Bertomeu Orteu, Carme
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

AMBIT ESCOLAR

 • Classes d'educació visual i plàstica en tots els cicles de primària a l'escola Sant Ignasi Sarrià de  l'any 2000 fins al 2009.
 • Classes d'educació visual i plàstica a cicle inicial i mitjà de primària a l'escola Sadako l'any 1996 i el 1997.
 • Taller de danses d'arreu del món a cicle inicial, mitjà i superior a l'escola Gravi, el curs 1993-94.
 • Classes a educació infantil de l'escola Jesús i Maria de Sant Gervasi de l'any 1978-1992.
 • En el marc de la mateixa escola en horari extra-escolar, classes d'expressió i danses de l'any 1980-1992.

 

AMBIT UNIVERSITARI

FPCEE Blanquerna.Universitat Ramón Llull.

Curs 2011-12

 • Projecte interdisciplinar:música,plàstica i educació física,3er curs Primària.
 • Practicum II,3er curs Primària.
 • Assignatura optativa Educació visual i plàstica,3er curs Primària.
 • Modul Educació musical i plàstica,1er curs Primària.

 

Curs 2010-11

 • Assignatura optativa Els procediments en l'educació visual i plàstica 1/2 semestre.3er curs Primària/Infantil.
 • Practicum 3er Primària, Itinerari d'Educació Visual i plàstica. 
 • Seminari 1er curs Primària. 

 

Curs 2008-09/ 2007-08 / 2006-07 / 2005-06 / 2004-05/ 2003-04

 • Assignatura optativa Els procediments en l'educació visual i plàstica 1/2 semestre.3er curs Primària/Infantil.
 • Seminari 1er curs Primària
 • Practicum 2on curs Primària /E.I.
 • Practicum 3er curs Primària Itinerari d'Educació Visual i plàstica. 

 

Curs 2002-03 /2001-02/ 2000-01/ 1999-2000/ 1998-99/ 1997-96

 • Assignatura optativa Didàctica de les Arts plàstiques,3er curs, Primària,E.I. E.Especial.
 • Seminari 1er curs Primària
 • Practicum 2on curs E.I.
 • Practicum 3er curs E.I.

 

Curs 1995-96/ 1994-95

 • Assignatura optativa Didàctica de les Arts plàstiques,3er curs, Primària,E.I. E.Especial.Llengües Estrangeres.

 

 CURSOS IMPARTITS EN LA FORMACIÓ DE MESTRES

 • Sessió d'assessorament del treball plàstic en l'activitat  Passeig de percepcions del Monestir de Pedralbes (3h.) MUHBA. Febrer 2012.
 • Curs L'educació Visual i plàstica a Educació infantíl (30h.) a l'escola Sant Ignasi Sarrià. 2008.
 • Classe :El cuento,un medio para adentrarnos en los secretos de la obra artística (4h.)dins el curs, El cuento como instrumento para el desarrollo de la creatividad artística. Universitat Menendez Pelayo. Juny 2005.
 • Cursos de planificació i seguiment del projecte del Departament d'Educació visual i plàstica a l'escola Sant Ignasi Sarrià. Durada: tot el curs a part dels intensius de 20h. a l'inici de cada curs escolar.2000-2009. 
 • Curs  Didàctica de l'educació visual i plàstica (40h.) Postgrau Educació Visual i Plàstica. FPCEE Blanquerna. 1998-99 / 1999- 00/ 2000-01/ 2001-02/ 2002-03/ 2003-04.
 • Curs El llenguatge plàstic 0-3 (15 h.) Postgrau Educació Infantil 0-3.FPCEE Blanquerna. 2002-03/ 2003-04.
 • Curs El llenguatge plàstic 3-6 (20 h.) Postgrau Educació Infantil 3-6.FPCEE Blanquerna. 2003/2004.       
 • Curs Experiències d'educació visual i plàstica a educació infantil(15 h.) Postgrau Educació Visual i plàstica. FPCEE Blanquerna,1994-95
 • Curs El llenguatge plàstic en l'educació especial (15h.) Postgrau FPCEE Blanquerna, 1998-99
 • Curs Expressió plàstica (40h.) al Pla Especial de Magisteri a Blanquerna,1989-1990.
 • Curs Plàstica i creativitat (15 h.) a l'Escola d'Estiu Blanquerna,1987.
 • Curs Plàstica i creativitat (30h.) a l'escola Parroquial de Cabrera de mar,1987.
 • Curs Psicomotricitat i jocs rítmics (15 h.)a l'Escola d'Expressió i Psicomotricitat de l'Ajuntament de Barcelona,1986.
 • Curs Tècniques plàstiques i creativitat (15h.) Escola d'Estiu Blanquerna, 1985.
 • Curs Psicomotricitat i Educació Musical:jocs,danses i cançons (15h) Escola d'Estiu Blanquerna,1985
 • Curs Motivacions plàstiques i expressió oral (15h.) al Col.legi Sagrat Cor de Tarragona, 1985.
 • Curs Grafomotricitat (15h.)a l'escola Jesús i Maria de València,1984.
 • Curs Recursos expressius en l'educació infantíl (15h.) a les escoles Jesús i Maria i Jesuites de Saragossa,1983.

 

RECERCA 

 • Inici de la tesi doctoral sobre art i educació. 2012.
 • Treball de recerca Veure el món a través de l'art.Las Meninas de Velázquez, Picasso i Equipo Crónica,un estudi de cas. Defensa DEA.2008.
 • Participació en el grup de treball de mestres d'educació visual i plàstica ICE.UAB. A partir de l'any 2006.

PARTICIPACIÓ EN JORNADES

 • 1a Jornada educativa: l'art contemporani,una eina innovadora a l'escola. Centre Cultural la Panera de LLèida. Conferència Veure el món a través de l'art.Diàleg amb l'artista. 17 de novembre 2007.
 • Jornades Diàleg Escola -Universitat FPCEE.Blanquerna.Ponéncia L'escultura pop.Els MIstos de Claes Oldenburg ,15 de novembre 2003.   

 

PUBLICACIONS

 • Un desorden, ordenado, capítol dins El cuento como instrumento para el desarrollo de la creatividad artística, Universidad Menendez Pelayo 2006.
 • El projecte d'educació visual i plàstica en l'etapa de primària, revista Auna, escola Sant Ignasi Sarrià, febrer 2003, nº 322.
 • John Berger, John Christie.Te mando este rojo cadmio, revista Aloma FPCEE Blanquerna, 2001, nº08

 

EXPERIÈNCIES DIDÂCTIQUES

Treball realitzat conjuntament amb els artistes. Montatge d'una exposició i visita dels artistes a l'escola,tota aquesta experiència queda recollida en dos llibres pendents de publicació. 

 • Diàleg amb l'artista.Antoni Miralda, 2004
 • Diàleg amb l'artista.Pere Formiguera,2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiència internacional

Untitled

Participació com a docent en les trobades FEIADE dins el marc del programa Erasmus que es desenvolupen durant tres cursos:1995/96/97. Cada edició està organitzada per una de les universitats participants ( Portugal, Bèlgica i Espanya). L'objectiu és treballar els llenguatges no verbals: musical, corporal i plàstic.

Viatge d'estudis a Dinamarca per conèixer el sistema educatiu en l'educació infantil, l' educació primària i la formació inicial de mestres, Febrer 1999. 

Viatge d'estudis a Pistoia (Italia) per conèixer el projecte municipal d'escoles d'educació infantil. Febrer2003.

 

 

   

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Disseny,desenvolupament i coordinació del projecte del Departament d'Educació Visual i Plàstica de l'escola Sant Ignasi- Sarrià de l'any 2000 fins el 2009.

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
09/10/1992FilologiaUniversitat De Barcelona
15/09/1979Diplomado en Profesorado de Educación General BásicaUniversitat Ramon Llull
Diploma estudis avançatsUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...