Ramis Assens, Anna
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Experiència Laboral

* Del curs escolar 1982/83 al 1988/89 vaig exercir la docència a diversos nivells de parvulari i de l’EGB a l'escola ACIS "Artur Martorell". El curs 1988/89 vaig assumir les tasques de direcció de l'etapa d'EGB a l'escola abans citada.

Del setembre de 1989 a l’agost del 2013 he treballat, com consultora pedagògica i membre del Departament Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

Dins del departament Pedagògic m’he dedicat, a promoure, organitzar i dur a terme iniciatives de formació permanent per als directius, professors i mestres de les escoles associades, generalment en tres vessants: cursos i jornades de formació, la preparació i difusió d'alguns documents, i l'assessorament directe a centres o persones.

Durant anys la meva tasca del Departament Pedagògic, ha estat força centrada en la preparació dels professionals docents per a la implantació de les diverses lleis educatives (LOGSE, LEC) a les noves etapes del sistema educatiu, sobretot Infantil i Primària (Com a entitat col·laboradora amb la Subdirecció General de Formació del Professorat del Departament d'Ensenyament).

He coordinat i promogut la formació de directius, mestres i educadores dels dos cicle de l’Educació Infantil. Especialment el cicle 0/3. Organitzant cursos, jornades, seminaris i elaborant documentació.

He impartit docència al Postgrau de Direcció i al Postgrau de Tutors reconeguts per la facultat de psicologia i Pedagogia Blanquerna de la URL

He coordinat (des del 1998) el programa “FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida“ que s’ha implantat a més de 150 escoles d’arreu de Catalunya, i on hi ha implicades més de 10.000 pares, mares i professors.

En el marc del meu treball he organitzat jornades, seminaris,cursos i he impartit molts cursos, seminaris i jornades de formació, conferències a mestres i professors i a pares i mares

 • Des de l’any 2008 formo part del equip del Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei, (Fundació Jaume Bofill), promovent i impartint cursos i formacions, participants en jornades catalanes i estatals, creant materials, formant part de l’equip seleccionador dels projectes subvencionats.
 • Des del curs 2007-2008 fins al 2103-2014 vaig estar representant de la FECC a la Plataforma d’Entitats cristianes amb els Immigrants.
 • Des del 2010 he estat al costat de les persones del Departament Socio-Educatiu de la FECC que portaven el programa Caixa Proinfancia, i al juny del 2013 ha participat a la Jornada formativa per a les escoles de la xarxa FECC-APSECC amb una ponència sobre la relació amb les famílies beneficiàries del programa.
 • Des del 2010 m’he enfocat a la formació de les famílies i al treball amb les escoles per a millora de la relació familia-escola tant a la FECC com enaltres entitats (Fundació Jaume Bofill),organitzacions i la mateixa administració:

http://www.youtube.com/watch?v=bDAs1ZYPkPw

 • Membre del seminari “Família, escola i èxit” de la Fundació Jaume Bofill 2012
 • Autora de la Guia 6-12 per a les dinamitzadores i dinamitzadors del programa “Créixer en família” del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya 2013

http://www20.gencat.cat/docs/bsf/01Departament/08Publicacions/Ambits tematics/Families/27creixerfamilia612/creixer_familia_6_12.pdf

 • Formadora dels dinamitzadors/es del programa “Créixer en família” del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya Formació presencial i formació online 2013

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.d4825f1176a317b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=1c2472fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1c2472fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES

 • Co-productora del programa de Ràdio Estel “Fill, filles, preguntes i respostes” de temàtica familiar-educativa
 • Coordinadora i col·laboradora habitual amb diversos articles de l’espai web familaiforum.net de la Fundació Claret. http://www.familiaforum.net/
 • Coordinadora de la publicació Butlletí “Família/Escola, acció compartida” http://www3.escolacristiana.org/butlletifeac/butlleti.php
 • Col·laboradora en el programa Famílies i Escola de de Xip.Tv i la FAPAES http://www.xiptv.cat/families-i-escola

http://www.xiptv.cat/families-i-escola/capitol/al-pare-i-la-mare-els-agrada-l-escola

http://www.youtube.com/watch?v=or2HpHS2W4E

 Actualment formo part de l'Equip de Titularitat que coordina els 8 centres educatius Pare Manyanet que la institució Fills de la Sagrada Família té a l'Estat Espanyol. La meva tasca de coordinació de la innovació pedagògica dels centres inclou tasques de disseny i estratègia, de formació i supervisió, i de coordinació d'equips humans.

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

 

 • El curs 1988/89 vaig assumir les tasques de direcció de l'etapa d'EGB a l'escola ACIS "Artur Martorell". 
 • Del setembre de 1989 a l’agost del 2013 he treballat, com consultora pedagògica i membre del Departament Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

 Durant anys la meva tasca del Departament Pedagògic, ha estat força centrada en la preparació dels professionals docents per a la implantació de les diverses lleis educatives (LOGSE, LEC) a les noves etapes del sistema educatiu, sobretot Infantil i Primària (Com a entitat col·laboradora amb la Subdirecció General de Formació del Professorat del Departament d'Ensenyament).

 He impartit docència al Postgrau de Direcció i al Postgrau de Tutors reconeguts per la facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, de la URL.

Vaig coordinar (des del 1998 al 2013) el programa “FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida“ que s’ha implantat a més de 150 escoles d’arreu de Catalunya, i on hi ha implicades més de 10.000 pares, mares i professors.

 • El curs 2013-2014 vaig portar la direcció, com a representant de la titularitat, del Centre de Joves  i Adults de l’ACIS. Un centre que integra dues UEC' s i tallers per a persones amb problemes de salut mental.
 •  Actualment formo part de l'Equip de Titularitat que coordina els 8 centres educatius Pare Manyanet que la institució Fills de la Sagrada Família té a l'Estat Espanyol. La meva tasca de coordinació de la innovació pedagògica dels centres inclou tasques de disseny i estratègia, de formació i supervisió, i de coordinació d'equips humans.
Altres mèrits

Untitled

 

 • Membre i secretaria el Jurat dels Premis Armengol Mir de la FECC (edicions entre 2010 i 2014)

 

 • Membre del Jurat dels Premis Baldiri i Reixach de la Fundació Lluís Carulla (edicions 2014, 2015)

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
Diplomatura en Professorat d'EGBUniversitat Ramon Llull
Llicenciada en pedagogiaUniversitat De Barcelona
Màster Formació de formadors en educació en valors i desenvolupament moralUniversitat De Barcelona
Postgrau Orientació i estratègies per al debat educatiu en context familiarUniversitat Autònoma De Barcelona
Máster Educació en Valors i CiutadaniaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...