Sastre Freixa, Xavier
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Periodista, pedagog, consultor en Comunicació, poeta i rapsoda. Avui en dia exerceixo de professor associat a la Facultat de Comunicació Blanquerna des del 2007. Director (2010-2012) i redactor en cap (1999-2010) de la revista universitària Nova Ciutat Vella. Col·laborador ocasional de diferents diaris i revistes de caire social i cultural (La Vanguardia, Sapiens, Quaderns de les Idees, LeCool, Bravo!Girona) i documental (productora Arlet), al mateix temps que autor i maquetador de treballs pedagògics d'investigació, comunicació (Anuario de Psicología, Trípodos, Papers d'Estudis, Extensiones), publicitat (General Óptica) i branding (BT i La Vanguardia). Llicenciat en Ciències de l'Educació (1997) i Ciències de la Comunicació (1999), MU en Reporterisme Avançat i actualment doctorand de la tesi sobre la bretxa digital (2013-2019). A banda, també coordino un grup de poesia en directe des de fa tot just 20 anys a diversos locals del barri del Raval: Patadas a la luna (Carena, 2015) y Patadas a la cuna (Carena, 2019). Amb el grup d'investigació EIDOS acabem de publicar "Educación rota, cultura huérfana", dins Los nuevos escenarios de la cultura en la era digital (UOC, 2017), i recentment "La encrucijada de la educación en la era digital. El reto de las TIC en las escuelas", dins Entre selfies y whatsapps. Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada (Gedisa, 2018). Professor de profesors, alumne d'alumnes.


Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
01/09/2013Màster Universitari en Periodisme Avançat. ReporterismeUniversitat Ramon Llull
12/11/1999Llicenciatura de Periodisme Universitat Ramon Llull
23/09/1997Llicenciatura de Pedagogia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...