Andres Valle, Ana
Perfil professional
Experiència professional

Psicòloga i doctora en Metodologia de les Ciències del Comportament.

Professora de les assignatures 'Fonaments del mètode científic: Estadística' i 'Mètodes de recerca: Dissenys experimentals i quasiexperimentals', professora de Seminari i tutora del Treball Fi de Grau al Grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Experiència docent en diversos programes de Màster i Doctorat.

Línies de recerca centrades en el disseny, validació i anàlisi de qüestionaris en els àmbits de la salut, més concretament en relació a l’alimentació, l’exercici físic i l’adquisició d’hàbits de vida saludables. Col·laboració amb diversos centres hospitalaris i institucions a nivell estatal i internacional.

Principals publicacions en revistes

Andrés, A., Castellano, Y., Fu, M., Feliu, A., Ballbè, M., Antón, L., Baena, A., Fernández, E., Martínez, C. (2018). Exploring individual and contextual factors contributing to tobacco  cessation  intervention  implementation. Addictive Behaviors.

Andrés, A., Gómez-Benito, J., Saldaña, C. (2007). The transtheoretical model and obesity: A bibliometric study. Scientometrics, 73, 289-301.

Andrés, A., Saldaña, C. (2014). Body dissatisfaction and dietary restraint influence binge eating behavior. Nutrition Research, 34, 944-950.

Andrés, A., Saldaña, C., Beeken, R. (2015). Assessment of processes of change for weight management in a UK sample. Obesity Facts, 8, 43–53.

Andrés, A., Saldaña, C., Gómez-Benito, J. (2009). Establishing the Stages and Processes of Change for Weight Loss by Consensus of Experts. Obesity, 17(9), 1717-1723.

Andrés, A., Saldaña, C., Mesa, J., Lecube, A. (2012). Psychometric evaluation of the IWQOL-Lite (Spanish version) when applied to a sample of obese patients awaiting bariatric surgery. Obesity Surgery, 5, 802-809.

Andrés, A., Oda-Montecinos, C., Saldaña, C. (2017). Eating behaviors in a male and female community sample: psychometric properties of the DEBQ. Terapia Psicológica, 35(2), 141-151.

Hinojosa-Alcalde, I., Andrés, A., Dydimus, F., Norman, L., Soler, S. (2020). Assessing Psychosocial Work Environments of Coaches in Spain and Their Relationships With Mental Health, Behavioral-Stress Symptoms, and Burnout. Sport Psychologist.

Lecube, A., Sánchez, E., Andrés, A., Saldaña, C., Morales, M.J., Calañas, A., Miñambres, I., Pellitero, S., Cordido, F., Bueno, M., Caixàs, A., Vilarrasa, N. on behalf of the Obesity Group of the Spanish Society of Endocrinology and Nutrition (GOSEEN). (2019). Assessing Motivational Stages and Processes of Change for Weight Management Around Bariatric Surgery: a Multicenter Study. Obesity Surgery.

Martinez, C., Castellano, Y., Andres, A., Fu, M., Anton, L., Ballbè, B., Fernández, P., Cabrera, S., Riccobene, A., Gavilan, E., Feliu, A., Baena, A., Margalef, M., Fernández, E. (2017). Factors associated with implementation of the 5A's smoking cessation model. Tobacco Induced Diseases, 15, 41. 

Oda-Montecinos, C., Saldaña, C., Beyle, C., Andrés, A., Moya-Vergara, R., Véliz-García, O. (2018) Body dissatisfaction and abnormal eating behaviors in a community sample of Chilean adults. Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, 9(1). 

Teixidor, C., Ventura, C., Andrés, A.   (2017). Traducción y análisis psicométrico del Weight Pressures in Sport-Female en versión española. Revista de Psicologia del Deporte 26(5), 135-140. 

 

Teixidor, C., Ventura, C., Andrés, A. (2020) Eating disorders symptoms in Spanish elite athletes: prevalence and sport-specific weight pressures. Frontiers in Psychology.

Teixidor-Batlle, C., Ventura, C., Reel, J.R., Andrés, A. (2020). Validation of a Spanish-Language Version of the Weight Pressures in Sport Scale for Male Athletes. Journal of Clinical Sport Psychology.

Varela, C., Andrés, A., Saldaña, C. (2019). The behavioral pathway model to overweight and obesity: coping strategies, eating behaviors and body mass index. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.

Vall-Roqué, H., Andrés, A., Saldaña, C. (2021). The impact of COVID-19 lockdown on social sites use, body image disturbances and self-esteem among adolescent and young women. Progress in Neuropharmacology & Biological Psychiatry.  

Vall-Roqué, H., Andrés, A., Saldaña, C. (in press). The impact of COVID-19 and lockdown on disordered eating and emotional distress among adolescents and young people in Spain. Behavioral Psychology. 

 

Llibres 

 

Andrés, A. (2009). Measuring academic research: how to undertake a bibliometric study. Oxford: Chandos Publishing. ISBN: 978 1 84334-528-2 (versió en paper), 978 1 78063-018-2 (eBook).

 

Andrés, A., Saldaña, C. (eds) (2013). A multidisciplinary approach to bariatric surgery. New York, Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-62618-594-4 (versió en paper), ISBN: 78-1-62618-646-0 (eBook). 

Experiència internacional

Untitled

Affiliate Academic a la University College London, Department of Epidemiology and Public Health, Health Behaviour Research Centre, Londres (UK). Període: març - juliol 2012.

 

 

Premis

Untitled

Premi extraordinari de doctorat. Universitat de Barcelona, Departament de Metodologia Ciències del Comportament. Any 2011.

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Coordinadora àrea de Mètodes, Facultat d Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Universitat Ramon Llull. Període octubre 2018-octubre 2020.
Altres mèrits

Reconeixement de dos trams de recerca AQU període 2007-2012 i 2013-2018.
Titulacions
Data
Titulació
Universitat
Doctorat Metodologia de les Ciències del ComportamentUniversitat De Barcelona
PsicologiaUniversitat De Barcelona
Diploma d'Estudis AvançatsUniversitat De Barcelona
Postgrau d'Iniciació a la Docència UniversitàriaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...