Ballarin Garoña, Josep Manel
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

2009-...     UNIVERSITAT DE BARCELONA. Facultat de Pedagogia i Formació del professorat. Assignatures impartides:   Planificació i gestió docent (2012-...), Didàctica de la Llengua II (2010-2011) Didàctica de les Habilitats Comunicatives (2010- 2012) Iniciació a la Didàctica de la Llengua (2010-2011)

2006-…     UNIVERSITAT RAMON LLULL. Facultat de Turisme Sant Ignasi. Vicedegà Acadèmic i d'investigació. (2012-...). Assignatures impartides:  Spanish Culture & Tourism (2006-...) Comunicació (2008-...) 

2006-...  RESIDENCIA GENT GRAN SIBELIUS, SL. CEO i director tècnic.

1995-…  UNIVERSITAT RAMON LLULL. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l’Esport Blanquerna.    Cordinador de l’Àrea de llengua, literatura i les seves didàctiques (2006-08)    Assignatures impartides:  "Didàctica de la segona llengua i la llengua estrangera" (2011-...),  "Ensenyament i aprenentatge de les llengües" (2010-...) "Habilitats docents comunicatives" (2009-...) "Llengua estrangera i la seva didàctica II" (2008-09) “Didàctica i recursos per a l’ensenyament de la llengua oral en l’etapa d’Educació Infantil” (2002-09)  “Aprenentatge del llenguatge escrit” (estudis de logopèdia, 2005-09) “Escoltar, Parlar, llegir  i escriure a l’aula” (2004-09) “Treball lingüístic amb alumnes immigrants” (2006-09) “ El joc a l’àrea de llengua” (2006-08) “Parlem i ensenyem a parlar” (2004-05) "Noves tecnologies aplicades a l’àrea de llengua” (2003-04) “Espanyol per a estrangers” (2002-03) “Practicum” (1995-2002) “Desenvolupament d’Habilitats Lingüístiques” (1995-03) “Taller de llengua” (2004-05)  “Llengua i Literatura Catalanes” (1995-02)  “Didàctica de la Segona Llengua” (2001-02, 2004-11)  “Literatura Infantil” (1996-97)  “Expressió escrita” (1996-97)  “Didàctica de l’ortografia” (1996-97)   Professor dels Postgraus:    “Postgrau en Especialistes en Llengües Estrangeres” en l’assignatura de Practicum. (1998-99)  “Postgrado Modelos y métodos de renovación Pedagógica” (1996)   Professor dels cursos d’estiu:   “Ensenyar llengües estrangeres. Tot un repte” (30 h.) (1994-2010) “Recursos i tècniques aplicables a l’ensenyament d’una llengua estrangera” (15 h.) (1994-2002) "Jocs preventius i estimuladors del llenguatge oral per a Educació Infantil”  (15h)  (2005-2008) " L’anglès a Secundària” (10h) impartit a l’Escola d’Estiu de Mallorca, l’any 2003.   

INVESTIGACIÓ   Investigador del grup de recerca: “Identitat i Diàleg Intercultural” de la Universitat Ramon Llull. ( 2003-...)

Títol del proojecte contracte: Les compentències interculturals en els centres residencials per a gent gran (2012-...)

Títol del projecte/contracte:  La percepció de l'alteritat a la Mediterrània (2009-12)

Títol del projecte/contracte: Towards a Trialogue in Curricula. European Identity and Cultural Pluralism: Judaism, Christianity and Islam in  European Curricula

Títol del projecte/contracte: Una mirada sobre les dones magrebines immigrades: prejudicis, estereotips i discriminacions. La seva detecció, reducció i eliminació.

Títol del projecte/contracte: Implicacions ètiques de l'organització dels centres escolars amb població immigrada Títol del projecte/contracte: Campanya d'escolarització a Erfoud (Errachidia, Marroc)

Títol del projecte/contracte: Ètica i convivencia amb l’alumnat magribí. Guia per a professorat de secundària                         * Investigador del grup de recerca: “Evolució de la transmissió lingüística” de la Universitat de Barcelona. ( 2006-09)  

Títol del projecte/contracte: La transmissió de la llengua en famílies lingüísticament mixtes. Entitat que subvenciona: I D del Ministerio de Educación y Ciencia.              

Investigador dels grups de recerca: “Psicologia profunda i Antropologia”,  “Persona i Comunitat” de la Universitat  Ramon Llull. (2001-03)                            

Línies de recerca: Sociolingüística, Planificació Lingüística, Didàctica i  adquisició de segones llengües, llengües en contacte i immigració.  També sóc membre de l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana” de l'IEC.   

1997-99  UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA. Facultat d’Humanitats.Professor - consultor de  Llengua Catalana.  

1995-2006  ESCOLA SANT IGNASI DE SARRIÀ. Professor de Llengua i Literatura Catalanes a l'ESO i al Batxillerat. Tutor de 1r. de Batxillerat  

1995-01   GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament d’Educació (SEDEC).  Professor dels mòduls de Llengua Catalana de nivell 1 i 2 per a professorat de Secundària.            

1995-96  UNIVERSITAT DE BARCELONA.  Facultat de Filologia. Professor substitut de l’assignatura “Introducció a la Lingüística”.  

1993-94   ESCOLA LESTONNAC. (Barcelona). Professor especialista en Llengua Catalana a primària i secundària.

1991-92  ESCOLA SANT MARC. (Barcelona). Professor–tutor de Primària i Secundària de Llengua Catalana, Castellana i Història.  

1990-91  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).  Professor de Llengua Espanyola en el Curs d'Accés per a majors  de 25 anys. 

1989-90    CENTRE FERT.  Cap d'Estudis de BUP i COU.  

1988-89   I.E.S."PRÍNCEP DE GIRONA". (Barcelona). Professor de suport de Llengua i Literatura Catalanes i de Llengua Castellana .  

1989-95   ESCOLA VIROLAI. (Barcelona). Professor de Llengua Catalana, Llengua Castellana i de Literatura Catalana a COU en els cursos d'estiu.                           

Experiència internacional

Untitled

1999    UNIVERSIDAD  PONTIFICIA  BOLIVARIANA ( Medellín, COLOMBIA).  Professor del Màster: “Recursos i  tècniques aplicables a l’ensenyament de l’anglès”  (Juliol/Agost)  

1999   INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE LIEGEOIS SAINT CROIX (ISELL) (Liége), BÈLGICA) Professor del Curs: L’ensenyament de segones llengües en un  context multilingüe. (març)  

1996   UNIVERSIDAD CATÓLICA DE  LA PAZ (BOLÍVIA). Professor del  Postgrau en “Modelos y métodos de renovación pedagógica” He impartit el bloc: Didàctica de la llengua. L’educació bilingüe: recursos i tècniques aplicables en l’ensenyament d’una segona llengua”.  (Novembre)  

1994-95  INDIANA UNIVERSITY. (Bloomington, USA). Professor Associat de Catalan Literature, Spanish Culture i Spanish Conversation en el Departament d'Espanyol i  Portuguès.  

1992-93  UNIVERSITY OF WALES. (Cardiff, REGNE UNIT). Professor substitut de Llengua Catalana i col·laborador com a becari Erasmus del Departament d'Estudis Hispànics.          

Premis

Untitled

BEQUES I AJUTS:

Finalitat: BECA A LA INVESTIGACIÓ LINGÜÍSTICA Entitat finançadora: MINISTERI DE CULTURA DEL GOVERN D’ANDORRA Durada: AGOST 2003 – DESEMBRE 2004 Institució: DEPARTAMENT DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL MINISTERI DE CULTURA D’ANDORRA  (ANDORRA  LA VELLA, ANDORRA)

Finalitat: PROGRAMA ERASMUS  (TEACHING STAFF MOBILITY)   Entitat finançadora: UNIÓ EUROPEA   Durada: MARÇ 1999   Institució: INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE LIEGEOIS SAINT CROIX (ISELL) (LIÉGE, BÈLGICA)    

Finalitat: PROGRAMA INTERCAMPUS/E. AL (PROGRAMA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL) Entitat finançadora: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES   Durada: JULIOL- AGOST 1999 Institució: UNIVERSIDAD PONTIFICA BOLIVARIANA (MEDELLÍN, COLOMBIA)    

Finalitat: BECA DE POSTGRAU I INTERCANVI UNIVERSITARI   Entitat finançadora: INDIANA UNIVERSITY (BLOOMINGTON, USA)   Durada: 1994-95 (2 SEMESTRES)   Institució: INDIANA UNIVERSITY (BLOOMINGTON, USA)

Finalitat: INTERCANVI UNIVERSITARI. BECA ERASMUS-LINGUA. Entitat finançadora: UNIÓ EUROPEA   Durada: 1993  (1 SEMESTRE)   Institució: UNIVERSITY OF WALES (CARDIFF, REGNE UNIT)

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

2012-... Responsable acadèmic i de recerca de la Facultat de Turisme Sant Ignasi.

2006-... CEO de Residència Gent Gran Sibelius, SL

2010-... Coordinador de les assignatures de "Ensenyament i aprenentatge de llengües" i "Didàctica de la Segona   

            llengua i les llengües estrangeres"

2006-08 Coordinador de l’Àrea de llengua, literatura i les seves didàctiques de la Facultat de            

            Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna.

1989-90 Cap d'Estudis de BUP i COU. Centre FERT.

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
30/10/2008Direcció de centres residencials Universitat Ramon Llull
14/02/2004Doctor en Linguistica i ComunicacioUniversitat De Barcelona
30/06/1995Master in Applied Linguistics
04/07/1991Diplomatura de Professorat d'EGB. Ciències Humanes Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...