Bayot Escardivol, Rosa
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

1986 -1992 Infermera àrea quirúrgica HGC

1992-1994 Professora teorico pràctiques .  EUIF Blanquerna

1993-1994 Professora Fonaments Infermeria,  Inf . Medico Quirúrgica i de teorico pràctiques. EUIF Blanquerna

1995-2004 Infermera urgències i àrea quirúrgica HGC

1996-2019 Docent formació continuada en àmbit infermer i desenvolupament habilitats

1996-2015 Professora Institut FP Bonanova

2006-2019 Tutora seminaris Grau infermeria FCS Blanquerna  

2021-2022 Tutora seminaris Grau infermeria FCS Blanquerna  

2015-2022 Tutora acadèmica seguiment practiques Grau infermeria FCS Blanquerna

2019-2022 Professora assignatura Teràpies complementàries Grau infermeria FCS Blanquerna

Experiència internacional

Premis

Premi #FPCAT 2020 a la categoria de bones pràctiques a la trajectòria individual. Atorgat pel Consell de Formació Professional de Catalunya. (Departament  d’Educació i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya
Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

 1992-1994 Coordinadora seminaris d'infermeria. Coordinadora pràctiques Infermeria. EUIF Blanquerna

1998-2000 Coordinadora àrea assistencial del pla formatiu d'ACES

2000-2016 Coordinadora de formació ACES

2006-2015 Coordinadora pràctiques postgraus Infermeria FCS Blanquerna

2008-2017 Coordinadora postgraus Infermeria FCS Blanquerna

2009- 2016 Responsable Formació Ultreia Formació i Comunicació SL

Octubre del 2017 al desembre del 2020 Adjunta a Direcció de Programes Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona COIB

Des del gener del 2021, responsable d'exercici professional. Àrea de coneixement i desenvolupament professional del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona COIB

Altres mèrits

Untitled

Vocal de docència de l’Associació Catalana d’Infermeria, des del  2004 fins a 2016

Membre titular del ple del Consell Català de Formació Frofessional , des del 2007 fins a 2017

Membre titular del Consell tècnic d'infermeria del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries, des del 2009 fins a l’actualitat. Actualment presidenta

Membre titular de la Comissió paritària de formació continua de sanitat, des del 2006 fins a 2017

Membre titular del ple del Consell del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, des del 2009 fins a 2017

Membre titular de la Comisón Paritaria de Sanidad de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo, des del 2013 al 2017

Membre Grup d’Actualització Permanent de l‘oferta formativa sector Sanitat del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya des del 2018

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
30/06/2010Graduat en infermeriaUniversidad Católica San Antonio De Murcia
20/06/1986InfermeriaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...