Duran Hortolà, Màrius
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

ACTIVITAT DOCENT

 • Graus i Diplomatures universitàries des de l'any 1993 fins a l'actualitat. Professor de l'àrea de Farmacologia impartint la docència d'aquesta assignatura en les titulacions d'Infermeria i Fisioteràpia a la URL. Des de l'any 2003, Professor de la matèria básica Química Aplicada a les titulacions de Nutrició Humana i Dietètica a la URL.

 • Llicenciatures: Professor colaborador de la assignatura Farmacocinètica a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. (Any 1997)

 • Máster Oficial Professor del módul de Farmacologia del Máster Oficial "Fisioterapia manual del aparato locomotor" de la Universidad de Alcalá de Henares.(Des de l'any 2008)

ÀMBITS D'INTERÉS La interrelació de la Farmacologia amb la Fisioteràpia i la Nutrició. Mètodes docents per afavorir l'aprenentatge de la Farmacologia i la Química. La gestió de la qualitat i de centres universitaris.

Experiència internacional

Untitled

ORGANISMES I XARXES INTERNACIONALS

 • Representació institucional de la Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-URL a ENPHE (European Network Physiotherapy Higher Education) des de l'any 1997 fins a l'any 2016.
 • Representació institucional dela Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-URL a DIETS  des de l'any 1997 fins a l'any 2016.

MOBILITAT

 • January 2010. Erasmus Mobility teaching in Belgium. Institut D'enseignement supérieur Parnasse Deux-Alice. "Pharmacology for physiotherapists".  

 • January 2011. Erasmus Mobility teaching in Lisbon. EsTeSL. "Pharmacology for physiotherapists".  

 • January 2012. Erasmus Mobility teaching in Lisbon. EsTeSL. "Pharmacology for physiotherapists".  

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

GESTIÓ INSTITUCIONAL  

 • Des del gener 2010 fins a l'agost 2016, Degà de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.  

 • Des de l’any 1998 fins l'any 2009 Director del centre Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

 • 1995 al 1997 Sots-director del centre Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull 1996 – 1997 Cap d’Estudis d’Infermeria i Fisioteràpia. Funcions de responsabilitat dels Caps de Departament. 1994 Secretari Acadèmic de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna.

GESTIÓ  DE LA QUALITAT

 • President de la Comissió d'evaluació de títols de Ciències de la Salut de la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). (2014)

 • Avaluador de programes de grau (Verifica) per la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). CER: Comissió de Ciències de la Salut.(Des de l'any 2008)

 • Avaluador de programes de postgraus/máster de l'Agència per a la Qualitat del sistema Universitari Català (AQU). (Any 2005).

ORGANISMES I XARXES NACIONALS

 • Membre de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioteràpia de España des de l'any 208 fins a l'any 2016.
 • Membre de la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Fisioteràpia de España des de l'any 1997 fins a l'any 2008. Havent desenvolupat diversos càrrecs a la Junta.

Altres mèrits

Untitled

PUBLICACIONS

 • Co-autor "Libro blanco del título de grado en Enfermeria" (2004). Editado por ANECA.

 • Co-autor "Libro blanco del título de grado en Fisioterapia" (2004). Editado por ANECA.

 • Co-autor "Libro blanco del título de grado en Ciencia y tecnologia de los alimentos y Nutrición humana y dietética" (2006). Editado por ANECA.

 • Editor i autor del llibre "Farmacología para Fisioterapeutas" editat per  Editorial Médica Panamericana. (2008).

 • Editor i autor del llibre "Farmacología para Nutricionistas" editat per  Editorial Médica Panamericana. (2010).

 • Co-autor  del Informe "Análisis de los planes de estudio en Ciencias de la Salud" (2013). Editado por ANECA.

 • Editor i autor del llibre "Fundamentos de farmacologia para fisioterapeutas" editado por Editorial Médica Panamericana (2018). 

 • Publicacions en revistes d'àmbit docent en ciències de la salut.

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
01/11/2002Doctor en farmàciaUniversitat De Barcelona
30/06/1996Llicenciat en farmàciaUniversitat De Barcelona
30/06/1979Llicenciat en ciències químiquesUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...