Corbella Santoma, Sergi
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Psicòleg especialista en psicologia clínica, psicoterapeuta (acreditat per la FEAP) i doctor en psicologia.

Compagina l'atenció clínica al centre IDAPP (Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica) amb la tasca docent com a professor titular de la Universitat Ramon Llull.

Ha publicat nombrosos articles en revistes científiques i llibres sobre avaluació i intervenció en psicologia clínica i investigació en psicoteràpia.

Experiència internacional

Untitled

Professor en diferents màsters i postgraus nacionals i internacionals (Universitat d’Oporto, Portugal; UNED, Espanya; Universitat de Belgrano i Fundación Aigle, Argentina, entre d’altres).

 

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Vicedegà d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica (des del 2012)

Director del Grau de Psicologia (2009-2012).

Coordinador de l’àrea de Mètodes d'Investigació de la FPCEE Blanquerna (2005-2012).

Director de la Universitat d'estiu Ramon Llull (2008-2010).

Coordinador Clínic d'IDAPP (Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica)

Altres mèrits

Untitled

Investigador principal i coordinador internacional del Projecte de recerca sobre l'Estil Personal del Terapeuta (Therapist's Personal Style Project) des del 2007.

Investigador del Projecte Systematic Treatment Sellection de la Stanford University (2001-2006)

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
19/02/2003Doctor en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
13/07/1998Llicenciatura de Psicologia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...