Àvila Morera, Xavier
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Docència universitària

2013-2014: Mòdul L'activitat científica. L'activitat matemàtica. FPCEE-Blanquerna (URL)

2011-2014: Mòdul Ensenyament i Apenentatge de les Matemàtiques I. FPCEE-Blanquerna (URL)

2012-2014: Mòdul Ensenyament i Apenentatge de les Matemàtiques II. FPCEE-Blanquerna (URL)

2012-2014: Taller de Metodologia per a la Recerca FPCEE-Blanquerna (URL)

2012-2014: Mòdul: Treball de Fi de Grau. FPCEE-Blanquerna (URL)

2011-2012: Mòdul Pràcticum III. La pràctica professional al centre i a l'aula. FPCEE-Blanquerna (URL)

2010-2011: Assignatura Disseny d'Entorns d'Aprenentatge i Productes Multimèdia. FPCEE-Blanquerna (URL)

2009-2011  : Mòdul Processos i Contextos Educatius II. Gestió de la informació i TIC. FPCEE-Blanquerna (URL)

2004-2010: Assignatura Educació en Comunicació: els mitjans a l'aula. FPCEE-Blanquerna (URL)

1996-2009: Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació. FPCEE-Blanquerna (URL)

2003-2009: Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a l'Àrea de Llengua i Literatura. FPCEE-Blanquerna (URL)

1999-2003: Assignatura Televisió, mitjans de comunicació i educació. FPCEE-Blanquerna (URL)

1997-2005: Assignatura Formació Matemàtica. FPCEE-Blanquerna (URL)

1997-2008: Seminari-Practicum de Magisteri. FPCEE-Blanquerna (URL)

2000-2003: Mòdul Psicologia del consumidor i Noves Tecnologies dins el Postgrau de Publicitat Digital. FCC-Blanquerna (URL)

1990-1995: Mòdul Pràctiques d'Informàtica dins el postgrau de Documentació. Escola de Documentació Casp.

1993-1995: Mòdul Telemàtica dins el postgrau Noves Tecnologies per a la formació amb suport informàtic. FPCEE-Blanquerna (URL)

Recerca

1999-2014: Grup de recerca Pedagogia Social i TIC (PSITIC) de la FPCEE-Blanquerna (URL). Grup consolidat l'any 2009.

2012-2014: Grup de recerca "La cultura matemàtica de les persones". ICE Universitat Autònoma de Barcelona.

1987-1996: Grup de recerca pedagògica TIDOC-Projecte.

Gestió

1997-2014: Coordinació del Servei d'Orientació Pedagògica en l'ús de les TIC (SOPTIC). FPCEE-Blanquerna (URL)

2009-2013: Coordinació del Grau en Educació Primària. FPCEE-Blanquerna (URL)

1998-2000: Coordinació del 2n curs dels estudis de Magisteri. FPCEE-Blanquerna (URL)

Docència a l'escola

1987-1997: Professor d'EGB a l'Escola Projecte, de Barcelona

1983-1984: Professor de català a l'Escola Pirene, de Barcelona

Altres

1990-2007: Diversos cursos de formació sobre la integració de l'ús de les TIC a l'escola

2000-2003: Servei d'Orientació Personal (SOP). FPCEE-Blanquerna (URL)

1990-2007: Assessorament psicopedagògic en processos d'implementació de l'ús de les TIC a l'escola

1993-1998: Guió i realització del programa de ràdio "Calidoscopi", a Catalunya Ràdio

1995-1996: Creador i codirector de l'empresa NTIC "Espais Telemàtics, S.L.

1994-1995: Creador i codirector de l'empresa NTIC "Daucom, S.L.

Experiència internacional

  2002. Comitè organitzador del "II Congres Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i la Ciutadania: una visió crítica" 2004. Coordinadió del Simposium "El ordenador invisible",  al Congrés "Edutec 2004: Educar con Tecnologías, de lo excepcional a lo cotidiano"

Premis

  XIIè Premi d'Educació Josep Pallach (1990) amb el treball "Escola i Noves Tecnologies"

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

  2009-  ...  : Coordinació dels Estudis de Grau en Educació Primària a la FPCEE-Blanquerna (URL)  1998-  ...  : Coordinació del Servei d'Orientació Pedagògica en l'ús de les TIC (SOPTIC) a la FPCEE-Blanquerna (URL)1998-2000: Coordinació del segon curs de Magisteri a la FPCEE-Blanquerna (URL) (1998-2000)

Altres mèrits

Membre del Grup de Recerca en Pedagogía Social i Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (PSITIC), grup consolidat per la Generalitat de Catalunya amb el nº 482 (Resolució de 3 de juliol de 2009 de l'Agència per la Qualitat Universitària).   1998-2000: Coordinació i suport al disseny del campus virtual de Blanquerna bLink.   1990-1995: Testeig i suport al desenvolupament de programari divers: - Mailgraph: programari de gestió de BBS (Idealògic) - Spring: Sistema de PResentació d'INformació Gràfica (Ricardo del Rosal)   Elaboració del material curricular 'La llengua com a eina per al descobriment de l'Eix Mediterrani' seleccionat d'acord amb la resolució d'11 de juny de 1993, de convocatòria al concurs públic per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració de materials curriculars que desenvolupessin les aportacions de la tecnologia de la informació en el currículum de la nova ordenació del sistema educatiu, pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (Novembre 94)

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
26/03/2015Doctor en PedagogiaUniversitat Ramon Llull
16/07/2010Diploma d'Estudis Avançats (DEA)Universitat Ramon Llull
30/10/2000Llicenciat en PsicopedagogiaUniversitat Oberta De Catalunya
30/10/2000Especialista en assessorament curricularUniversitat Oberta De Catalunya
30/10/2000Especialista en orientació profesionalUniversitat Oberta De Catalunya
30/10/2000Especialista en atenció a la diversitatUniversitat Oberta De Catalunya
03/12/1985Diplomat en Professorat d'EGB (especialitat ciències)Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...