Bayot Escardivol, Rosa
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

1986 -1992 Infermera àrea quirúrgica HGC

1992-1994 Professora teorico pràctiques .  EUIF Blanquerna

1993-1994 Professora Fonaments Infermeria,  Inf . Medico Quirúrgica i de teorico pràctiques. EUIF Blanquerna

1995-2004 Infermera urgències i àrea quirúrgica HGC

1996-2017 Docent formació continuada en àmbit infermer i desenvolupament habilitats

1996-2015 Professora Institut FP Bonanova

2006-2019 Tutora seminaris FCS Blanquerna  Grau infermeria

2015-2019 Tutora acadèmica seguiment practiques Grau infermeria

2019-2020 Professora assignatura Teràpies complementàries Grau infermeria

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

 1992-1994 Coordinadora seminaris d'infermeria. Coordinadora pràctiques Infermeria. EUIF Blanquerna

1998-2000 Coordinadora àrea assistencial del pla formatiu d'ACES

2000-2016 Coordinadora de formació ACES

2006-2015 Coordinadora pràctiques postgraus Infermeria FCS Blanquerna

2008-2017 Coordinadora postgraus Infermeria FCS Blanquerna

2009- 2016 Responsable Formació Ultreia Formació i Comunicació SL

Des de l'octubre del 2017, Adjunta a Direcció de Programes Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona COIB

Altres mèrits

Untitled

Vocal de docència de l’Associació Catalana d’Infermeria, des del  2004 fins a 2016

Membre titular del ple del Consell Català de Formació Frofessional , des del 2007 fins a 2017

Membre titular del Consell tècnic d'infermeria del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries, des del 2009 fins a l’actualitat.

Membre titular de la Comissió paritària de formació continua de sanitat, des del 2006 fins a 2017

Membre titular del ple del Consell del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, des del 2009 fins a 2017

Membre titular de la Comisón Paritaria de Sanidad de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo, des del 2013 al 2017

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
30/06/2010Graduat en infermeriaUniversidad Católica San Antonio De Murcia
20/06/1986InfermeriaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...