Aguilera Castells, Joan
Perfil professional
Experiència professional

 • Investigador en formació amb ajut per la contractació de personal investigador novell (FI, Generalitat de Catalunya i Fons Socials Europeus) (2018-2021).
 • Beca de colaboració universitària en el laboratori de Ciències de l'Esport a la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 2016-2017).
 • Ajudant d'investigació en el projecte Influència dels dispositius intrabucals en el rendiment esportiu. Sensorització i Innovació Tecnològica. Universitat Ramon Llull (2017). 
 • Preparador físic en el Projecte de Promoció i Control de la Condició Física dels Jugadors Seleccionables d'Hoquei Gel Espanyols de la Federación Española de Deportes de Hielo (2018-2019).
 • Preparador físic a la  preselecció del Projecte Olímpic de "Nuevos Talentos en Skeleton" de la Federación Española de Deportes de Hielo (2018).
 • Entrenador de força i condicionament de diferentes jugadores i jugadors de tenis i futbol (nivell Campionats Nacionals).
 • Entrenador de tennis a M&P Tennis (nivells iniciació, perfeccionament, competició i escola d'adults).
Experiència internacional

 • Suport a l'activitat docent del Dr. Vish Unnithan a la "University of the West of Scotland" a les sessions de "GPS: measurements in sport and exercise; Lab in VO2max measurements in sport and science and special populations: energy cost of walking in children with cerebral palsy".
 • Suport a l'activitat docent del professor Colin Brow a la "University of the West of Scotland" a la sessió "core stability practical".
 • Valoració de perfils de força en joves jugadors i jugadores d'hoquei herba amb el suport del "Head Coach" Kevin Watson a "Bellahouston Academy" (Glasgow, Escòcia).
Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Patents:

 • Patent Espanyola. Sistema Vibratorio para el entrenamiento en suspensión. Inventors: Bernat Buscà, Joan Aguilera-Castells, Javier Peña. Sol·licitut de patent nacional número 202030652 (any 2020). Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

 

Projectes de transferència del coneixement:

 • Programa "The Collider" del Mobile World Capital. IMPROVIBE: a new device for training under vibration conditions (2020).

Estades de recerca:

 • A la University of the West of Scotland (UWS) (Glasgow, Escòcia) del 5 de setembre del 2019 al 19 de desembre de 2019.

Publicacions revistes científiques:

 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Montalvo, A. M., & Peña, J. (2020). Muscle activation in suspension training: a systematic review. Sports biomechanics19(1), 55-75.
 • Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Rey-Abella, F., Buscà, B., Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2018). Asimetrías neuromusculares entre miembros inferiores en jugadores de hockey sobre patines.[Lower limb neuromuscular asymmetry in roller hockey players]. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte14(54), 358-373.
 • Fort-Vanmeerhaeghe, A., Bishop, C., Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Vicens-Bordas, J., & Gonzalo-Skok, O. (2020). Inter-limb asymmetries are associated with decrements in physical performance in youth elite team sports athletes. Plos One15(3), e0229440.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Morales, J., Solana-Tramunt, M., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Rey-Abella, F., Bantulà, J., Pena, J. (2019). Muscle activity of Bulgarian squat. Effects of additional vibration, suspension and unstable surface. Plos One14(8),e0221710
 • Solana-Tramunt, M., Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Morales, J., Buscà, B., Nieto, A. (2019). Is Heart Rate Variablity a Suitable method For Monitoring The Effect Of A Training Session In Synchronized Swimming?. Medicine & Science in Sports & Exercise51(6), 28.
 • Buscà, B., Quintana, M., Aguilera-Castells, J., Solana-Tramunt, M., Morales, J., Nieto, A. (2019). Effects of Video Feedback on Kicking Performance and Temporal Patterns in U-10 Soccer Players. Medicine & Science in Sports & Exercise51(6),199.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Peña, J., Solana-Tramunt, M., Morales, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A., & Nieto, A. (2019). Effects of Suspension Training and Unstable Surface on the Lower Limb. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(6). 957-957. 
 • Arboix-Alió, J., Buscā, B., Aguilera-Castells, J. (2019). Competitive balance using Accumulated Points Difference method in male and female roller hockey leagues. Journal of Physical Education and Sports, 19 (2), 1200-1204.
 • Busca, B., Moreno-Doutres, D., Pena, J., Morales, J., Solana-Tramunt, M., Aguilera-Castells, J. (2018). Effects of jaw clenching wearing customized mouthguards on agility, power and vertical jump in male high-standard basketball players. Journal of Exercise Science & Fitness16(1), 5-11.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Peña, J., Fort Vanmeerhaeghe, A., Solana-Tramunt, M., & Morales Aznar, J. (2019). Suspended lunge exercise: assessment of forces in different positions and paces. Aloma, 37(1), 57-64.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Arboix-Alió, J., McEwan, G., Calleja-González, J., & Peña, J. (2020). Correlational data concerning body centre of mass acceleration, muscle activity, and forces exerted during a suspended lunge under different stability conditions in high-standard track and field athletes. Data in brief28, 104912.
 • Arboix Alió, J., Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Trabal Taña, G., & Sánchez López, M. J. (2020). Comparison of home advantage in men’s and women’s Portuguese roller hockey league. Cuadernos de Psicología del Deporte, 20(1), 181-189.
 • Solana-Tramunt, M., Buscà, B., Morales, J., Miró, A., Aguilera-Castells, J., & Arboix-Alió, J. (2020). Effects of Wearing a Jaw-repositioning Intra-oral Device in Synchronized Swimming Athletes. International Journal of Sports Medicine41(12), 839-845.
 • Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Arboix-Alió, J., Miró, A., Fort-Vanmeerhaeghe, A., & Peña, J. (2020). Influence of the Amount of Instability on the Leg Muscle Activity During a Loaded Free Barbell Half-Squat. International Journal of Environmental Research and Public Health17(21), 8046.
 • Watson, K., Halperin, I., Aguilera-Castells, J., & Dello Iacono, A. (2020). A comparison between predetermined and self-selected approaches in resistance training: effects on power performance and psychological outcomes among elite youth athletes. PeerJ8, e10361. 
 • Arboix-Alió, J., Buscà, B., Sebastiani, E. M., Aguilera-Castells, J., Marcaida, S., Eroles, L. G., & López, M. J. S. (2020). Temporal trend of cardiorespiratory endurance in urban Catalan high school students over a 20 year period. PeerJ8, e10365.
 • Arboix-Alió, J., Buscà, B., Busquets, A., Aguilera-Castells, J., de Pablo, B., Montalvo, A. M., & Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2020). Relationship between Inter-Limb Asymmetries and Physical Performance in Rink Hockey Players. Symmetry12(12), 2035.
 • Arboix-Alió, J., Trabal, G., Valente-Dos-Santos, J., Aguilera-Castells, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A., & Buscà, B. (2021). The influence of contextual variables on individual set-pieces in elite rink hockey. International Journal of Performance Analysis in Sport, 21(3), 336-347.
 • Peña, J., Moreno-Doutres, D., Peña, I., Chulvi-Medrano, I., Ortegón, A., & Aguilera-Castells, J., Buscà, B. (2021). Predicting the Unknown and the Unknowable. Are Anthropometric Measures and Fitness Profile Associated with the Outcome of a Simulated CrossFit® Competition?. International Journal of Environmental Research and Public Health18(7), 3692.
 • Miró, A., Buscà, B., Aguilera-Castells, J., & Arboix-Alió, J. (2021). Acute Effects of Wearing Bite-Aligning Mouthguards on Muscular Strength, Power, Agility and Quickness in a Trained Population: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health18(13), 6933.
 • Arboix-Alió, J., Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Trabal, G., & Peña, J. (2021). Balance competitivo en las ligas europeas masculinas de hockey sobre patines. Apunts. Educación física y deportes3(145), 33-38.
 • Arboix-Alió, J., Bishop, C., Benet, A., Buscà, B., Aguilera-Castells, J., & Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2021). Assessing the magnitude and direction of asymmetry in unilateral jump and change of direction speed tasks in youth female team-sport athletes. Journal of Human Kinetics79(1), 15-27.
 • Arboix-Alió, J., Trabal, G., & Aguilera-Castells, J., Buscà. B. (2021). Analysis of the Individual Set-Pieces Influence on the Teams’ Ranking in Rink Hockey. Journal of Human Kinetics79(1), 229-236.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Arboix-Alió, J., Miró, A., Fort-Vanmeerhaeghe, A., & Peña, J. (2021). sEMG Activity in Superimposed Vibration on Suspended Supine Bridge and Hamstring Curl. Frontiers in physiology, 12, 712471.
 • Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Miró, A., Hileno, R., Trabal, G., & Peña, J. (2021). Situational variables in elite rink hockey: effect of match location, team level, scoring first and match status at halftime on the competitive outcome. International Journal of Performance Analysis in Sport, 1-15.
 • Miró, A., Buscà, B., Solana-Tramunt, M., Aguilera-Castells, J., Arboix-Alió, J., Vergnoux, F., & Arellano, R. (2021). Effects of wearing a customized bite-aligning mouthguard on powerful actions in highly trained swimmers. Journal of Exercise Science & Fitness, 19(4), 259-268.

 

Contribució a congressos:

 • Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Miró, A., & Buscà, B. (2021). Influence of individual set-pieces in rink hockey. III Jornada catalana de recerca en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Vic). Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Peña, J., Arboix-Alió, J., & Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2020). The effect on muscle activity and forces of performing a Bulgarian squat under stable, unstable and suspended conditions. European Congress of Sport Science: 25th Anniversary Congress (On-line). ECSS
 • Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Sánchez, MJ., & Garcia. (2019). Influence of half time score, match location and scoring first on match outcome in roller hockey. 24th Annual Congress of the European College of Sport Science (Prague). ECSS.
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Peña, J., Morelló, I., Vila, P., Pedraja, G., Riera, V., & Arboix-Alió, J. (2019). Acute effects of fatigue on markers of service performance in young tennis players. 24th Annual Congress of the European College of Sport Science (Prague). ECSS.
 • Aguilera-Castells, J., Arboix-Alió, J., Marcaida, M., Sánchez-López, MJ., & Garcia, L. (2019). Could academic achievement be an indicator of physical fitness in 6th year elementary education students?. 30th FIEP World Congress, 14th FIEP European Congress, 2n Congrés FIEP Catalunya. Sports, Physical Education and Performing. Arts as tools of social transformation (Barcelona).
 • Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Puigvert, J., Marcaida, S., Sánchez-López, MJ., & Garcia, L. (2019). Changes in Spanish adolescents' cardiorespiratory endurance in a period of 20 years (1998-2018). 30th FIEP World Congress, 14th FIEP European Congress, 2n Congrés FIEP Catalunya. Sports, Physical Education and Performing. Arts as tools of social transformation (Barcelona).
 • Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Benet, A., Montalvo, A., & Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2018). Relationship between unilateral jumpimg in the vertical, lateral and horitzontal direction and change of direction performance in young elite female basketball players. 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science (Dublin).ECSS.
 • Buscà, B., Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Miranda, S., Espasa, J., Casadevall, P., & Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2018). Intra- and Inter-rater reliability of my sprint app for measuring speed performance in 30 meters. 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science (Dublin). ECSS
 • Aguilera-Castells, J., Peña, J., Solana-Tramunt, M., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Morales, J., & Buscà, B. (2018). Muscle activity and forces during traditional and suspended lunge. 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science (Dublin). ECSS
 • Fort-Vanmeerhaeghe, A., Aguilera-Castells, J., de Blas-Foix, X., Buscà., & Montalvo, A. (2018). Association between neuromuscular asymmetries and physical performance in youth sports team athletes. 6th NSCA International Conference: Linking sport science and application (Madrid). NSCA
 • Aguilera-Castells, J., Buscà, B.,Fort-Vanmeerhaeghe, A., Solana-Tramunt, M., & Morales, J. (2017). Forces and positions in suspension lunge exercise. 22th Annual Congress of the European College of Sport Science (Essen). ECSS
 • Solana-Tramunt, M., Morales, J., Buscà, B., Aguilera-Castells, J., & Blanco, S. (2017). The effect of static passive stretching on reduction of glenohumeral internal rotation deficit: a pilot study. 22th Annual Congress of the European College of Sport Science (Essen). ECSS


Revisor de les revistes científiques:

 • RETOS: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)
Titulacions
Data
Titulació
Universitat
25/01/2022Doctor en Ciències de l'Educació i de l'EsportUniversitat Ramon Llull
28/07/2017Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i SalutUniversitat Ramon Llull
20/06/2016Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'EsportUniversitat Ramon Llull

Carregant dades ...