clau: Article       Codi Article: 012858       Ordre: 034       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://www.researchgate.net/publication/256292294_La_version_espanola_del_CORE-OM_Clinical_Outcomes_in_Routine_Evaluation-Outcome_Measure" target="_blank">https://www.researchgate.net/publication/256292294_La_version_espanola_del_CORE-OM_Clinical_Outcomes_in_Routine_Evaluation-Outcome_Measure</a>

 

 

Autors (p.o. de signatura): Balmaña, N. Y Corbella, S

Títol: Intervención con Niños y Adolescentes con Trastrono del Espectro Autista.

Revista: 200127 - Revista de Psicoterapia

Nombre d'autors:            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: 90 Pàgines, inicial: 109 final: 123 Any: 2012 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 1130-5142

Clau: Article       Codi Article: 012859       Ordre: 035       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Fernandez-Álvarez, H; Castañeiras, C.: Curtarelli, A.; García, F.; Gómez, B.; Lichtenberger, A.; Corbella, S.

Títol: Presetnación de una Guía para la Observación y Clasificación de la Conducta Verbal de los Terapeutas

Revista: 916607 - Terapia Psicologica

Nombre d'autors:            Posició dins dels autors:

Volum: 33 Número: 1 Pàgines, inicial: 23 final: 29 Any: 2015 Lloc de publicació: XILE ISSN: 0716-6184

Clau: Article       Codi Article: 015906       Ordre: 036       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Neus Solé-Ferrer; Cristina Mumbardó-Adam; Ramon Company-Romero; Noemí Balmaña-Gelpí; Sergi Corbella-Santomà

Títol: Instrumentos de evaluación de la autorregulación en población infanto-juvenil una revisión sistemática

Revista: 002257 - Revista de Psicología Clínica con niños y adolescentes

Nombre d'autors:            Posició dins dels autors:

Volum: 6 Número: 2 Pàgines, inicial: 36 final: 43 Any: 2019 Lloc de publicació: ISSN: 2340-8340

Clau: Article       Codi Article: 019878       Ordre: 037       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.

Títol: El psicoterapeuta en el proceso terapéutico

Revista: 200127 - Revista de Psicoterapia

Nombre d'autors: 1            Posició dins dels autors: 01

Volum: 31 Número: 116 Pàgines, inicial: 96 final: 103 Any: 2020 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 1130-5142

Clau: Article       Codi Article: 021125       Ordre: 038       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://doi.org/10.33898/rdp.v31i116.409" target="_blank">https://doi.org/10.33898/rdp.v31i116.409</a>

 

 

Autors (p.o. de signatura): López-Fernández, A.; Villacampa, G.; Grau, E.; Salinas, M.; Darder, E.; Carrasco, E.; Torres-Esquius, S.; Iglesias, S.; Solanes, A.; Gadea, N.; Velasco, A.; Urgell, G.; Torres, M.; Tuset, N.; Brunet, J.; Corbella, S.; and Balmaña, J.

Títol: Patients' and professionals' perspective of non-in-person visits in hereditary cancer: predictors and impact of the COVID-19 pandemic

Revista: 910370 - Genetics in Medicine

Nombre d'autors:            Posició dins dels autors:

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: --- final: --- Any: 2021 Lloc de publicació: ESTATS UNITS D'AMÈRICA ISSN: 1098-3600

Clau: Article       Codi Article: 021126       Ordre: 039       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic: <a href="https://doi.org/10.1038/s41436-021-01157-2" target="_blank">https://doi.org/10.1038/s41436-021-01157-2</a>

Base de dades d'indexació:       Factor d'impacte: 10.435       Nombre de citacions:

 

 

Publicacions en llibres

 

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S. y Botella, L.

Títol: Investigación en psicoterapia: Proceso, resultado y factores comunes.

Llibre: Investigación en psicoterapia: Proceso, resultado y factores comunes.

Editorial: Vision Net

Nombre d'autors: 2

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 1 final: 284 Any: 2004 Lloc de publicació: Madrid. (ESPANYA) ISBN: 84-9770-970-5 Dipòsit legal: SE-3358-2004

Clau: Llibre Codi Publicació: 000750 Ordre: 002 Ordre Rellevància: Editorial: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Botella, L., Herrero, O., Pacheco, M., & Corbella, S.

Títol: Working with narrative in psychotherapy: A relational constructivist approach.

Llibre: The handbook of narrative and psychotherapy: Practice, theory and research. L. Angus & J. McLeod (Eds.)

Editorial: Sage.

Nombre d'autors: 4

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 119 final: 136 Any: 2004 Lloc de publicació: Thousand Oaks. (ESTATS UNITS D'AMÈRICA) ISBN: 0761926844 Dipòsit legal: RC489.S74H36 20

Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 000751 Ordre: 003 Ordre Rellevància: Editorial: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S. y Fernandez-Alvarez, H.

Títol: El terapeuta, posiciones, actitudes y estilos personales.

Llibre: Construcciones, narrativas y relaciones: Aportaciones constructivistas y construccionistas a la psicoterapia.

Editorial: Edebé

Nombre d'autors: 2

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 299 final: 340 Any: 2006 Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA) ISBN: 84-236-8024-X

Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 001105 Ordre: 004 Ordre Rellevància: Editorial: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Botella, L., Corbella, S., Gómez, A.M., Herrero, O., & Pacheco, M.

Títol: A Personal Construct approach to narrative and post-modern therapies.

Llibre: Personal construct psychotherapy: Advances in theory, practice and research. D.A. Winter & L.L. Viney (Comps.).

Editorial: Whurr Publishers

Nombre d'autors: 5

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 69 final: 80 Any: 2005 Lloc de publicació: Londres (REGNE UNIT) ISBN: 1-86156-394-9

Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 000953 Ordre: 005 Ordre Rellevància: Editorial: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Segura J. , Cebrià, J., Casas, O., Corbella, S., Crusat, M., Escanilla, A., Grau, G. y Sanromà, M.

Títol: Hábitos de actividad física en estudiantes universitarios

Llibre: N.Nieto y J. Garcés de los Fayos (coords.). VII Congreso Nacional de Psicologia de la Actividad Física y del Deporte, cap. 21

Editorial: Sociedad Murciana de Psicología de la Actividad Física y el Deporte

Nombre d'autors: 8

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 203 final: 216 Any: 1999 Lloc de publicació: Murcia (ESPANYA) ISBN: 84-930419-2-0 Dipòsit legal: MU-1916-1999

Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 000522 Ordre: 006 Ordre Rellevància: Editorial: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Botella, L., Pacheco, M., Herrero, O. y Corbella, S.

Títol: Principales resultados de la investigación en psicoterapia.

Llibre: Construcciones, narrativas y relaciones: Aportaciones constructivistas y construccionistas a la psicoterapia.

Editorial: Edebé

Nombre d'autors: 4

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 237 final: 265 Any: 2006 Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA) ISBN: 84-236-8024-X Dipòsit legal: B.14717-2006

Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 001263 Ordre: 006 Ordre Rellevància: Editorial: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, J., Corbella, S., Sanchez, M.

Títol: LA MENTE Y SUS REDES

Llibre: LA MENTE Y SUS REDES. En SALUD Y CALIDAD DE VIDA

Editorial: CIRCULO DE LECTORES

Nombre d'autors: 2

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 5 final: 95 Any: 2000 Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA) ISBN: 84-226-7051-8 Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre Codi Publicació: 004910 Ordre: 007 Ordre Rellevància: Editorial: Nacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Consoli, A.: Fernández-Álvarez, H.: Corbella, S.

Títol: The Training and Development of Psychotherapists: A Life-Span Perspective

Llibre: Comprehensive Textbook of Psychotherapy. Theory and Practice

Editorial: Oxford University Press

Nombre d'autors: 3

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 1 final: 284 Any: 2016 Lloc de publicació: Oxford (ESTATS UNITS D'AMÈRICA) ISBN: 9780199358014 Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 026576 Ordre: 008 Ordre Rellevància: Editorial: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Andrés Consoli; Héctor Fernández Álvarez; Sergi Corbella,

Títol: The Training and Development of Psychotherapists: A Life-Span Perspective.

Llibre: Comprehensive Textbook of Psychotherapy.

Editorial: Oxford University Press

Nombre d'autors: 3

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 462 final: 479 Any: 2017 Lloc de publicació: New York (ESTATS UNITS D'AMÈRICA) ISBN: 9780199358021 Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 028344 Ordre: 009 Ordre Rellevància: Editorial: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Corbella, S.

Títol: El Estilo Personal del Terapeuta y la Alianza Terapéutica

Llibre: El Estilo Personal del Terapeuta

Editorial: Editorial POLEMOS

Nombre d'autors:

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 57 final: 90 Any: 2019 Lloc de publicació: Buenos Aires (ARGENTINA) ISBN: 978-987-649-992-7 Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 028342 Ordre: 010 Ordre Rellevància: Editorial: Internacional

 

 

Autors (p.o. de signatura): Fernández-Álvarez, H.; García, F.; Corbella, S.

Títol: Desarrollos futuros

Llibre: El Estilo Personal del Terapeuta

Editorial: Editorial POLEMOS

Nombre d'autors:

Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 117 final: 131 Any: 2019 Lloc de publicació: Buenos Aires (ARGENTINA) ISBN: 978-987-649-992-7 Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 028341 Ordre: 011 Ordre Rellevància: Editorial: Internacional

 

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
19/02/2003Doctor en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
13/07/1998Llicenciatura de Psicologia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...