Cardona Iguacen, Xavier
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Professor de Bioètica a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Tutor de TFG a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Professor Mòdul Bioètica Màsters i Postgraus FCS Blanquerna-URL.

Membre del Comitè d’ètica de la Recerca de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Consultor en bioètica en residències de gent gran a La Torrassa (Hospitalet), Montsacopa (Olot), Llar Obra Social BBVA (Terrassa) i Fund. Pere Relats (Barcelona).

Vocal i membre de la Permanent del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Secretari del Comitè d’ètica de la Recerca de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Coordinador Mòdul Bioètica Postgraus i Màsters FCS Blanquerna-URL

Membre Comissió Permanent del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya

 

Altres mèrits

Untitled

Darreres Publicacions:

Cardona Iguacen X et al; “La gestió de la salut, repte ètic” Prohoms Ed, B, 2005

Cardona Iguacen X.;“El compromiso ético del médico de familia” FMC. 2007;14(1):1-2

Cardona Iguacen X. “La competencia en la toma de decisiones en bioética”.FMC. 2008;15(7):403-5.

Cardona Iguacen X.; Vilar S.; “Comitè d’ètica assistencial en centres de recursos per a la gent gran: una proposta feta realitat” a ”Ètica i educació social” a Quaderns d’Educació Social, B, 2007, p 57

Cardona Iguacen X.; et al; “Els reptes de l’ètica aplicada a la intervenció social” a ”Ètica i educació social” a Quaderns d’Educació Social, B, 2007, p 73

Boixareu, R.; Nello, A.; Cardona Iguacen X [et al.]. De la Antropología filosófica a la Antropología de la salud, Barcelona: Ed. Herder, 2008.

Cardona Iguacen X. Posible maltrato a una persona anciana FMC. Form Med Contin Aten Prim. 2008;15:235-8.

Cardona Iguacen X. Bioètica a Fisioteràpia. a:. Miscel.lània en homenatge Elena Botella. 1a ed. Barcelona: EUIFN Blanquerna-URL; 2009. p. 139-149.

Nello, A., Boixareu, R., Bruna, O., Cardona Iguacen X. [et al.]. Atenció a la gent gran: disseny d'un projecte d'intervenció i pautes per a l'elaboració d'un codi ètic específic [ebook, 2009]; accessible a: http://ethos.url.edu/.

Cardona Iguacen X.; Clota, L. [et al.] “Proposta d'avaluació de la competència en la gent gran”. 2009;1r Simposi d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social.Girona: Quaderns de materials:86-94.

Cardona Iguacen X “Atendre la gent gran des de l’ètica del cuidar” QASC, Dept Acció Social i Ciutadania oct09 43-49

Cardona Iguacen X et al: “Proposta codi étic per la professió de nutrició humana i dietètica” Prohoms Ed, B, 2009 accessible a: http://ethos.url.edu/.

Cardona Iguacen X. "Proposta de codi ètic en la professió de nutrició humana i dietètica" . Bioètica&debat. 2010; 16(59) 1-5

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
30/06/1994BioèticaUniversitat Autònoma De Barcelona
30/06/1987Medicina i CirurgiaUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...