Blasco Gil, José Joaquin
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Activitats de caràcter professional

Ocupació   

Institució

Data

Coordinador Serveis Informatius

Televisió de Catalunya

Abril 2016- actualment

Sotsdirector d’El matí de Catalunya Ràdio

Catalunya Ràdio

Agost 2015 – Març 2016

Coordinador d’El matí de Catalunya Ràdio

Catalunya Ràdio

Agost 2013 – Juliol 2015

Coordinador de Relacions Institucionals   

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Juny 2012 - Juliol 2013

Adjunt al Cap de Gabinet de Direcció       

Televisió de Catalunya

Juliol 2008 - Juny 2012

Redactor Serveis Informatius   

Televisió de Catalunya   

Setembre 2003 - Juny 2008

Documentalista       

Ràdio Barcelona - Cadena SER - 50 aniversari Premis Ondas

Juny - Novembre 2003

 

Activitats de caràcter acadèmic

 

Ocupació

Institució

Data

Professor Associat

Facultat de Comunicació - Universitat Autònoma de Barcelona

Febrer 2012 - Actualment

Professor Associat

Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull

Setembre 2010 - Actualment

Col·laborador

Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Octubre 2009 – Gener 2014

Becari de suport a la recerca

Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Octubre 2002 - Setembre 2009

 

Especialització (Codis UNESCO): 590204 / 550611

Línies de recerca: Estructura i Polítiques de Comunicació a Catalunya i a Espanya

 

Publicacions o documents científico-tècnics

 

Llibres editats

 

CIVIL I SERRA, Marta; BLASCO GIL, José Joaquín; GUIMERÀ I ORTS, Josep Àngel (eds.) (2013): Informe de la comunicació a Catalunya 2011–2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

MORAGAS, Miquel; Marta CIVIL i SERRA; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO; José Joaquín BLASCO GIL; Bernat LÓPEZ (eds.) (2011): Informe de la comunicació a Catalunya 2009-2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

MORAGAS, Miquel; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO; Núria ALMIRON; José Joaquín BLASCO GIL; Joan CORBELLA CORDOMÍ; Marta CIVIL i SERRA; Oriol GIBERT i FORTUNY (eds.) (2009): Informe de la comunicació a Catalunya 2007-2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

MORAGAS, Miquel; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO; José Joaquín BLASCO GIL; Josep Àngel GUIMERÀ i ORTS; Joan CORBELLA CORDOMÍ; Marta CIVIL i SERRA; Oriol GIBERT i FORTUNY (eds.) (2007): Informe de la comunicació a Catalunya 2005-2006. Bellaterra: Edicions UAB.

 

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Miquel de MORAGAS; José Joaquín BLASCO GIL; Núria ALMIRON (eds.) (2006): Press Subsidies in Europe. Barcelona: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Miquel de MORAGAS; José Joaquín BLASCO GIL; Núria ALMIRON (eds.) (2006): Ajuts a la premsa a Europa. Barcelona: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Miquel de MORAGAS; José Joaquín BLASCO GIL; Núria ALMIRON (eds.) (2007): Press subsidies in Europe (edició en coreà). Seul: Comissió de Llibertat de Premsa de Corea del Sud.

 

MORAGAS SPÀ, Miquel de; KENNETT, Christopher; GARCÍA SEDÓ, Ramón; CEREZUELA, Berta, i BLASCO GIL, Jose Joaquín (2003): El Impacto de Internet en los medios de comunicación y la industria del deporte. Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics.

 

 

Capítols de llibre

 

BLASCO GIL, José Joaquín i Josep Àngel GUIMERÀ I ORTS (en premsa): "La ley audiovisual española: la mercantilización de la comunicación" a GABINO CAMPOS, Maria A. (coord.): Las leyes mediáticas: 2001-2011, una década de agitaciones. San Luis Potosí (México): Universidad Autónoma San Luis Potosí.

 

GUIMERÀ I ORTS, Josep Àngel; BLASCO GIL, José Joaquín (2013): “La televisió”, a CIVIL I SERRA, Marta; BLASCO GIL, José Joaquín; GUIMERÀ I ORTS, Josep Àngel, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2011–2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col•lecció Lexikon Informes, 3, pàgs. 57–74.

 

BLASCO GIL, José Joaquín (2013): “Les polítiques de comunicació”, a CIVIL I SERRA, Marta; BLASCO GIL, José Joaquín; GUIMERÀ I ORTS, Josep Àngel, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2011–2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col•lecció Lexikon Informes, 3, pàgs. 217–234.

 

CIVIL I SERRA, Marta; BLASCO GIL, José Joaquín; GUIMERÀ I ORTS, Josep Àngel (2013): “La comunicació a Catalunya, 2011–2012: síntesi, claus d’interpretació i reptes de futur”, a CIVIL I SERRA, Marta; BLASCO GIL, José Joaquín; GUIMERÀ I ORTS, Josep Àngel, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2011–2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col•lecció Lexikon Informes, 3, pàgs. 363–376.

 

GUIMERÀ I ORTS, Josep Àngel i José Joaquín BLASCO GIL (2012): "La formación histórica del sistema televisivo autonómico público en España" a Miguel de Bustos, Juan Carlos i Miguel Ángel Casado del Río (dirs.): La Televisión Autonómica. Claves para la evolución del modelo. Barcelona: Gedisa, p. 33-57.

 

BLASCO GIL, José Joaquín (2011): "Les polítiques de comunicació", a MORAGAS, Miquel; Marta CIVIL i SERRA; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO; José Joaquín BLASCO GIL; Bernat LÓPEZ: Informe de la comunicació a Catalunya 2009-2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 235-254.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Núria ALMIRON; Miquel DE MORAGAS SPÀ; José Joaquín BLASCO GIL (2009): "La comunicació a Catalunya, 2007-2008: síntesi, claus d’interpretació i reptes de futur", a MORAGAS, Miquel; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO; Núria ALMIRON; José Joaquín BLASCO GIL; Joan CORBELLA CORDOMÍ; Marta CIVIL i SERRA; Oriol GIBERT i FORTUNY: Informe de la comunicació a Catalunya 2007-2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 15-28.

BLASCO GIL, José Joaquín; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO; Miquel DE MORAGAS SPÀ (2009): "Les polítiques de comunicació", a MORAGAS, Miquel; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO; Núria ALMIRON; José Joaquín BLASCO GIL; Joan CORBELLA CORDOMÍ; Marta CIVIL i SERRA; Oriol GIBERT i FORTUNY: Informe de la comunicació a Catalunya 2007-2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 233-250.

 

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; María CAPURRO ROBLES; Julián SANMARTÍN NAVARRO; José Joaquín BLASCO GIL (2008): “Implantation policies in Europe and the transformation of the television landscape. Analysis of five experiences: the United Kingdom, Germany, France, Italy and Spain”, a FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Miquel de MORAGAS (eds.): Communication and Cultural Policies in Europe. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 217-247.

 

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; José Joaquín BLASCO GIL (2006): “Press Subventions in Europe in 2006. Categories, Funding Provided and Assignation Systems”, a FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Miquel de MORAGAS; José Joaquín BLASCO GIL; Núria ALMIRON (eds.): Press Subsidies in Europe. Barcelona: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, p. 56-76.

 

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; José Joaquín BLASCO GIL (2006): “Les ajudes a la premsa a Europa el 2006. Tipologia, quantia de les subvencions i sistemes d'adjudicació”, a FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Miquel de MORAGAS; José Joaquín BLASCO GIL; Núria ALMIRON (eds.): Ajuts a la premsa a Europa. Barcelona: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, p. 56-77.

 

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; José Joaquín BLASCO GIL (2006): “Press Subventions in Europe in 2006. Categories, Funding Provided and Assignation Systems”, a FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Miquel de MORAGAS; José Joaquín BLASCO GIL; Núria ALMIRON (eds.): Press Subsidies in Europe (edició en coreà). Seul: Comissió de Llibertat de Premsa de Corea del Sud, p. 82-115.

 

COROMINAS, Maria i José Joaquín BLASCO GIL (2005): “La llengua”, a COROMINAS, Maria; Miquel de MORAGAS; Josep Àngel GUIMERÀ i ORTS (eds.): Informe de la comunicació a Catalunya 2003-2004. Bellaterra: Castelló de la Plana: Barcelona: València: Universitat Autònoma de Barcelona; Publicacions de la Universitat Jaume I; Universitat Pompeu Fabra; Universitat de València, p. 247-262.

 

Articles a revistes científiques

 

GUIMERÀ i ORTS, Josep Àngel i José Joaquín BLASCO GIL (2015): “La regularización de las emisiones de televisión autonómica fuera de la comunidad de origen: el caso de Cataluña (2004-2014)”, a Área Abierta, Vol. 1, núm. 2. Madrid: Universidad Complutense, pp.1-17.

 

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; BLASCO GIL, José Joaquín (2014): “Press Subsidy Policies in Spain in the Context of Financial Crisis (2008-12). An Analysis of the Catalan Case", a European Journal of Communication, Londres, vol. 29, nº 2, pp. 171-187.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; María CAPURRO ROBLES; Julián SANMARTÍN NAVARRO; José Joaquín BLASCO GIL (2009): “Políticas de implantación de la TDT en Europa y efectos sobre la reconfiguración de los mercados de televisión. Los casos de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania”, a Sphera Publica, vol. 9, p.15-54, Múrcia.

Una versió reduïda d’aquest text ha estat publicada a l’Anuari 2008 de l’associació espanyola Impulsa TDT (2009).

BLASCO GIL, José Joaquín (2008): “Las ayudas públicas a la prensa de las Comunidades Autónomas españolas en 2007: cuantía de las subvenciones y sistemas de adjudicación”, a Telos, vol. 75, p.95-103, Madrid.

 

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; José Joaquín BLASCO GIL (2008): “Las ayudas a la prensa en Europa en 2007: los casos de Austria, Finlandia, Francia, Noruega y Suecia”, a Telos, vol. 85-94, Madrid.

COROMINAS, Maria; Montse BONET; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO; Josep Àngel GUIMERÀ i ORTS;  Julián  SANMARTÍN NAVARRO; José Joaquín BLASCO GIL (2007): “Televisión digital terrestre local (TDT-L) en España: los concesionarios privados”, a Zer, vol. 22, p. 69-95, Bilbao

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; José Joaquín BLASCO GIL (2005): “Las ayudas a la prensa en Cataluña (2000-2003)”, a Sphera Publica, vol. 5, p. 181-199, Múrcia.

Participació a Projectes d’I D finançats en convocatòries públiques

 

Títol del projecte:       Las políticas de comunicación en la Europa mediterránea en el contexto de la crisis financiera (2008-2015). Análisis del caso español

Vigència:                      gener de 2014 –  desembre de 2016

Entitat finançadora:              Ministerio de Economía y Competitividad

Entitats participants:         Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de La Coruña, Universidad del País Vasco

Referència:                     CSO2013-42523-P

Investigador responsable:         Dra. María Isabel FERNÁNDEZ ALONSO

Investigadors participants:       10

Vinculació:                     Investigador col•laborador

 

 

 

Títol del projecte:       Implantación de la televisión digital terrestre en España e impacto sobre el pluralismo

Vigència:                      gener de 2011 –  gener de 2014

Entitat finançadora:              Ministerio de Ciencia e Innovación

Entitats participants:         Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Sevilla, Universitat Abat-Oliba-CEU i Ciudad de la Luz (Universidad Miguel Hernández de Elche)

Referència:                     CSO2010-17898 (subprograma COMU)

Investigador responsable:         Dra. María DOLORES MONTERO

Investigadors participants:       15

Vinculació:                     Investigador col•laborador

 

 

Títol del projecte:       Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat de Recerca.

Vigència:       Gener 2010 – Gener 2013

Entitat finançadora:       Generalitat de Catalunya

Entitats participants:       Universitat Autònoma de Barcelona

Referència:       2009/SGR-00615

Investigador responsable:       Dr. Miquel de MORAGAS SPÀ

Investigadors participants:       24

Vinculació:                     Investigador

 

 

Títol del projecte:        Transformaciones del sistema de radio y televisión en España en el contexto de la digitalización (1997-2010)

Vigència:       octubre de 2007 – octubre de 2010

Entitat finançadora:        Ministerio de Educación y Ciencia

Entitat participant:         Universitat Autònoma de Barcelona 

Referència:              SEJ2007-65109/SOCI

Investigador responsable:        Dra. Montse BONET BAGANT

Investigadors participants:       10

Vinculació:       Investigador

 

 

 

 

 

 

Títol del projecte:        La comunicación local en el entorno digital en España. Transformaciones del sistema audiovisual local

Vigència:        julio de 2003 - julio de 2006

Entitat finançadora:        Ministerio de Ciencia y Tecnología

Entitat participant:         Universitat Autònoma de Barcelona

Referència:              BSO2003-04863       

Investigador responsable:        Dra. Maria COROMINAS i PIULATS

Investigadores participants:       7

Vinculació:       Ajudant d’investigació

 

 

Títol del projecte:       Grup d’Estudis Internacionals de Televisió, , reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat de Recerca.

Vigència       gener 2005 – gener 2010

Entitat finançadora:       Generalitat de Catalunya

Entitats participants:       Universitat Autònoma de Barcelona

Referència:       2005/SGR-00181

Investigador responsable:       Dr. Miquel de MORAGAS SPÀ

Investigadors participants:       18

Vinculació:                     Investigador

Participació  en contractes d’I D d’especial rellevància amb Empreses i/o Administracions

 

Títol del contracte/projecte:       Informe de la comunicació a Catalunya 2011-2012

Vigència:              Juny 2011 – Juny 2013

Tipus de contracte:       Conveni

Empresa/Administració finançadora:       Gas Natural Fenosa SDG; Generalitat de Catalunya

Entitats participants:       InCom-UAB

Investigador responsable:       Marta CIVIL I SERRA

Investigadors participants:       25

 

 

Títol del contracte/projecte:       Informe de la comunicació a Catalunya 2009-2010

Tipus de contracte:       Conveni

Vigència:              Juny 2009 – Juny 2011

Empresa/Administració finançadora:       Gas Natural Fenosa SDG; Generalitat de Catalunya

Entitats participants:       InCom-UAB

Investigador responsable:       Dr. Miquel de MORAGAS i SPÀ

Investigadors participants:       34

 

 

Títol del contracte/projecte:        Polítiques d’implantació de la TDT a Europa. Els casos del Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia i Països Baixos

Tipus de contracte:       Conveni

Vigència:       Gener 2007 – Desembre 2009

Empresa/Administració finançadora:       Secretaria de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

Entitats participants:       InCom-UAB

Investigador responsable:       Dra. Isabel FERNÁNDEZ ALONSO

Número d’investigadors participants:       5

 

Títol del contracte/projecte:       Informe de la comunicació a Catalunya 2007-2008

Tipus de contracte:       Conveni

Vigència:       Juny 2007 – Juny 2009

Empresa/Administració finançadora:       Gas Natural SDG; Generalitat de Catalunya

Entitats participants:       InCom-UAB

Investigador responsable:       Dr. Miquel de MORAGAS i SPÀ

Investigadors participants:       36

 

 

Títol del contracte/projecte:       Informe de la comunicació a Catalunya 2005-2006

Tipus de contracte:       Conveni

Vigència:       Juny 2005 – Juny 2007

Empresa/Administració finançadora:       Gas Natural SDG; Generalitat de Catalunya

Entitats participants:       InCom-UAB

Investigador responsable:       Dr. Miquel de MORAGAS i SPÀ

Investigadors participants:       36

 

 

Títol del contracte/projecte:       Accés i ús de les TIC per part de les dones a Catalunya: diagnòstic de la situació i iniciatives de promoció

Tipus de contracte:       Conveni

Vigència:       Maig 2005 – Febrer 2006

Empresa/Administració finançadora:       Departament de Universitats, Recerca i Societat de la Informació  (DURSI) de la Generalitat de Catalunya

Entitats participants:       InCom-UAB

Investigador responsable:       Dra. Anna CLUA i Dra. Mercè DÍEZ

Investigadors participants:       5

 

 

Títol del contracte/projecte:       Les polítiques d’ajudes a la premsa a Europa

Tipus de contracte:       Conveni

Vigència:       Octubre 2004 – Desembre 2006

Vigència (2a etapa)       Gener 2009 – Desembre 2009

Empresa/Administració finançadora:       Secretaria de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

Entitats participants:       InCom-UAB

Investigador responsable:       Dra. Isabel FERNÁNDEZ ALONSO

Investigadors participants:       2

 

Títol del contracte/projecte:       Informe de la comunicació a Catalunya 2003-2004

Tipus de contracte:       Conveni

Vigència:       Abril 2003 – Març 2005

Empresa/Administració finançadora:       Generalitat de Catalunya; Gas Natural SDG

Entitats participants:       InCom-UAB

Investigador responsable:       Dra. Maria COROMINAS PIULATS

Investigadors participants:       36

 

 

 

Títol del contracte/projecte:       Informe de la comunicació a Catalunya 2001-2002

Tipus de contracte:       Conveni

Vigència:       Juny 2000 – Març 2003

Empresa/Administració finançadora:       Generalitat de Catalunya; Gas Natural SDG

Entitats participants:       InCom-UAB

Investigador responsable:       Dra. Maria COROMINAS PIULATS

Investigadors participants:       36

 

Contribucions a congressos

 

 

Títol:       Las emisiones de TV3 fuera de Catalunya (2004- 2014): una década de búsqueda infructuosa de un espacio audiovisual en catalán

Autors:       BLASCO GIL, José Joaquín y Guimerà i Orts, Josep Àngel

Tipus de participació:       Comunicació

Congrés:       Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad del País Vasco

Publicació:       No

Lloc de celebració:       Bilbao

Data:       28 de novembre de 2014

 

 

Títol:       El pluralismo en los órganos de gobierno y de control del audiovisual público en Cataluña 2007-2012

Autors:       BLASCO GIL, José Joaquín

Tipus de participació:       Comunicació

Congrés:       VIII Congreso Internacional ULEPICC. Comunicación, Políticas e Industria, organitzat per ULEPICC; Universidad Nacional de Quilmes; Maestría en Industrias Culturales; IAMCR

Publicació:       No

Lloc de celebració:       Buenos Aires (Argentina)

Data:       10-12 de juliol de 2013

 

 

Títol:       The public broadcasting system under pressure

Autors:       BLASCO GIL, José Joaquín

Tipus de participació:       Ponència

Congrés:       Seminari “Journalism within the crisis”, organitzat per Euromedia Research Group i Universitat de Lleida

Publicació:       No

Lloc de celebració:       Barcelona

Data:       3 de maig de 2013

 

 

Títol:       La definición del pluralismo y su aplicación a la misión de servicio público en la regulación de las televisiones públicas estatal y autonómicas (2012)

Autors:       DÍEZ, Mercè, José Joaquín BLASCO GIL i Marta CIVIL I SERRA

Tipus de participació:       Comunicació

Congrés:       IV Congreso Nacional de ULEPICC – España

Publicació:       Text en procés d’avaluació de revista científica

Lloc de celebració:       Castelló de la Plana

Data:       14-16 de novembre de 2012

 

 

Títol:       La regularización de las emisiones de televisión autonómica fuera de la comunidad de origen: el caso de Cataluña

Autors:       GUIMERÀ I ORTS, Josep Àngel i José Joaquín BLASCO GIL

Tipus de participació:       Comunicació

Congrés:       IV Congreso Nacional de ULEPICC – España

Publicació:       Text en procés d’avaluació de revista científica

Lloc de celebració:       Castelló de la Plana

Data:       14-16 de novembre de 2012

 

 

Títol:       Televisión pública autonómica y políticas de comunicación en España (1998 - 2012): de la eclosión digital a su declive inducido

Autors:       GUIMERÀ I ORTS, Josep Àngel i José Joaquín BLASCO GIL

Tipus de participació:       Comunicació

Congrés:       II Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad “Crisis y políticas. La radiotelevisión pública en el punto de mira”

Publicació:       No

Lloc de celebració:       Bilbao

Data:       4 i 5 d’octubre de 2012

 

 

Títol:       The Government of Spain’s Policies on Public Media (2004-2010)

Autor:       BLASCO GIL, José Joaquín

Tipus de participació:       Comunicació

Congrés:       RIPE@2010 Conference. Public Service Media Afther the Recession

Publicació:       No

Lloc de celebració:       Londres

Data:       8-11 de setembre de 2010

 

 

Títol:       Els ajuts a la premsa a Espanya i a Catalunya. Prioritat de la qüestió lingüística en un model allunyat de l'entorn europeu

Autor:       BLASCO GIL, José Joaquín

Tipus de participació:       Conferència (convidat)

Congrés:       Conferència Internacional sobre premsa i multilingüisme a la Unió Europea

Publicació:       No

Lloc de celebració:       Barcelona

Data:       15 i 16 de maig de 2009

 

 

Títol:       Policies of subventions to press written in minority languages in Europe: the case of the Spanish autonomous communities (2007)

Autor:       BLASCO GIL, José Joaquín

Tipus de participació:       Comunicació

Congrés:       2a Conferència de la European Communication Research and Education Association (ECREA)

Publicació:       No

Lloc de celebració:       Barcelona

Data:       25-28 de novembre de 2008

 

 

Títol:       Políticas de implantación de la TDT en Europa: los casos de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania

Autors:       FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; María CAPURRO, Julián SANMARTÍN NAVARRO, José Joaquín BLASCO GIL

Tipus de participació:       Conferència

Congrés:       IV Foro UCAM Internacional de Televisión Digital Terrestre

Publicació:       Sí, consta a l’apartat de publicacions

Lloc de celebració:       Múrcia

Data:       18-20 de maig de 2008

 

 

Títol:       Press Subventions in Europe in 2006. Categories, Funding Provided and Assignation Systems

Autors:       FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; José Joaquín BLASCO GIL

Tipus de participació:       Ponència

Congrés:       Simposi Internacional “Press Subsidies in Europe: Development, Pluralism and Transparency”

Publicació:       Sí, consta a l’apartat de publicacions

Lloc de celebració:       Barcelona

Data:       19 i 20 de juny de 2006

Experiència en organització d’activitats d’I D (organització de congressos, seminaris, jornades, etc.)

 

 

Títol:        Simposi Internacional “Press Subsidies in Europe: Development, Pluralism and Transparency”

Tipus d’activitat:       Comitè Organitzador

Àmbit:       Internacional

Data:       2006

 

 

Títol:       III Congrés de la Ràdio a Catalunya

Tipus d’activitat:       Secretaria Tècnica

Àmbit:       Catalunya

Data:       2006

 

 

Títol:       II Congrés de la Ràdio a Catalunya

Tipus d’activitat:       Secretaria Tècnica

Àmbit:       Catalunya

Data:       2003

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
26/02/2004Llicenciatura en Ciències de la ComunicacióUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...