Buscà Safont Tria, Bernat
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

ENTRENAMENT ESPORTIU

• Entrenador d’atletisme del Centre Atlètic Laietània de Mataró en tasques de promoció en categories infantil i cadet (del 1991 al 1992).

• Entrenador de l’equip sènior masculí de voleibol del Club Esportiu Universitari de Barcelona - C.E.U. - INEFC - Barcelona (del 1995 al 1997).

• Entrenador col•laborador al Grup d'Alt Rendiment de Voleibol de la Residència J. Blume. Federació Catalana de Voleibol (temporada 94-95).

• Preparador físic i responsable de l'Àrea Informàtica de Sport Evolució - Centre d'Entrenament Físicoesportiu (de 1997 fins el 2001). Havent intervingut en l'entrenament dels següents esportistes: Pedro Martínez de la Rosa (Pilot de Fòrmula 1) Marc Colomer (Pilot de Trial) Antonio García (Pilot d'Automòbils F-3000) Oriol Servià (Pilot Fòrmula CART) Dani Garcia (Jugador de bàsquet ACB del TAU-Vitòria) Salvador Cañellas (Pilot de Ral.lis) Jugadors de futbol de Segona Divisió B (Àlex Delmàs, CF Premià; Álvaro Pelegero, CE L’Hospitalet). Regatistes Olímpics Federación Española de Vela (Fernando León, José Mª Van der Ploeg, Natàlia Via Dufresne, Luis Martínez, Domingo Manrique, Rafael Trujillo).

• Preparador físic de la Concentración Nacional Individual de Vela al CAR de Múrcia. Federación Española de Vela (novembre del 2000).

• Entrenador de l’equip sènior masculí de voleibol de l’A.E Boet Mataró (temporada 2002-2003).

• Seleccionador català juvenil de vòlei platja als campionats d’Espanya 2002 Federació Catalana de Voleibol (juliol 2002).

• Entrenador adjunt de la Selecció Espanyola de vòlei platja femenina (Grup de Barcelona). Real Federación Española de Voleibol (estiu 2002).

• Preparador de suport del Grup de Vòlei platja femení de World Tour de Gerard Moras (temporada 2003-2004).

• Entrenador i director esportiu de l’Esportista de Copa del Món i Olímpic de Skeleton (Federación Española de Deportes de Hielo), Ander Mirambell (del 2007 fins a l’actualitat).

• Preparador físic de jugadors de vòlei platja de nivell Circuit català i espanyol (del 2003 fins a l’actualitat).

• Preparador Físic del Grup de Skeleton de Barcelona (CAR de Sant Cugat) de la Federación Española de Deportes de Hielo (del 2011 fins a l’actualitat). 

 

GESTIÓ TÈCNICA ESPORTIVA

• Director del Comitè Tècnic de Voleibol del Consell Esportiu del Maresme (període 95-99).

• Director tècnic del Programa de Promoció del Voleibol als Municipis (Pla 2001). Federació Catalana de Voleibol (període 1997-1999).

• Director tècnic del V i VI Campus d'Estiu de Voleibol de Manacor. Delegació d’Esports de l’Ajuntament de Manacor (anys 1997-1998).

• Director del Programa de Tecnificació Esportiva a Catalunya de Voleibol. Federació Catalana de Voleibol i Direcció General de l'Esport. (temporada 98-99 i 99-00).

• Director de l'Escola Catalana d'Entrenadors de Voleibol de la Federació Catalana de Voleibol (període 1997-1999).

• Director tècnic i responsable de promoció i màrqueting de la Federació Catalana de Voleibol (anys 2003 i 2004).

• Coordinador del Servei d’Esports de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (del 2002 al 2004).

• Organitzador de la Jornada Esport Blanquerna. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (del 2005 fins a l’actualitat). 

• Participació en l’organització e l’Escola de Vòlei de la FIVB Beach Volley World Tour Barcelona 2008. Federació Catalana de Voleibol (maig 2008).

• Promotor i membre de l’equip organitzador del Beach Club Premià de vòlei platja (del 2007 fins l’actualitat). 

Experiència internacional

Untitled

• Entrenador de l'esportista olímpic de l'atleta de skeleton Ander Mirambell i representant d'aquest esport pel Comité Olímpico Español i la Federación Española de Deportes de Hielo als XXI Jocs Olímpics d'Hivern del 2010 (Vancouver , Canadà).

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

• Coordinador de Suport de la Llicenciatura de Ciències de l’AF i de l’Esport de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (del curs 2004-2005 fins a l’actualitat).

• Coordinador del Laboratori de Ciències de l’Esport de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (del 2006 fins a l’actualitat).

• Coordinador del Màster Oficial en AF, Salut i Entrenament Esportiu. Facultat de Psicologia, Ciències de l’educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. (del curs 2007-2008 fins a l’actualitat).

• Representant de la Universitat Ramon Llull en el grup de treball del reconeixement del crèdits entre CFGS d’Animació d’Activitats físicoesportives i la llicenciatura en CAFE creat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (any 2007).

• Membre de la Comissió de Postgraus i Màsters Oficials de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (del 2006 fins l’actualitat).

• Membre de la Comissió dels Nous Plans d’Estudis de Grau de CAFE de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (del 2007 fins l’actualitat).

• Representant de la Universitat Ramon Llull en el grup de treball del reconeixement del crèdits entre CFGS de Tècnic Superior de Futbol i la llicenciatura en CAFE creat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (any 2008).

• Coordinador de Segon Cicle del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull (curs 2011-2012). 

Altres mèrits

Untitled

CONSELLS ASSESSORS

• Membre del Consell Assessor de l’Observatori Català de l’Esport representant la Universitat Ramon Llull i la Fundació Blanquerna (any 2006-2007).

 

CONSELLS EDITORIALS

• Membre del consell extern de la revista Apunts d’Educació Física i Esport. Editada per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Indexada IN_RECS). 

· Membre del consell editorial de la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.

• Revisor de les revistes indexades a ISI Thomson: Perceptual and Motor Skills, Biology of Sport, Journal of Sports Sciences, Kinesiology, International Journal of Performance Analysis in Sport, Revista de Psicología del Deporte, Learning and Individual Differences, International Journal of Environmental Research and Public Health.

- Membre del consell de direcció de la revista Aloma. Psicologia, Educació i Esport (des del 2018).

 

PERTINENÇA A ASSOSCIACIONS

• Fundador i Sots-director. (Revista Set Voleibol trimestral de voleibol d'àmbit espanyol). Publicats diversos articles i entrevistes. (del 2001 fins el 2004).

• Membre de les ONG: Metges Sense Fronteres (MSF), Intermón Oxfam, Amnistia Internacional i Fundació Campaner.

• Membre de l’European College of Sports Sciences (ECSS).

• Col•legiat al COPLEFC. 

 

RECERCA

Acreditacions de recerca

• Acreditació Professor Lector AQU Catalunya (2011). 

• Acreditació de Recerca AQU Catalunya (2015). 

• TRAM Recerca reconegut per l'AQU Catalunya (període 2006-2011).

• TRAM Recerca reconegut per l'AQU Catalunya (període 2012-2017).

• Sol·licitud acreditació recerca avançada a l'AQU Catalunya (2021).

 

Publicacions

 

Libres i capítols de llibres

 • Buscà, B. Riera, J. (2012). Mesura de les aptituds cognitives a l’esport. Aproximació psicomètrica a la resolució. Madrid: Editorial Académica Española.

Articles en revistes

 • Moras G., Buscà B., Peña J., Rodríguez S., Vallejo L., Tous-Fajardo J., Mujika I. (2008).A comparative study between serve mode and speed and its effectiveness in a high-level volleyball tournament. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48, 1, 31-36.
 • Buscà, B., Riera, J., Garcia-Sevilla, Ll. (2010). Diseño de un nuevo test para evaluar las aptitudes cognitivas en el deporte. Estudio de fiabilidad y validez. Revista de Psicología del Deporte, 19, 277-290.
 • Buscà, B., De Blas, X. (2010). Validez de un nuevo dispositivo de bajo coste para medir la velocidad de desplazamiento de un pres de banca utilizando Chronojump. Efdeportes.com, 14, 1-9.
 • Buscà, B., Moras, G.; Seirul·lo, F.; Cabot, J.(2011). Children’s time production for concurrent nontemporal motor tasks. Perceptual and Motor Skills, 112, 151-160.
 • Buscà, B., Font, A. (2011). A low-cost contact system to assess load displacement velocity in a resistance training machine. Journal of Sports Science and Medicine, 10, 472-477.
 • Buscà, B.; Febrer, J. (2012). Lucha temporal entre el bloqueador central y el colocador en el voleibol de alto nivel. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 12 (46), 313-327.
 • Buscà, B., Font, A. (2011) Un sistema de contacto de bajo coste para evaluar la velocidad de desplazamiento de la carga en una màquina para el entrenamiento con sobrecargas. GE-Standard, 19/09/2011. ge-s.com/a/1348.
 • Buscà, B., Moras, G., Peña, J., Jiménez-Rodríguez, S. (2012). The influence of serve characteristics on performance in men’s and women’s high-standard beach volleyball. Journal of Sports Sciences, 30 (3), 269-276.
 • Hileno, R.; Buscà, B. (2012). Herramienta observacional para analizar la cobertura defensiva en voleibol. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 12, 47, 557-570.
 • Buscà B., Alique, D., Salas, C., Hileno, R. (2012). Specific short-sprint assessment for beach volley defensive actions. Medicine and Science in Sport and Exercise, 44 (5), 403.
 • Morales, J., Garcia, V., Garcia-Masó, X, Salvà, P. Escobar, R., Buscà, B. (2013). Heart rate variability and anxiety in judo athletes. International Journal of sports Medicine, 34, 144-151.
 • Peña, J., Guerra, J., Buscà, B., Serra, N. (2013). Which skills better predict winning and losing in high-level men’s volleyball. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(9), 2487-2493.
 • Morales, J., Álamo, JM., García-Massó, X., Buscà, B., López, JL., Serra-Añó, P., González, LM. (2014). Use of heart rate variability in monitoring stress and recovery in judo athletes. Journal of Strength and Conditioning Research. 28, 1896-1905.
 • Buscà, B., Morales J., Solana-Tramunt, M., Miró, A., García, M. (2015). Effects of jaw clenching while wearing a customized bite-aligning mouthpiece on strength in healthy young men. Journal of Strength and Conditioning Research. 30 (4), 1102-1110.
 • Morales, J., Buscà, B., Solana-Tramunt, M., Miró, A. (2015). Acute effects of jaw clenching using a customized mouthguard on anaerobic ability and ventilatory flows. Human Movement Science. 44, 270-276.
 • Buscà, B., Alique, D., Salas, C., Hileno, R., Peña, J., Morales, J., Bantulà, J. (2015). Relationship between agility and jump ability in amateur beach volleyball male players. International Journal of Performance Analysis in Sport. 15, 1102-1113.
 • Peña, J., Moreno-Doutres, D., Coma, J., Cook, M., Buscà, B. (2018) Anthropometric and fitness profile of high-level basketball, handball and volleyball players. Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 11(1), 30-35
 • Buscà. B., Quintana, M., Padullés, JM. (2016). High-speed cameras in sport and exercise: Practical applications in sports training and performance analysis. Aloma. Revista de Psicologia, Educació i Esport. 34 (2), 13-23.
 • Peña, J., Moreno-Doutres, D., Borràs, X., Altarriba, A., Baiget, E., Caparrós, A., Busca, B. (2017). Patellar Tendinopathy in Team Sports: Preventive Exercises. Strength & Conditioning Journal39(3), 20-30.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Montalvo, A. M., & Peña, J. (2020). Muscle activation in suspension training: a systematic review. Sports biomechanics19(1), 55-75.
 • Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Rey-Abella, F., Buscà, B., Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2018). Asimetrías neuromusculares entre miembros inferiores en jugadores de hockey sobre patines.[Lower limb neuromuscular asymmetry in roller hockey players]. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte14(54), 358-373.
 • Fort-Vanmeerhaeghe, A., Bishop, C., Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Vicens-Bordas, J., & Gonzalo-Skok, O. (2020). Inter-limb asymmetries are associated with decrements in physical performance in youth elite team sports athletes. Plos one15(3), e0229440.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Morales, J., Solana-Tramunt, M., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Rey-Abella, F., Bantulà, J., Pena, J. (2019). Muscle activity of Bulgarian squat. Effects of additional vibration, suspension and unstable surface. PloS one14(8).
 • Solana-Tramunt, M., Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Morales, J., Buscà, B., Nieto, A. (2019). Is Heart Rate Variablity a Suitable method For Monitoring The Effect Of A Training Session In Synchronized Swimming?: 164: Board# 2 May 29 9: 30 AM-11: 00 AM. Medicine & Science in Sports & Exercise51(6), 28.
 • Buscà, B., Quintana, M., Aguilera-Castells, J., Solana-Tramunt, M., Morales, J., Nieto, A. (2019). Effects of Video Feedback on Kicking Performance and Temporal Patterns in U-10 Soccer Players: 810: Board# 44 May 29 2: 00 PM-3: 30 PM. Medicine & Science in Sports & Exercise51(6), 199.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Peña, J., Solana-Tramunt, M., Morales, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A., & Nieto, A. (2019). Effects of Suspension Training and Unstable Surface on the Lower Limb. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(6). 957-957.
 • Arboix-Alió, J., Buscā, B., Aguilera-Castells, J. (2019). Competitive balance using Accumulated Points Difference method in male and female roller hockey leagues. Journal of Physical Education and Sports, 19 (2), 1200-1204.
 • Hileno, R., García-de-Alcaraz, A., Buscà, B., Salas, C., Camerino, O. (2018). What are the most widely used and effective attack coverage systems in men’s volleyball?. Journal of human kinetics62(1), 111-121.
 • Busca, B., Moreno-Doutres, D., Pena, J., Morales, J., Solana-Tramunt, M., Aguilera-Castells, J. (2018). Effects of jaw clenching wearing customized mouthguards on agility, power and vertical jump in male high-standard basketball players. Journal of Exercise Science & Fitness16(1), 5-11.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Peña, J., Fort Vanmeerhaeghe, A., Solana-Tramunt, M., & Morales Aznar, J. (2019). Suspended lunge exercise: assessment of forces in different positions and paces. Aloma, 2019, Vol. 37 (1).
 • Solana-Tramunt, M., Morales, J., Buscà, B., Carbonell, M., Rodríguez-Zamora, L. (2019). Heart-Rate Variability in Elite Synchronized Swimmers. International journal of sports physiology and performance14(4), 464-471.
 • Morales, J., Franchini, E., Garcia-Massó, X., Solana-Tramunt, M., Buscà, B., González, L. M. (2016). The work endurance recovery method for quantifying training loads in judo. International journal of sports physiology and performance11(7), 913-919.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Arboix-Alió, J., McEwan, G., Calleja-González, J., & Peña, J. (2020). Correlational data concerning body centre of mass acceleration, muscle activity, and forces exerted during a suspended lunge under different stability conditions in high-standard track and field athletes. Data in brief28, 104912.
 • Arboix Alió, J., Buscà, B., Aguilera Castells, J., Trabal Taña, G., & Sánchez López, M. J. (2020). Comparison of home advantage in men’s and women’s Portuguese roller hockey league. Cuadernos de Psicología del Deporte, 20(1), 181-189.
 • Solana-Tramunt, Buscà, B., M., Morales, J., , Miró, A., Aguilera-Castells, J. Arboix.Alió, J. (2020). Effects of wearing a jaw-repositioning intra-oral device in synchronized swimming athletes. International Journal of Sports Medicine, 41(12): 839-845.
 • Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Miró, A.,  Arboix.Alió, J. (2020). Influence of the Amount of Instability on the Leg Muscle Activity During a Loaded Free Barbell Half-SquatInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21):8046.
 • Arboix.Alió, J., Buscà, B., Busquets, A,, Aguilera-Castells, J. De Pablo, B., Motalvo, A., Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2020). Relationship between Inter-Limb Asymmetries and Physical Performance in Rink Hockey Players. Symmetry12(12), 2035.

Projectes de transferència tecnològica

• Contracte de transferència tecnològica amb l’Empresa Medicópmex Ibérica S.L. per “Avaluació del efectes de l’electroestimulació sobre les dones amb osteoporosi. Utilització d’electroestimuladors COMPEX”. (anys 2006 i 2007). 

• Contracte de transferència tecnològica amb l’Empresa Medicópmex Ibérica S.L. per “Comprovació de la fiabilitat i la validesa dels paràmetres de mesura del dispoitiu Myotest per a CefarCompex”. (any 2008). 

• Model d’utilitat a Espanya nº 200901558(4) “Dispositivo para la medición de parámetros cinemáicos durante el uso de una màquina de musculación” atorgada per la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

• Contracte de transferència amb el programa The Collider del MWC amb el projecte "IMPROVIBE. A new device for training under vibration conditions

• Patent de prioritat a Espanya número 202030652 "Sistema vibratorio para el entrenamiento en suspensión" atorgada per la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Projectes de recerca

Títol del projecte: Proposta d’anàlisi de la tàctica individual ofensiva en el futbol
Entitat finançadora: INEFC Barcelona. Generalitat de Catalunya Referència de la concessió: 1994/002
Import concedit: 2.404 €
Durada: des de/d’ 15/09/1994 fins a 15/07/1995 Investigador/a principal: Vicent Artero Traver
Títol del projecte: Predició de l’aprenentatge esportiu
Entitat finançadora: INEFC Barcelona. Generalitat de Catalunya Referència de la concessió: 1995/008
Import concedit: 4.808 €
Durada: des de/d’ 15/09/1995 fins a 15/07/1996 Investigador/a principal: Dr. Joan Riera Riera
Títol del projecte: Predició de l’aprenentatge esportiu
Entitat finançadora: INEFC Barcelona. Generalitat de Catalunya Referència de la concessió: 1996/004
Import concedit: 4.808 €
Durada: des de/d’ 15/09/1996 fins a 15/07/1997 Investigador/a principal: Dr. Joan Riera Riera
Títol del projecte: Avaluació de les aptituds bàsiques i funcionals rellevants en l'aprenentatge d'esports d'oposició
Entitat finançadora: INEFC Barcelona. Generalitat de Catalunya Referència de la concessió: 1997/007
Import concedit: 4.808 €
Durada: des de/d’ 15/09/1997 fins a 15/07/1998 Investigador/a principal: Dr. Joan Riera Riera
Títol del projecte: Estudi dels efectes aguts dels protectors bucals en el rendiment esportiu
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya Referència de la concessió: URL/R6/2014
Import concedit:10.188 €
Durada: des de/d’ 01/01/2014 fins a 31/12/2014 Investigador/a principal: Dr. Bernat Buscà
Títol del projecte: Formulación de un sistema de indicadores para la evaluación del reconocimiento del derecho del niño al juego
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Estatal de Fomento d ela Investigación científica y la Excelencia Técnica (I D) Referència de la concessió: EDU2014-52267-P
Import concedit: 31.000 €
Durada: des de/d’ 15/04/2015 fins a 15/04/2018 Investigador/a principal: Dr. Jaume Bantulà Janot
Títol del projecte: Cuantificación de la carga de los entrenamientos en suspensión: el lunge y sus variantes
Entitat finançadora: Miniesterio de Educación y Ciencia Referència de la concessió: BC 311327
Import concedit: 2.000,00 €
Durada: des de/d’ 30/03/2017 fins a 30/03/2018 Investigador/a principal: Dr. Bernat Buscà
Títol del projecte: Quantificació de la càrrega de l'entrenament en suspensió. Estudi del lunge i d'altres exercicis d'extremitats inferiors
Entitat finançadora: AGAUR Referència de la concessió: 2018 FI_B 00229
Import concedit: 21.146,88 €
Durada: des de/d’ 15/03/2018 fins a 15/03/2019 Investigador/a principal: Dr. Bernat Buscà
Títol del projecte: Quantificació de la càrrega de l'entrenament en suspensió. Estudi del lunge i d'altres exercicis d'extremitats inferiors
Entitat finançadora: AGAUR Referència de la concessió: 2018 FI_B 00229
Import concedit: 21.146,88 €
Durada: des de/d’ 15/03/2019 fins a 15/03/2020 Investigador/a principal: Dr. Bernat Buscà
Títol del projecte: Quantificació de la càrrega de l'entrenament en suspensió. Estudi del lunge i d'altres exercicis d'extremitats inferiors
Entitat finançadora: AGAUR Referència de la concessió: 2018 FI_B 00229
Import concedit: 21.146,88 €
Durada: des de/d’ 15/03/2019 fins a 15/03/2020 Investigador/a principal: Dr. Bernat Buscà
Títol del projecte: IMPROVIBE. A new device for training under vibration conditions
Entitat finançadora: The Collider. Mobile World Capital Referència de la concessió: MWC-Collider/2020-Health-4
Import concedit: 2.000 €
Durada: des de/d’ 15/07/2020 fins a 21/10/2020 Investigador/a principal: Dr. Bernat Buscà
Títol del projecte: Inclusió de la vibració mecànica i la inestabilitat en els mètodes contemporanis de l’entrenament de la força
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. Obra Social ‘la Caixa’ Referència de la concessió: URL/R11/2020
Import concedit: 13.000 €
Durada: des de/d’ 01/01/2020 fins a 31/12/2020 Investigador/a principal: Dr. Bernat Buscà

 Tesis doctorals dirigides

Directors: Dr. Bernat Buscà Safont-Tria
Títol del treball: Analysis of the service as a performance factor in high-level volleyball and beach volleyball
Data de lectura (dd/mm/aaaa): 25/09/2013
Nom del doctorand: Javier Peña López
Institució: Universitat de Vic
Directors: Dr. Bernat Buscà Safont-Tria
Títol del treball: Efectos de diversas modalidades de feedback en el aprendizaje de una tarea motora compleja en el fútbol
Data de lectura (dd/mm/aaaa): 19/07/2019
Nom del doctorand: Marc Quintana Recasens
Institució: Universitat Ramon Llull

 

Conferències i participació en congressos

Autors/res (per ordre de signatura): Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Arboix-Alió. J., Peña J., Fort-Vanmeerhaeghe, A.,
Títol: THE EFFECT ON MUSCLE ACTIVITY AND FORCES OF PERFORMING A BULGARIAN SQUAT UNDER STABLE, UNSTABLE AND SUSPENDED CONDITIONS
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Proceedings of the 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences (265)
Any: 2020 
ISBN/ISSN (si escau): 978-3-9818414-5 
Autors/res (per ordre de signatura): Miró, A.,Buscà, B., Peña J., Moreno-Doutres, D., Aguilera-Castells, J., Arboix-Alió, J., Morales, J., Solana-Tramunt, M.
Títol: Are mouthguard use responders consistent in diferent power tests among professional basketball players?
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Proceedings of the 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences (423)
Any: 2020 
ISBN/ISSN (si escau): 978-3-9818414-3-5 
Autors/res (per ordre de signatura): Aguilera-Castells, J, Buscà, B., Peña, J., Solana-Tramunt, M., Morales, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A, Nieto, A.
Títol: EFFECTS OF SUSPENSION TRAINING AND UNSTABLE SURFACE ON THE LOWER LIMB
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Medicine and Science in Sport and Exercise, 49 (5S) Suppl.  754
Any: 2019 
ISBN/ISSN (si escau): - 
Autors/res (per ordre de signatura): Buscà, B.,Quintana, M., Aguilera-Castells, J, Solana-Tramunt, M., Morales, J., Nieto, A.
Títol: Effects of vídeo feedback on kicking performance and temporal paterns in U-10 soccer players
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Medicine and Science in Sport and Exercise, 49 (5S) Suppl. 157
Any: 2019 
ISBN/ISSN (si escau): - 
Autors/res (per ordre de signatura): Solana-Tramunt, M., Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Morales, J., Buscà, B., Nieto, A.
Títol: Is heart rate variability a suitable method for monitoring the effect of a training session in synchronized swimming?
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Medicine and Science in Sport and Exercise, 49 (5S) Suppl. 21
Any: 2019 
ISBN/ISSN (si escau): - 
Autors/res (per ordre de signatura): Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Buscà, B, Sánchez-López, MJ, García-Eroles, L.
Títol: Influence of half-time score, match location and scoring first on match outcome in roller hockey
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Proceedings of the 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences (417)
Any: 2019 
ISBN/ISSN (si escau): 978-3-9818414-2-8 
Autors/res (per ordre de signatura): Aguilera-Castells, J, Buscà, B., Peña, J., Morelló, I., Vila, P., Pedraza, G., Riera, V., Arboix-Alió, J.
Títol: Acute effects of fatigue on makers of service performance in young tennis players
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Proceedings of the 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences (791)
Any: 2019 
ISBN/ISSN (si escau): 978-3-9818414-2-8 
Autors/res (per ordre de signatura): Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J, Buscà, B., Benet, A., Montalvo, A., Fort-Vanmeerhaeghe, A.
Títol: Relationship between unilateral jumping in the vertical, lateral and horizontal direction and change of direction performance in young elite female basketball players
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Proceedings of the 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences (695)
Any: 2018 
ISBN/ISSN (si escau): 978-3-9818414-2-8 
Autors/res (per ordre de signatura): Buscà, B., Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J, Mirada, S., Espasa, J., Casadevall, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A.
Títol: Intra- and inter-rater reliability of mysprint app for measuring speed performance in 30 meters
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Proceedings of the 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences (237)
Any: 2018 
ISBN/ISSN (si escau): 978-3-9818414-1-1 
Autors/res (per ordre de signatura): Aguilera-Castells, J, Peña, J., Solana-Tramunt, M., Morales, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Buscà, B.
Títol: Muscle activity and forces during traditional and suspended lunge
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Proceedings of the 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences (311)
Any: 2018 
ISBN/ISSN (si escau): 978-3-9818414-1-1 
Autors/res (per ordre de signatura): Fort-Vanmeerhaeghe, A., Aguilera-Castells, J., Buscà, B., De Blas, X., J, Montalvo, A.
Títol: Association between neuromuscular asymmetries and physical performance in youth sports team athletes
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Proceedings of the 6th NSCA International Conference: Linking sport science and application (243)
Any: 2018 
ISBN/ISSN (si escau): 978-3-9818414-1-1 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Solana-Tramunt, M., Morales, J. 
 Títol: The effect of static pasive stretching on reduction of glenohumeral internal rotation deficit  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Essen(Alemanya)Any: 2017 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Solana-Tramunt, M., Morales, J., Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Blanco, S. 
 Títol: The effect of static pasive stretching on reduction of glenohumeral internal rotation deficit  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 22th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Essen(Alemanya)Any: 2017 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Solana-Tramunt, M., Morales, J., Buscà B., Miró, A. 
 Títol: Effects Of using Custom-made Mouthpiece On Oral Air-flow Dynamics And Wingate Test Parameters  
 Tipus de contribució: Pòster 
 Congrés: 60th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine 
 Publicació: Medicine and Science in Sport and Exercise, 48 (5S) Suppl 1. 96 
 Lloc: Boston (Estats Units d’Amèrica)Any: 2016 
 Organisme/institució que l’organitza: American College of Sports Medicine (ACSM) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Buscà B., Morales, J., Solana-Tramunt, M., Peña, J., Moreno-Doutres, D., Casals, M. 
 Títol: Validity And Reliability Of A Repeated Defensive Movements Test For Beach Volleyball Players  
 Tipus de contribució: Pòster 
 Congrés: 60th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine 
 Publicació: Medicine and Science in Sport and Exercise, 48 (5S) Suppl 1.  98 
 Lloc: Boston (Estats Units d’Amèrica)Any: 2016 
 Organisme/institució que l’organitza: American College of Sports Medicine (ACSM) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Moreno, D., Peña, J., Fortet, J., Buscà, B. 
 Títol: Basketball games load measurement using commercial accelerometry  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 20th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 20th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Malmö (Suècia)Any: 2015 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Solana-Tramunt, M., Morales, J., Cabedo, J., Guerra-Balic, M., Buscà, B., Cumelles, Ll. 
 Títol: Lumbar joint position sense and lumbar range of movement test using electrogoniometer: Reliability study with active students and high level swimmers  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 20th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 20th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Malmö (Suècia)Any: 2015 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Peña, J., Moreno, D., García-Ramos, R., Buscà, B., Casals, M. 
 Títol: Warm-up for team sports: A descriptive review of studies and procedures  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 20th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 20th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Malmö (Suècia)Any: 2015 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Buscà, B., López-Llata, J., Peña, J., Moreno, D., Morales, J., Solana-Tramunt, M. 
 Títol: Activity profile of La Liga soccer players during a season  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 20th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 20th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Malmö (Suècia)Any: 2015 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Peña, J., Moreno, D., Buscà, B., Coma, J., Cook, M. 
 Títol: Comparative jumping performance profile in professional team sport athletes  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 19th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 19th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Amsterdam (Holanda)Any: 2014 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Buscà, B., Peña, J., Moreno, D., Morales, J. 
 Títol: Is jump ability related to specific short sprints in young female volleyball players?  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 19th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 19th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Amsterdam (Holanda)Any: 2014 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Hileno, R., Salas, C., Buscà, B. 
 Títol: Analysis of the attack tempo in different game-complex in high-standard men’s volleyball  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Barcelona (Catalunya)Any: 2013 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Bantulà, J., Buscà, B. 
 Títol: Taxonomic and comparative study of motor play. Homo ludens and transculturality  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Barcelona (Catalunya)Any: 2013 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Peña, J., Buscà, B., Moreno-Galcerán, D., Bauzá, J. 
 Títol: Effect of aerodynamic drag in the service speed of high-level men’s volleyball  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Barcelona (Catalunya)Any: 2013 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Buscà, B., Peña, J., Alique, D., Hileno, R., Salas, C., Morales, J., Bantulà, J. 
 Títol: Validity of a video-based junp assessment on the sand in beach volleyball  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Barcelona (Catalunya)Any: 2013 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Morales, J., Garcia, V., Buscà, B., Garcia-Masó, X., Álamo, J., González, LM. 
 Títol: Heart rate variability and precompetitive anxiety in judo  
 Tipus de contribució: Oral 
 Congrés: 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Publicació: Proceedings of the 18th Annual Congress of the European College of Sports Sciences 
 Lloc: Barcelona (Catalunya)Any: 2013 
 Organisme/institució que l’organitza: European College of Sports Sciences (ECSS) 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Hileno, R., Salas, C., Buscà B. 
 Títol: The influence of the attack tempo on the type of block in high-level men’s volleyball  
 Tipus de contribució: Comunicació 
 Congrés: 7th FIEP European Congress 
 Publicació: Book of Abstracts 7th FIEP European Congress  
 Lloc: Barcelona (Catalunya)Any: 2012 
 Organisme/institució que l’organitza: Fedération International d’Education Physique 
 Autors/ores (per ordre de signatura): Buscà B., Alique, D., Salas, C., Hileno, R. 
 Títol: Specific short-sprint assessment for beach volley defensive actions  
 Tipus de contribució: Pòster 
 Congrés: 56th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine 
 Publicació: Medicine and Science in Sport and Exercise, 44 (5) 
 Lloc: San Francisco (Estats Units d’Amèrica)Any: 2012 
 Organisme/institució que l’organitza: American College of Sports Medicine (ACSM) 

 

 

Altres

• Títol d’Entrenador Nacional de Voleibol Nivell III. Federación Española de Voleibol (1996). 

• Títol d’Entrenador Internacional de Voleibol - Nivell FIVB-II. Féderation Internacionale du Volleyball (2002). 

• Certificat d’Aptitud Pedagògica (C.A.P.) Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (1995). 

• Curs de Direcció General d'Empreses cursat a la Escuela de Alta Dirección y Administración -EADA (2000). 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
10/02/2012Postgraduat en Farmacologia, Nutrició i Suplementació a l'EsportUniversitat De Barcelona
29/09/2005Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació (Secció Ciències de l'Educació)Universitat De Barcelona
28/07/1995Llicenciat en Educació FísicaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...