Ballester Verneda, Maria Rosa
Perfil professional
Experiència professional

Farmacèutica investigadora amb més de 15 anys d'experiència en el desenvolupament de fàrmacs.

Les responsabilitats inclouen la revisió i l'escriptura de protocols a partir d'un concepte inicial, l'avaluació d'aspectes metodològics i ètics, el desenvolupament del disseny d'estudis (primeres administracions en humans, estudis de farmacocinètica, estudis de farmacocinètica/farmacodinàmia,  i bioequivalències), l'anàlisi de dades farmacocinètiques i farmacodinàmiques, anàlisi estadístic i redacció d'informes d'estudis.

• Investigador principal en més de 10 assaigs clínics de fase 1/2 i investigador col·laborador en més de 60 assaigs clínics de fase 1, 2 i 4, incloent FTIH, assaigs clínics en poblacions especials, estudis d'interacció amb fàrmacs, estudis de prova de concepte, estudis de biodisponibilitat/bioequivalència, etc. Les àrees terapèutiques inclouen: SNC, cardiovascular, trombosi, dolor, al·lèrgia, malalties infeccioses, gastrointestinal, diabetis o NTDs.
• Participació en 18 congressos nacionals i internacionals i presentació de resultats d'estudis en múltiples fòrums.

• Realització d'Informes d'expert per a empreses farmacèutiques.

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
05/02/2016Doctora per la UABUniversitat Autònoma De Barcelona
26/06/2009Medicina de la Indústria FarmacèuticaUniversitat Autònoma De Barcelona
14/11/2003Diploma d'Estudis Avançats en FarmacologiaUniversitat Autònoma De Barcelona
07/12/2001Diplomat en SanitatEscuela Nacional De Sanidad
04/11/1998Licenciada en FarmaciaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...