Sala Torrent, Mireia
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Àmbit acadèmic i professional

Des de 1992     Fundadora i Directora de TRIVIUM, Institut de Neurociència Cognitiva Aplicada a l’Aprenentatge de Barcelona.

Des de 2010  Professora de la FPCEE Blanquerna-URL.

De 1999-2000  Docent en el Post-grau sobre “llenguatge i Educació. Estratègies metodològiques i recursos específics” sobre el    tema “El llenguatge escrit en les diferents etapes de l’ensenyament obligatori”. Organitzat dins el marc de formació continuada de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

De 1988-1992  Fundadora i membre del centre “ Inici ” dedicat a la rehabilitació logopèdica, la psicomotricitat i el treball psicopedagògic a Barcelona.

1986-1989    Logopeda itinerant i de reforç a l’escola Costa i Llobera de Barcelona. 

 

Recerca

2011    Projecte d’investigació: Adopción Internacional y Nacional: Famíla, educación y pertenencia: perspectivas interdisciplinares y comparativas. Projecte I D i; Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Direcció Dra. Diana Marre.

1993    Projecte d’investigació: Presbiacúsia: millora de l'audició en la gent d'edat avançada.  Programa  d'adaptació d'audífons i rehabilitació logopèdica. Entitats: TRIVIUM i Centre Audiològic LAIETANA.

1993    Projecte de recerca i d’intervenció: Interludi.  Programa d’atenció psicopedagògica i atenció familiar per a adolescents amb dèficits cognitius. Entitat: TRIVIUM.

1993    Projecte de recerca i d’intervenció: Joves. Programa d’atenció a adolescents amb fracàs escolar dirigit a afavorir les seves habilitats psicolingüístiques. Entitat: TRIVIUM.

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Des de 1992  Fundadora i Directora de TRIVIUM, Institut de Neurociència Cognitiva Aplicada a l’Aprenentatge de Barcelona.

Des de 2013  Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya

 

Altres mèrits

Untitled

    2012. Coordinadora en l’ elaboració dels protocols de detecció i actuació en la dislèxia des del  col•legi  de logopedes de Catalunya pel Departament d’Ensenyament.

      2012. Formadora en el curs per EAPs i CREDAs de Catalunya sobre trastorns d’aprenentatge.

2012. Formació a pares des de l'Institut Català d'adopció i Acolliment.

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
20/11/1990Postgrau en pertorbacions de llenguatge i audició. LogopèdiaUniversitat De Barcelona
20/11/1990Postgrau en pertorbacions del llenguatge i audició, LogopèdiaUniversitat De Barcelona
20/11/1990Postgrau en pertorbacions del llenguatge i l'audició, LogopèdiaUniversitat De Barcelona
14/09/1987LLicenciada en ciències de l'educacióUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...