Fort Van-Meerhaeghe, Azahara
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Empresa: Federació Catalana de Bàsquet. Càrrec: Preparació física de l’equip Sènior i Junior s.XXI (Residència Joaquim Blume). Període: 1/09/2008 fins avui, temporada 2012-13.

Empresa: Real Federación Española de Deportes de Invierno. Càrrec: Preparadora física i fisioterapeuta de l’equip espanyol d’esquí alpí. Període: 1/06/2005 a 1/05/2010.

Empresa: Consell Català de l’esport. Residencia Joaquim Blume. Càrrec:  Fisioterapeuta del centre d’alt rendiment esportiu Joaquim Blume. Període : 1/09/2006 a 1/07/2007.

Empresa: C.D. Terrassa Hoquei. Càrrec: Fisioterapeuta de l’equip de Divisió d’Honor C.D. Terrassa Hoquei herba noies. Període: Temporades 2004-2006.

 Publicacions científiques més rellevants

Fort Vanmeerhaeghe A, Romero Rodriguez D. Rol del sistema sensoriomotor en la estabilidad articular durante las actividades deportivas. Apunts Med Esport. 2012; In Press.

Sitjà Rabert M, Rigau Comas D, Fort Vanmeerhaeghe A, Roqué i Figuls M, Santoyo Medina C, Romero-Rodríguez D, Bonfill Cosp X. Efficacy of whole body vibration exercise in older people: A systematic review. Disability and Rehabilitation 2012; 34 (11):883-893.

Fort, A.; Romero, D.; Bagur, C.; Guerra, M. Effects of whole body vibration training on explosive strength and postural control in young female athletes. J Strength Cond Res. 2012 Apr; 26(4):926-36.

Fort Vanmeerhaeghe, A.; Sitjà Rabert, M; Romero Rodríguez, D.; Guerra Balic, M.; Bagur Calafat, C.; Girabent Farrés, M. y Lloret Riera, M. Efectos del entrenamiento vibratorio en personas físicamente activas: revisión sistemática. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 2011; 11 (43) : 619-649.

Sitjà Rabert M, Martinez Zapata MJ, Fort Vanmeerhaeghe A, Rey Abella F, Romero-Rodríguez D, Bonfill Cosp X. Whole body vibration for older persons: an open randomized, multicentre, parallel, clinical trial. BMC Geriatrics 2011, 11:89.

Sitjà Rabert M, Rigau Comas D, Fort Vanmeerhaeghe A, Roqué i Figuls M, Santoyo Medina C, Romero-Rodríguez D, Bonfill Cosp X. Whole-body vibration training for patients with neurodegenerative disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 2 (6).

Fort A, Romero D, Costa L, Bagur C, Lloret M, Montañola A. Diferències de l'estabilitat postural estàtica i dinàmica segons gènere i cama dominant. Apunts Med Esport 2009; 44(162): 74-81.

Fort  A, De Antolin P, Costa L, Massó N, Rueda L, Lloret M. Efectes d'un entrenament propioceptiu (TRAL) de tres  mesos  sobre el control postural en joves esportistes. Apunts Educació Física i Esport 2009; 95.

Fort A, Costa L, Montañola A, Romero D. Fiabilidad de una medida del control postural estático y dinámico de la extremidad inferior. KRONOS 2008; 7(14):3-10.

Fort A, Costa L, De Antolin P, Massó N. Efectes d'un entrenament propioceptiu sobre l'extremitat inferior en joves esportistes jugadors de voleibol. Apunts Med Esport 2008; 43(157):5-13.

Fort Vanmeerhaeghe A, Pujol Marzo M. Concepto actual del síndrome de dolor femororrotuliano en deportistas . Fisioteràpia 2007; 29: 214-222. 

 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
13/07/2010Doctorat en Ciències de l'Activitat Física i l'esportUniversitat Ramon Llull
12/12/2009Màster en “Alto Rendimiento Deportivo”Universidad Autónoma De Madrid
23/06/2004Diplomatura de Fisioteràpia Universitat Ramon Llull
18/06/2001Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'esportUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...