Buscà Safont Tria, Bernat
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

PUBLICACIONS

• Moras G., Buscà B., Peña J., Rodríguez S., Vallejo L., Tous-Fajardo J., Mujika I. (2008). A comparative study between serve mode and speed and its effectiveness in a high-level volleyball tournament. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48, 1, 31-36.

• Buscà, B., Riera, J., Garcia-Sevilla, Ll. (2010). Diseño de un nuevo test para evaluar las aptitudes cognitivas en el deporte. Estudio de fiabilidad y validez. Revista de Psicología del Deporte, 19, 277-290.

• Buscà, B., De Blas, X. (2010). Validez de un nuevo dispositivo de bajo coste para medir la velocidad de desplazamiento de un pres de banca utilizando Chronojump. Efdeportes.com, 14, 1-9.

• Buscà, B., Moras, G.; Seirul•lo, F.; Cabot, J.(2011). Children’s time production for concurrent nontemporal motor tasks. Perceptual and Motor Skills, 112, 151-160.

• Buscà, B., Font, A. (2011). A low-cost contact system to assess load displacement velocity in a resistance training machine. Journal of Sports Science and Medicine, 10, 472-477.

• Buscà, B.; Febrer, J. (2012). Lucha temporal entre el bloqueador central y el colocador en el voleibol de alto nivel. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 12 (46), 313-327.

• Buscà, B., Font, A. (2011) Un sistema de contacto de bajo coste para evaluar la velocidad de desplazamiento de la carga en una màquina para el entrenamiento con sobrecargas. GE-Standard, 19/09/2011. ge-s.com/a/1348.

• Buscà, B., Moras, G., Peña, J., Jiménez-Rodríguez, S. (2012). The influence of serve characteristics on performance in men’s and women’s high-standard beach volleyball. Journal of Sports Sciences, 30 (3), 269-276.

• Hileno, R.; Buscà, B. (2012). Herramienta observacional para analizar la cobertura defensiva en voleibol. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 12, 47, 557-570.

• Buscà B., Alique, D., Salas, C., Hileno, R. (2012). Specific short-sprint assessment for beach volley defensive actions. Medicine and Science in Sport and Exercise, 44 (5), 403.

• Morales, J., Garcia, V., Garcia-Masó, X, Salvà, P. Escobar, R., Buscà, B. (2013). Heart rate variability and anxiety in judo athletes. International Journal of sports Medicine, 34, 144-151.

• Peña, J., Guerra, J., Buscà, B., Serra, N. (2013). Which skills better predict winning and losing in high-level men’s volleyball. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(9), 2487-2493.

• Morales, J., Álamo, JM., García-Massó, X., Buscà, B., López, JL., Serra-Añó, P., González, LM. (2014). Use of heart rate variability in monitoring stress and recovery in judo athletes. Journal of Strength and Conditioning Research. 28, 1896-1905.

• Morales, J., Buscà, B., Solana-Tramunt, M., Miró, A. (2015). Acute effects of jaw clenching using a customized mouthguard on anaerobic ability and ventilatory flows. Human Movement Science. 44, 270-276.

• Buscà, B., Alique, D., Salas, C., Hileno, R., Peña, J., Morales, J., Bantulà, J. (2015). Relationship between agility and jump ability in amateur beach volleyball male players. International Journal of Performance Analysis in Sport. 15, 1102-1113.

• Buscà, B., Morales J., Solana-Tramunt, M., Miró, A., García, M. (in press). Effects of jaw clenching while wearing a customized bite-aligning mouthpiece on strength in healthy young men. Journal of Strength and Conditioning Research.

 

ENTRENAMENT ESPORTIU

• Entrenador d’atletisme del Centre Atlètic Laietània de Mataró en tasques de promoció en categories infantil i cadet (del 1991 al 1992).

• Entrenador de l’equip sènior masculí de voleibol del Club Esportiu Universitari de Barcelona - C.E.U. - INEFC - Barcelona (del 1995 al 1997).

• Entrenador col•laborador al Grup d'Alt Rendiment de Voleibol de la Residència J. Blume. Federació Catalana de Voleibol (temporada 94-95).

• Preparador físic i responsable de l'Àrea Informàtica de Sport Evolució - Centre d'Entrenament Físicoesportiu (de 1997 fins el 2001). Havent intervingut en l'entrenament dels següents esportistes: Pedro Martínez de la Rosa (Pilot de Fòrmula 1) Marc Colomer (Pilot de Trial) Antonio García (Pilot d'Automòbils F-3000) Oriol Servià (Pilot Fòrmula CART) Dani Garcia (Jugador de bàsquet ACB del TAU-Vitòria) Salvador Cañellas (Pilot de Ral.lis) Jugadors de futbol de Segona Divisió B (Àlex Delmàs, CF Premià; Álvaro Pelegero, CE L’Hospitalet). Regatistes Olímpics Federación Española de Vela (Fernando León, José Mª Van der Ploeg, Natàlia Via Dufresne, Luis Martínez, Domingo Manrique, Rafael Trujillo).

• Preparador físic de la Concentración Nacional Individual de Vela al CAR de Múrcia. Federación Española de Vela (novembre del 2000).

• Entrenador de l’equip sènior masculí de voleibol de l’A.E Boet Mataró (temporada 2002-2003).

• Seleccionador català juvenil de vòlei platja als campionats d’Espanya 2002 Federació Catalana de Voleibol (juliol 2002).

• Entrenador adjunt de la Selecció Espanyola de vòlei platja femenina (Grup de Barcelona). Real Federación Española de Voleibol (estiu 2002).

• Preparador de suport del Grup de Vòlei platja femení de World Tour de Gerard Moras (temporada 2003-2004).

• Entrenador i director esportiu de l’Esportista de Copa del Món i Olímpic de Skeleton (Federación Española de Deportes de Hielo), Ander Mirambell (del 2007 fins a l’actualitat).

• Preparador físic de jugadors de vòlei platja de nivell Circuit català i espanyol (del 2003 fins a l’actualitat).

• Preparador Físic del Grup de Skeleton de Barcelona (CAR de Sant Cugat) de la Federación Española de Deportes de Hielo (del 2011 fins a l’actualitat). 

 

GESTIÓ TÈCNICA ESPORTIVA

• Director del Comitè Tècnic de Voleibol del Consell Esportiu del Maresme (període 95-99).

• Director tècnic del Programa de Promoció del Voleibol als Municipis (Pla 2001). Federació Catalana de Voleibol (període 1997-1999).

• Director tècnic del V i VI Campus d'Estiu de Voleibol de Manacor. Delegació d’Esports de l’Ajuntament de Manacor (anys 1997-1998).

• Director del Programa de Tecnificació Esportiva a Catalunya de Voleibol. Federació Catalana de Voleibol i Direcció General de l'Esport. (temporada 98-99 i 99-00).

• Director de l'Escola Catalana d'Entrenadors de Voleibol de la Federació Catalana de Voleibol (període 1997-1999).

• Director tècnic i responsable de promoció i màrqueting de la Federació Catalana de Voleibol (anys 2003 i 2004).

• Coordinador del Servei d’Esports de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (del 2002 al 2004).

• Organitzador de la Jornada Esport Blanquerna. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (del 2005 fins a l’actualitat). 

• Participació en l’organització e l’Escola de Vòlei de la FIVB Beach Volley World Tour Barcelona 2008. Federació Catalana de Voleibol (maig 2008).

• Promotor i membre de l’equip organitzador del Beach Club Premià de vòlei platja (del 2007 fins l’actualitat). 

Experiència internacional

Untitled

• Entrenador de l'esportista olímpic de l'atleta de skeleton Ander Mirambell i representant d'aquest esport pel Comité Olímpico Español i la Federación Española de Deportes de Hielo als XXI Jocs Olímpics d'Hivern del 2010 (Vancouver , Canadà).

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

• Coordinador de Suport de la Llicenciatura de Ciències de l’AF i de l’Esport de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (del curs 2004-2005 fins a l’actualitat).

• Coordinador del Laboratori de Ciències de l’Esport de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (del 2006 fins a l’actualitat).

• Coordinador del Màster Oficial en AF, Salut i Entrenament Esportiu. Facultat de Psicologia, Ciències de l’educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. (del curs 2007-2008 fins a l’actualitat).

• Representant de la Universitat Ramon Llull en el grup de treball del reconeixement del crèdits entre CFGS d’Animació d’Activitats físicoesportives i la llicenciatura en CAFE creat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (any 2007).

• Membre de la Comissió de Postgraus i Màsters Oficials de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (del 2006 fins l’actualitat).

• Membre de la Comissió dels Nous Plans d’Estudis de Grau de CAFE de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (del 2007 fins l’actualitat).

• Representant de la Universitat Ramon Llull en el grup de treball del reconeixement del crèdits entre CFGS de Tècnic Superior de Futbol i la llicenciatura en CAFE creat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (any 2008).

• Coordinador de Segon Cicle del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (curs 2011-2012). 

Altres mèrits

Untitled

• Acreditació Professor Lector AQU Catalunya (2011). 

• Acreditació de Recerca AQU Catalunya (2015). 

• Títol d’Entrenador Nacional de Voleibol Nivell III. Federación Española de Voleibol (1996). 

• Títol d’Entrenador Internacional de Voleibol - Nivell FIVB-II. Féderation Internacionale du Volleyball (2002). 

• Certificat d’Aptitud Pedagògica (C.A.P.) Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (1995). 

• Curs de Direcció General d'Empreses cursat a la Escuela de Alta Dirección y Administración -EADA (2000). 

• Membre del consell extern de la revista Apunts d’Educació Física i Esport. Editada per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Indexada IN_RECS). 

• Revisor de les revistes indexades a ISI Thomson: Perceptual and Motor Skills, Biology of Sport, Journal of Sports Sciences, Kinesiology, International Journal of Performance Analysis in Sport, Revista de Psicología del Deporte, Learning and Individual Differences.

• Contracte de transferència tecnològica amb l’Empresa Medicópmex Ibérica S.L. per “Avaluació del efectes de l’electroestimulació sobre les dones amb osteoporosi. Utilització d’electroestimuladors COMPEX”. (anys 2006 i 2007). 

• Contracte de transferència tecnològica amb l’Empresa Medicópmex Ibérica S.L. per “Comprovació de la fiabilitat i la validesa dels paràmetres de mesura del dispoitiu Myotest per a CefarCompex”. (any 2008). 

• Model d’utilitat a Espanya nº 200901558(4) “Dispositivo para la medición de parámetros cinemáicos durante el uso de una màquina de musculación” atorgada per la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

• Seleccionat per participar en els Jeux du Grand Sud, celebrats a Toulouse (França) el juny de 1990, representant a la Federació Catalana d'Atletisme en la prova de 110 m.t..

• Resident a la Residència J.Blume de Barcelona (Centre d'Alt Rendiment) durant les temporades 90-91 i 91-92. Becat per la Federació Catalana d'Atletisme Atleta del Grup d'Alt Rendiment de Velocitat-Tanques dirigit per Ricard Vila.

• Guia i enllaç de l'atleta invident (C-1) Spasque Jokovic (Sèrbia) durant els IXns Jocs Paralímpics Barcelona'92 en la prova de 200 m.ll. • Campió de Catalunya (promeses) de 110 m. tanques el juliol de 1992.

• Finalista en Campionats d'Espanya Cadet i Junior en la prova de 60m. Tanques (període 89-92).

• Jugador de voleibol del C.E.U.-I.N.E.F de Barcelona de la 1ª Divisió Catalana del grup d'ascens a 1ª Divisió Nacional. (temporades 93-94 fins a 96-97).

• Seleccionat per participar en els Campionats d'Espanya Universitaris de Voleibol representant a la Universitat de Barcelona (anys 1994 i 1995).

• Campió de la Lliga Catalana de Voleibol (Edició 96) ,organitzada per la Federació Catalana de Voleibol, amb el C.E.U.-I.N.E.F.C. de Barcelona en la final disputada a Calella el 9 de juny de 1996.

• Fundador i Sots-director. (Revista Set Voleibol trimestral de voleibol d'àmbit espanyol). Publicats diversos articles i entrevistes. (del 2001 fins el 2004).

• Membre de les ONG: Metges Sense Fronteres (MSF), Intermón Oxfam, Amnistia Internacional i Fundació Campaner. • Membre de l’European College of Sports Sciences (ECSS).

• Membre del Consell Assessor de l’Observatori Català de l’Esport representant la Universitat Ramon Llull i la Fundació Blanquerna (any 2006-2007).

• Col•legiat al COPLEFC. 

• TRAM Recerca reconegut per l'AQU Catalunya (període 2006-2011).

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
10/02/2012Postgraduat en Farmacologia, Nutrició i Suplementació a l'EsportUniversitat De Barcelona
29/09/2005Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació (Secció Ciències de l'Educació)Universitat De Barcelona
28/07/1995Llicenciat en Educació FísicaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...