Arreola Garcia, Olga Viridiana
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 

SETEMBRE 2012- ACTUALITAT:

-Universitat Blanquerna, Ramon Llull. Professora  associada del Grau de Logopèdia

 

MAIG 2006 - 2015:

-Hospital Parc Taulí, Sabadell. Barcelona. Corporació Sociosanitària Albada. Equip de Logopèdia. Exploració, diagnòstic i rehabilitació  de pacients amb lesiones cerebrals: disfàgies, afàsies, disàrtries.

 

SETEMBRE 2006 - 2015:

-Contribució amb la Universitat Autònoma de Barcelona com a supervisora de pràctiques dels alumnes de Logopèdia.

 

OCTUBRE 2004 – DESEMBRE 2008:

Comitè interdisciplinar de pacients amb la malaltia d’Esclerosi Lateral Amiotròfica de l'Hospital de Sant Pau. Cooperació en la realització i interpretació dels estudis de videofluoroscòpia. 

SETEMBRE 2003 - ACTUALITAT :

-Hospital de Mataró.

-Unitat d’Exploracions Funcionals Digestives.

-Responsable de la Clínica de Disfàgia orofaríngia de l' Unitat de motilitat digestiva . Exploració, diagnòstic i rehabilitació de malalts amb disfàgies.

-Experta en la realització, interpretació i anàlisi quantitatiu d’estudis de la deglució per Videofluoroscòpia.

-Experta en la utilització sistema de interpretació diagnòstica i anàlisi quantitatiu de la videofluoroscòpia.        

- Laboratori d'investigació en  Disfàgia orofaríngia.

 

-Servei de Rehabilitació. Exploració, diagnòstic i rehabilitació de malalts amb afàsies i disàrtries.

 

GENER 1997 – MAIG 1999 :  Centre Privat d’ Educació Tanesque S.A. Mèxic. Departament de  Diagnòstic i  Departament de Serveis Clínics. Responsable de l’Àrea de Llenguatge. 

GENER 1993 - JUNY 1999 :  Secretaria de Salut del Govern de l’ Estat de Mèxic. Hospital d’ Especialitats de l’ Institut de Salut del Estat de Mèxic. Mòdul de Oftalmologia i Comunicació Humana a  Naucalpan, Estat de Mèxic. Departament de Comunicació Humana. Responsable Titular del Servei de Teràpia de Rehabilitació de Comunicació Humana.

-Tractament de: rehabilitació de problemes de parla, alteracions del llenguatge.

ESTUDI DE RECERCA  ACTUAL COM A INVESTIGADORA PRINCIPAL:

Randomized controlled trial to evaluate the effect of vitalstimtm in patients with chronic post-stroke oropharyngeal dysphagia.

ARTICLES I ABSTACTS  PUBLICATS:

- Sensitivity and specificity of the Eating Assessment Tool and the Volume-Viscosity Swallow Test for        clinical evaluation of oropharyngeal dysphagia. Rofes L, Arreola V, Mukherjee R, Clavé P.        Neurogastroenterol  Motil. 2014 Jun 9. doi: 10.1111/nmo.12382. In Press A IF:2.935

- The effects of a xanthan gum-based thickener on        the swallowing function of patients with        dysphagia.Rofes L, Arreola V, Mukherjee R, Swanson J, Clavé P. Aliment Pharmacol Ther. 2014        May;39(10):1169-79.        doi: 10.1111/ apt.12696. A IF:4.548

- Effect of oral piperine on the swallow response of patients with oropharyngeal dysphagia.Rofes L,        Arreola V, Martin A, Clavé P. J Gastroenterol. 2013 Dec 11. doi: 10.1007/s00535-013-0920-0. In Press.  AIF:3.788

- Effect of surface sensory and        motor electrical stimulation on chronic poststroke oropharyngeal        dysfunction.Rofes L, Arreola V, López I, Martin A, Sebastián M, Ciurana A, Clavé P. Neurogastroenterol        Motil. 2013 Nov;25 (11):888-e701. doi: 10.1111/nmo.12211. A IF:2.935

- Natural capsaicinoids improve swallow response in older patients        with oropharyngeal dysphagia.        Rofes        L, Arreola V, Martin A, Clavé P. Gut. 2013 Sep;62(9):1280-7. doi: 10.1136/gutjnl-2011-300753.        A IF:10.732

- Oropharyngeal dysphagia is a        risk factor for community-acquired pneumonia in the elderly.Almirall J,        Rofes L, Serra-Prat M, Icart R, Palomera E, Arreola V, Clavé P. Eur Respir J. 2013 Apr;41(4):923-8. doi:        10.1183/09031936.00019012. A IF:6.355

-Malnutrition as a complication of oropharyngeal dysphagia in specific clinical Situations. Silvia Carrión ; Maria Roca, Omar Ortega, Viridiana Arreola, Pere Clavé.  Eureopan Society for swallowing disorders. Dysphagia  2012.

- Prevalence of oropharyngeal dysphagia and impaired safety and efficacy of swallow in        independently living older persons.Serra-Prat M, Hinojosa G, López D, Juan M, Fabré E, Voss DS, Calvo        M, Marta V, Ribó L, Palomera E,        Arreola V, Clavé P. J Am Geriatr Soc. 2011 Jan;59(1):186-7. doi:        10.1111/j.1532-       5415.2010.03227.x. A IF:3.978

- Diagnosis and        management of oropharyngeal Dysphagia and its nutritional and respiratory        complications in the elderly. Rofes L, Arreola V, Almirall J, Cabré M, Campins L, García-Peris P, Speyer        R, Clavé P. Gastroenterol Res Pract. 2011. doi:pii: 818979. 10.1155/2011/818979. A IF:1.615

- ABST High prevalence of aspirations and delayed swallow response in older patients with community acquired pneumonia. Rofes L, Almirall J, Serra-Prat M, Icart R, Arreola V, Palomera E, Clavé P. Dysphagia 2011; 26: 477.

- ABST Transient receptor potential vanilloid 1 stimulation with capsaicinoids. Rofes L, Arreola V, Clavé P. Dysphagia 2011; 26: 432.

 

- ABST L’estimulació del transient receptor potential vanilloid 1 amb capsaïcinoids millora la deglució de pacients amb disfàgia orofaríngia Rofes L, Arreola V, Clavé P.. Suplements dels Annals de Medicina 2011; 94, supl. 1, S1-36.

- Pathophysiology of oropharyngeal dysphagia in the frail elderly. Rofes L, Arreola V, Romea M, Palomera        E, Almirall J, Cabré M, Serra-Prat M, Clavé P. Neurogastroenterol Motil. 2010 Aug;22(8):851-8, e230.        doi: 10.1111/j.1365-2982.2010.01521.x. A IF:2.935

-Avaluació videofluoroscòpica de l’efecte de la capsaïcina en pacients amb disfàgia orofaríngea. Rofes L, Clave P , Arreola V. Circ. Farm. 2010 vol. 68 núm. 4 - pàg. 154

-Disfagia orofaríngea. Calve P, Arreola V. Doyma GH Continuada 2010 

-Tractament de la disfàgia orofaríngia mediant estimulació de TRPVI.  Rofes L, Clavé P. Arreola V. Rev. Esp. Enferm Dig. 2009 101 (supl.1):1-18

- Accuracy of the volume-viscosity swallow test for clinical screening of oropharyngeal dysphagia        and aspiration. Clavé P, Arreola V, Romea M, Medina L, Palomera E, Serra-Prat M. Clin Nutr. 2008        Dec;27(6):806-15. doi: 10.1016/j.clnu.2008.06.011. A IF:3.298

-Diagnosis and treatment of functional oropharyngeal dysphagia. Features of interest to the disgestive surgeon.  P. Clavé , V. Arreola, M. Velasco, M. Quer,  JM. Castellvi et al. Cir Esp 2007 Aug; 82(2):62-76

-Abordatge clínic de la disfàgia orofaríngia:  diagnòstic i  tractament. M. Velasco, V. Arreola, P. Clavé, C. Puiggrós

-The effect of bolus viscosity on swallowing function in neurogenic dysphagia. P Clavé, M de Kraa, V Arreola et al. Aliment Pharmacol Ther. 2006 Nov 1;24(9):1385-94 Journal complitation 2006 Blacwell Publishing Ltd doi 10. 11 11 / j 1365-2036. 2006 03118.x Accepted 24 july 2006 

-Oral-pharyngeal dysphagia in the elderly  P. Clavé, A, Verdaguer, V. Arreola. Med Clin (Barc).2005;124(19):742-8

-Exploració Clínica de la Disfàgia Orofaríngia. En: Resum de Ponències de Primer Curs Intensiu Teòric- Pràctic de Disfàgia Orofaríngia,  V. Arreola Mataró 2004

Actualment soc investigadora principal i  col•laboro en  projectes d’investigació, sobre la deglució con són:

-211/U/2011. NCT01777672. Efecto de la estimulación sensorial aferente de l’orofaringe en la        respuesta de la deglución y en la i en la activación cortical en pacientes con ictus y disfàgia orofaringea. Ensayo Clínico. Entidad financiadora: Fundació La Marató de TV3. 2011-2014. IP:        Pere Clavé.

-Beca Fundació Agrupació Mutua 2011. Estudio clínico randomizado controlado para evaluar la        eficacia del aumento del estímulo sensorial como estrategia terapeútica para el tratamiento de        pacientes ancianos con disfagia orofaríngea. 2011-2014. IP: Pere Clavé.

- Estudio de la correlación entre las medidas de  presión lingual, registradas  con el  Iowa Oral performance Instrument,  y  las medidas obtenidas de la fuerza de la lengua,  calculadas en el estudio de videofluoroscopia, en ancianos con disfagia orofaríngea.

 

DARRERS CAPÍTOLS DE LLIBRES O GUIES:

-Capítol de llibre: Tratado de Neurogastroenterologia y Motilidad Digestiva.  ed Panamericana.

-Capítol de llibre: “The volume-viscosity swallow test (V-VST) for clinical screening of dysphagia and aspiration” Laia Rofes, Viridiana Arreola , Pere Clavé.

Nestlé Nutrition Institute Workshops Series Volume 72: Stepping Stones to Living Well with Dysphagia72nd Nestlé Nutrition Institute Workshop book.

-Capítol de llibre: "Valoració i Diagnòstic de la disfàgia en l’ancià", Llibre: Any gerontològic. Volum XXII, 2009, ambISBN 978-84-7429-396-8

-Capítol de llibre: Diagnòstic de la disfàgia orofaríngia a través de videofluoroscòpia i manometria faringoesofàgica. P. Clavé, MJ. Romea, V. Arreola. Manejo de la disfàgia i  aspiració, coordinadors Gabriel Jaume i Manuel Tomás. Salvat. 2007, pag 143- 150

-Capítol de llibre: “Disfàgia orofaríngia”.

Llibre Nutrició i Dietètica Clínica. 2ª edició  Jordi Salas-Salvado. Ed Elsevier-Masson. Capítol 57. P.Clavé, V. Arreola, I. Ferrero. Feb 2007

-Col•laboradora en el desenvolupament i  redacció de:

-Guia de diagnòstic i tractament nutricional i rehabilitador de la  Disfàgia orofaríngia

Editorial Glosa. Capítols:  2 “Fisiopatologia de la disfàgia orofaríngia”, 5 “Avaluació i diagnòstic de la disfàgia orofaríngia”, 9 “Cures bàsiques”,11 “Tractament rehabilitador”

- Col•laboradora como revisor extern per l’ Agencia de Informació, Avaluació i qualitat en Salut de Catalunya. Plà Director Socio-sanitario del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de: “Document de consens sobre el tractament rehabilitador posterior al traumatisme craneoencefàlic (TCE) a qualsevol edat”.  Barcelona  Agost 2010

-Guia de cures per a pacients amb dificultats per empassar. Nestle nutrition. Novembre 2008

-Guia de Mètode d’exploració clínica volum-viscositat (MECV-V) per la detecció de la disfàgia orofaríngia.  P. Clavé, V Arreola. Medical Nutrition Novartis Consumer Health. Desembre 2007

-Maneig de la disfàgia en les residencies geriàtriques. V. Arreola. Novartis Medical Nutrition.Desembre 2006

DARRERS  CURSOS I PONÈNCIAS  IMPARTIDES (2011-2015) . Es compte amb documentació de crsos impartits des de l'any 2004.

-Màster interuniversitario en trastorns de la comunicació i del llenguatge

Taller d'experts.  Casos de disfàgia i la seva rehabilitació. Universitat UAB

Barcelona, 13 Novembre, 2015

-Màster interuniversitario en trastorns de la comunicació i del llenguatge. Avaluació i rehabilitació de la deglució. Universitat UAB. Barcelona, 13 Novembre, 2015

-Curs castellano-manchego sobre disfàgia orofaríngia en l'ancià. Madrid, 17 Octubre, 2015

-5th ESSD Congres  "Swallowing disrorders from compensation to recovery". Presentació oral pòster: correlation between tongue pressure evaluated by the iowa oral performance instrument (iopi) and by videofluoroscopy in older patients with oropharyngeal dysphagia. Barcelona, 1 Octubre, 2015

-Diagnòstic de la disfàgia orofaríngia Curs precongreso " New approaches to neurogenic dysphagia"

Barcelona, 29 setembre, 2015

-4to.Congres del col•legi de logopedes de cataluya. Marcadors clínics en l'avaluació de la disfàgia.

Barcelona, 10juliol, 2015

-Casos pràctics en el malalt de Parkinson amb disfàgia per l'Associació Catalana de Parkinson

Barcelona ,Sede central Nestlé España,  19 Juny 2015

-Disfàgia orofaríngia. Actuació davant de pacients de residencia geriàtrica. Grup Espanyol de residencies geriàtriques  privades. València, 2015

-Congrés de la Societat catalana de Digestologia. Comunicació oral: el mentol millora la resposta motora orofaríngia en pacients amb disfàgia orofaríngia associada a malalties neurològiques i a l'envelliment. Girona, 31 gener 2015

-Disfàgia orofaríngia. Diagnòstic, tractament i intervenció. Hospital de Logronyo. Formació continuada. Logronyo, Juny 2014

-XVII Jornada de recerca Sanitària  el Maresme Estudi Clínic aleatoritzat controlat per avaluar l'eficàcia de l'augment de l'estímul sensorial com a estratègia terapèutica pel tractament de pacients amb disfàgia orofaríngia. Barcelona, Juny 2014

-Disfàgia orofaríngia. Actuació davant de pacients de residencia geriàtrica. Grup Espanyol de residencies geriàtriques  privades.  Madrid, Maig 2014

-Disfàgia orofaríngia per Infermeria. Hospital Parc Tauli. Formació continuada Sabadell, Abril 2014

-Curs d'especialització en neurolopèdia en la Disfàgia. Escola de patologia de Llenguatge Hospital de Sant Pau. Barcelona, Març, 2014

-Societat catalana de Digestologia. Utilització d'espessidors de midò modificat i goma xantana en pacients amb disfàgia. Lleida, Febrer 2014

-Disfàgia en els trastorns oromotors infantils Hospital Universitaria Vall d'Hebron. Barcelona, Juny 2013

-Curs Monogràfic de Demències, La disfàgia orofaríngia en pacients amb demència Hospital de Sant Pau. Escola de Patologia de  Llenguatge. Barcelona,  Maig 2012

-Màster en Neurologopèdia. Rehabilitació de la Disfàgia Orofaríngia. Hospital de Sant Pau. Escola de Patologia de  Llenguatge. Barcelona,  Març 2012

-VIII Congres Internacional de la Associació de Logopedes de Espanya. Comunicació Oral: Disfàgia, prevalença, exploració clínica i Videofluoroscòpia. Taller: “Rehabilitació de la disfàgia orofaríngia”. València, Novembre 2011

-V Curs Intensiu Teòric- Pràctic sobre Disfàgia Orofaríngia (6 punts formació continuada 1). Comunicació Oral:“Exploració Clínica Bedside”. Taller: “Diagnòstic de la Disfàgia Orofaríngia”. Taller: “Tractament rehabilitador de la  disfàgia orofaríngia”. Hospital de Mataró. Mataró, Octubre 2011

-Curs Monogràfic sobre Afàsia. “Intervenció  Logopèdica en els trastorns afàsics”.  Col•legi de Logopedes Comunitat Valenciana. València, Octubre 2011

-II Curso Internacional de Disfàgia orofaríngia.  Segond  International Course on Oropharyngeal Dysphagia. Comunicació Oral:“The V-VST. Accuracy of the volume-viscosity swallow test for clinical screening of dysphagia and aspiration”. Taller: “Practical session Bedside clinical assessment using the V-VST. Hospital de Mataró Mataró, Maig 2011

-Jornada teòrica i Pràctica: LA DISFÀGIA OROFARÍNGIA. Hogares MUNDET Barcelona,  Març 2011 

-Dysphagia Research Society 19th Annual meeting. Col•laboradora en el desenvolupament del treball: Pòster: “Prevalence of oropharyngeal Dysphagia and impaired safety and efficacy of swallow in indepently living older persons. San Antonio Texas, USA, Març 2011

-Màster en Neurologopèdia. Rehabilitació de la Disfàgia Orofaríngia. Hospital de Sant Pau. Escola de Patologia de Llenguatge. Barcelona,  Febrer 2011

-Sessió Formativa sobre: LA DISFÀGIA OROFARÍNGIA. Fundació Redòs de Sant Josep i Sant Pere. Sant Pere de Ribes, Febrer 2011

-II Curs teòric – Pràctic Disfàgia orofaríngia.  Fundació Hospital Provincial Castelló. Comunicació Oral: “Exploració logopèdica de la disfàgia orofaríngia. Funció del logopeda en el marc hospitalari. Castelló, Febrer 2011

-XX Congrés de la Societat Catalana de digestologia. XVI curs de formació en digestologia.  Col•laboradora en el desenvolupament del treball: “L’estimulació de TRPV1 amb capsaicinoids millora la deglució de pacients amb disfàgia orofaríngia.” Rofes L, Arreola V, Calvé P. Lleida, Gener 2011

 

 

 

 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
01/07/2014Màster en cronicitat i dependènciaEscola Universitària Del Maresme
01/06/2003Màster en Reorganització Funcional del Cervell
01/06/1993Llicenciada en Teràpia de Comunicació Humana (homologat pel Ministerioa Diplomada en Logopèdia)

Carregant dades ...