Anyó Sayol, Lluís
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull. Premi extraordinari. 2011

Llicenciat en Geografia i Història (Antropologia Cultural) per la Universitat de Barcelona. 1988

Professor Associat de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. (Curs 2008-09 a l’actualitat).

Docència en estudis de grau:

Teoria de la Comunicació Audiovisual [professor, assignatura del grau de cinema i televisió]. 4 crèdits ECTS. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 2010-11 a l’actualitat);

Introducció al Cinema i la Televisió [professor, assignatura dels graus de periodisme, cinema i televisió,  i publicitat i relacions públiques]. 6 crèdits ECTS. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 2009-10 a l’actualitat);

Narrativa multimèdia [professor, assignatura dels graus de periodisme, cinema i televisió,  i publicitat i relacions públiques]. 2 crètics ECTS. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 2008-09 a l’actualitat);

Teoria de la Informació i de la Comunicació. Diferències culturals [professor, assignatura dels graus de periodisme, cinema i televisió,  i publicitat i relacions públiques]. 1 crèdit ECTS (unitat formativa). Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 2008-09 a 2009-10);

Antropologia Cultural [professor, assignatura de les llicènciatures de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques]. 3 crèdits ECTS. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (cursos 1999-2000 a l’actualitat);

Informàtica [professor, assignatura de les llicènciatures de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques]. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 1995-96 a 2007-08);

 

Docència en estudis de postgrau:

"Interpretació, anàlisi i crítica cultural" [professor]. Matèria de 3 crèdits ECTS. Màster Universitari en Producció i comunicació cultural. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 2010-11 a l'actualitat);

"Llenguatges contemporanis: la pantalla global" [professor]. Matèria de 2 crèdits ECTS. Màster Universitari en Producció i comunicació cultural. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 2010-11 a l'actualitat);

"Consum cultural i estudis de públics" [professor]. Matèria de 3 crèdits ECTS. Màster Universitari en Producció i comunicació cultural. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 2010-11 a l'actualitat);

"Interpretació, anàlisi i crítica cultural" [professor]. Matèria de 3 crèdits ECTS. Màster Universitari en Producció i comunicació cultural. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 2010-11 a l'actualitat);

"Producció de videojocs" [professor]. Matèria de 2 crèdits ECTS. Màster Universitari en Producció i comunicació cultural. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (curs 2010-11 a l'actualitat);

“Polítiques culturals i interpretació de la cultura” [professor, bloc de 9h]. Postgrau en Producció i comunicació cultural. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (cursos 2002-03 a 2010-11);

“Públics i comunicació cultural” [professor bloc de 9h]. Postgrau en Producció i comunicació cultural. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (cursos 2002-03 a 2010-11);

“El sector multimèdia” [professor bloc de 9h]. Postgrau en Producció i comunicació cultural. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (cursos 2002-03 a 2010-11);

“Ciberespacio y espacio urbano” [professor, sessió de 3h]. Postgrau d’Estudis sobre la Cultura Visual. Departament de dibuix, Universitat de Barcelona (cursos 2002-03, i 2003-04);

Docència en altres tipus d'estudis:

El videojoc: cultura i plaer” [professor, sessió de 3h] Universitat Ramon Llull,  Universitat d’Estiu 2006;

Professor del curs “Introducció a Internet”. Programa de Formació Continuada per Professors de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (1998);

“Power Macintosh: més que una alternativa a Windows” [professor, curs de 30h]. Escola d’Estiu Blanquerna (Barcelona, 1995);

“Gestió d’informàció per l’educació: La bases de dades MS-ACCESS” [professor, curs de 15h]. Escola d’Estiu Blanquerna (Barcelona, 1994);

“Informàtica aplicada a la gestió d’empreses culturals” [professor, curs de 20h]. Gresca, Iniciatives Socio-Culturals (Barcelona, 1992-93);

“Informàtica aplicada a les ciències socials”, “Informàtica i investigació social” i “Informàtica aplicada a l’Antropologia Cultural” [professor, cursos de 40h cadascun]. Universitat de Barcelona (curs 1990-91);

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural [Director acadèmic]. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. (Curs 2011 a l'actualitat):

Grau de Cinema i Televisió [coordinador]. Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. (Curs 2008-09 a l’actualitat);

Postgrau en Producció i comunicació cultural [coordinador]. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (cursos 2002-03 a l’actualitat);

Servei d’informàtica de la Facultat de Comunicació Blanquerna [tècnic i coordinador], Universitat Ramon Llull (curs 1994-95 a 2008-09);

Operador d’informàtica de la Fundació Blanquerna (cursos 1992-93 i 1993-94);

I Congrés Internacional Film-Historia: Guerra, Cinema i Societat. [membre de l’equip organitzador]. Universitat de Barcelona (curs 1991-92);

I Congrés de Teatre Europeu. [membre de l’equip organitzador]. Institut Europeu d’Investigació Teatral. Barcelona (curs 1990-91);

Memòria i Projecte de Càtedra en Antropologia Econòmica, del Dr. Jesús Contreras [informatització dels arxius]. Universitat de Barcelona (curs 1989-90).

Altres mèrits

Untitled

Publicacions, comunicacions i documentals:

“El jugador implicado y su relato en los videojuegos. El caso de Espai8” [comunicació] VII International Conference on Communication and Reality. Breaking the Media Value Chain. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. (Barcelona, 13-14 de juny de 2013). [Publicat a ZILLES, K.; CUENCA, J.; ROM, J. Breaking the Media Value Chain. Barcelona: Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, 2013, pp. 295-305.

“Género y cultura global en el videojuego español” [article] Pasavento. Revista de estudios hispánicos, vol. I núm. 2 (Verano 2013), pp. 65-81.

“El jugador implicado entre dos mundos. Mecanismos de lo fantástico en los videojuegos” Visiones de lo fantástico en la cultura española contemporánea. I Congreso Internacional sobre lo fantástico en narrativa, teatro, cine, televisión, cómic y videojuegos. Universitat Autónoma de Barcelona. (Bellaterra, 19-21 de novembre de 2012).

“Experiencia fan en la cultura digital: el caso de Perdidos.” [comunicació, coautor amb Sandra González-Alcarcón] V Congrés Internacional Comunicació i realitat. La metamorfosi de l’espai mediàtic. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. (Barcelona, 22-23 de maig de 2009). [Publicat a Tripodos (2009), num. extra, vol. 1, pp. 407-414];

Innovación y capital de experiencia: el caso de Perdidos” [comunicació, amb Sandra González-Alcarcón] XXIII Congreso Internacional de Comunicación: Excelencia e innovación en la comunicación. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra. (Pamplona, 12-13 de febrero de 2009).

“Identidad y videojuego: aplicación de la Grid Group Cultural Theory a la etnografía virtual” [comunicació] XI Congreso de Antropología de las FAAEE. Retos teóricos y nuevas prácticas. (Donostia, 10-13 de septiembre de 2008).

“Conversaciones mundanas y cibersociedad. Un análisis del foro de un videojuego multijugador.” [ponència]. I Col.loqui Antropologia dels Carrers. Universitat de Barcelona – ICA. (Barcelona, febrer, 2008).

“Identitat estètica en la hipermodernitat. El cas de Cambio radical” [article, co-autor amb Josep Mª Rocamora]. Trípodos (2007), núm. 21 (especial Teleporqueria), pp. 119-125.

“Bedroom Culture” i “Records de Bàrtimer15, per Iarma” [textos] Exposició El Rey de la Casa. Adultos a los 10, niños a los 40. Palau de la Virreina. Ajuntament de Barcelona. (Barcelona, abril de 2007);

“El meu videojoc, la nostra comunitat: del consum a la identitat. Una aproximació metodològica a l’anàlisi de comunitats de videojugadors” [article]. Revista d’Etnologia de Catalunya (desembre, 2006), num. 29, pp. 172-4

“Conspiración en Espai 8. Etnografía virtual, videojuego y sublime tecnológico” [comunicació] III Congreso Online del observatorio de la cibersociedad: Conocimiento abierto, sociedad libre. Observatorio de la cibersociedad (http://www.cibersociedad.net, 20 de novembre – 3 de desembre de 2006).

http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=es&id=883

“¿Quién consume videojuegos? Los estilos de vida en contextos urbanos y el consumo de videojuegos” [comunicació] XXI Congreso Internacional de Comunicación: Los jóvenes y el nuevo escenario de la comunicación. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra. (Pamplona, 9-10 de novembre de 2006). [Publicat a http://www.unav.es/fcom/cicom/2006/es/grupostrabajo.htm; Publicat a Etayo, C.; Moreno, E. (et. al.) (Ed.) Los jóvenes y el nuevo escenario de la comunicación. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2008. pp. 281-294];

“Jugar amb tothom” [entrevista d’Albert Burjachs]. Nova Ciutat Vella (juny 2006), num. 78, p. 3;

“El meu videojoc, la societat de tots nosaltres. joc tecnologia i creació col.lectiva.” [comunicació] III Congrés Internacional Comunicació i realitat. La utopia digital en els mitjans de comunicació, dels discursos als fets, un balanç. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. (Barcelona, 20-21 de maig de 2005). [Publicat a Tripodos (2005), num. extra pp.  701-10];

“Il.lusions de comunitat: l'espai privat de la llar i l'espai mediat del ciberespai” [comunicació]. II Congrés Internacional Comunicació i Realitat: violència i mitjans de comunicació, recursos i discursos. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. (Barcelona 9-10 de maig de 2003). [Publicat a Tripodos (2003), num. extra, pp.167-178];

“Matrix” [article]. Nova Ciutat Vella (febrer 2003), num. 44, p. 2;

“Goffman online: el interaccionismo simbólico aplicado a la investigación de interacciones mediadas por ordenador” [comunicació]. VIII Congreso Nacional de Psicología Social. (Torremolinos, Málaga, 9-11 d’abril de 2003);

“Comunitat virtual i espai urbà. Una aproximació metodològica” [comunicació] IX Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español: Cultura y Política (Barcelona, 4-7 de setembre de 2002). [Publicat a les actes en cdrom]. També a I Congrés online del Observatorio para la Cibersociedad (9-22 de setembre de 2002). [Publicat a http://www.cibersociedad.net/congreso/comms/g09anyo.htm];

“Aprovechar al máximo los mínimos recursos. Seminario de creación y distribución de un boletín multimedia en la universidad”. [comunicació] Congrés UNIMAC 96 - Macintosh y Universidad. Universidad de Zaragoza, (1996) [publicat a les actes del congrès en cdrom];

“Actes del Congrés International Guerra, Cinema i Societat”. [llibre, co-editor] Film-Historia  (1993) vol. III num. 1-2;

“Teatre i sociologia: Rituals de la vida cotidiana.” [comunicació]. I Congress of European Theater (Barcelona, 26-30 de març de 1991);

“Festa popular i festa moderna: els vernissage en una perspectiva antropológica”. [comunicació]. International Congress of Popular Theater: Theater, Festival and Carnival, (Berga, 30 de març - 2 d’abril de 1991);

Samba Kubally. Una experiència d’alfabetització d’immigrants africans a Catalunya. [documental, ajudant de producció]. Centre de Vídeo de l’Estudi General de Girona. Universitat Autònoma de Barcelona a Girona (1990);

Sedeta Rock [documental, realitzador]. Servei de Joventut del districte de gràcia, Centre Cívic de la Sedeta, Ajuntament de Barcelona (Novembre-desembre de 1989);

“Barcelona moderna: Vernissage” [article] Formas Plásticas (1988), num. 27, pp. 42-43.

 

Beques:

Beques de col.laboració a l’Aula d’Informàtica de les facultats de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona (cursos 1990-91 i 1991-92).

 

Grups de recerca i altres associacions professionals i acadèmiques:

Cultura i audiovisual. [membre investigador]. Grup reconegut per la Universistat Ramon Llull. (2012 a l'actualitat).

GRECS Grup de recerca en exclusió i control socials [membre professor]. Grup consolidat. Universitat de Barcelona. (2011 a l'actualitat)

Institut Català d’Antropologia (ICA) [Soci] (1988 a l’actualitat);

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
28/10/2011Doctor en Comunicació AudiovisualUniversitat Ramon Llull
01/09/1988Llicenciat en Geografia i Història (Antropologia Cultural)Universitat De Barcelona

Carregant dades ...